Ślub za granicą – organizacja, formalności, ubezpieczenie

Dla jednych zawarcie związku małżeńskiego za granicą będzie naturalną decyzją, bo mieszkają poza Polską już od lat. Inni zdecydują się na tę opcję, szukając wyjątkowego miejsca, by spędzić w nim jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. W każdym przypadku będzie się to jednak wiązać z odrobiną wysiłku i dodatkowymi formalnościami do spełnienia – co trzeba wiedzieć?

ślub za granicą

Ślub za granicą – popularne kierunki wybierane przez pary

Szykujecie się do ślubu, ale nie jesteście tradycjonalistami i szukacie wyjątkowego sposobu na spędzenie tego dnia? Coraz więcej młodych par decyduje się w tym celu na wyjazd za granicę, wybierając szczególnie urokliwe lub ważne dla siebie miejsca, ale też kierując się względami praktycznymi jak np. koszty całego przedsięwzięcia czy kwestia transportu.

Bardzo popularne są choćby śluby na plaży w ciepłych krajach, które zapewniają niezwykle romantyczne okoliczności i idealne warunki pogodowe. Wiele par wybiera w takich sytuacjach plaże w Grecji, np. na Santorini lub Rodos, gdzie oprócz słońca, morza i piasku mogą też liczyć na dość korzystne ceny. Bardziej kosztowne będą egzotyczne opcje, np. Karaiby, Wyspy Kanaryjskie czy Zanzibar.

Oczywiście na tym opcje zaślubin za granicą się nie kończą. Równie atrakcyjna może być uroczystość zorganizowana w mieście. Któż by nie marzył o powiedzeniu sobie “tak” w mieście zakochanych, czyli Paryżu? Multum możliwości dają też Chorwacja czy Włochy, gdzie w uliczkach Werony można poczuć się jak Romeo i Julia lub wziąć ślub wśród zabytków Rzymu. A może wolicie wybrać coś bliżej domu, jak np. przepiękna czeska Praga lub Wiedeń? Decyzja należy do Was!

CZY WIESZ, ŻE …

Ślub za granicą można zorganizować na własną rękę lub zlecając to wyspecjalizowanej firmie.

Ślub za granicą – formalności krok po kroku

Cokolwiek wybierzecie, musicie się przygotować na to, że zanim dojdzie do szczęśliwego dnia, będziecie musieli stawić czoła szeregowi formalności. Jak można się domyślić, w przypadku ślubu za granicą będzie ich nieco więcej niż przy uroczystości organizowanej w kraju, ale spokojnie, załatwienie wszystkiego nie będzie nastręczać większych trudności.

Zaświadczenie na ślub za granicą

Obywatel Polski, który zamierza wziąć ślub za granicą, powinien zdobyć zaświadczenie stwierdzające, że polskie prawo nie przewiduje przeszkód w zawarciu takiego małżeństwa. Można je zdobyć, składając odpowiedni wniosek w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. Wniosek można znaleźć np. na stronie urzędu miejskiego we Wrocławiu.

We wniosku należy zawrzeć dane wnioskodawcy oraz osoby, z którą zamierza on zawrzeć małżeństwo. Ponadto trzeba załączyć:

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • kserokopię strony paszportu zawierającej dane przyszłego małżonka,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł. Osobom, których akty stanu cywilnego znajdują się w danym USC, zaświadczenia wydawane są od ręki. W przeciwnym razie czas oczekiwania wynosi do 10 dni. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Jeśli przebywacie poza granicami Polski, wniosek można złożyć za pośrednictwem konsula RP. Uiszcza się wówczas opłatę konsularną, a czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia może być dłuższy.

UWAGA!

Planując ślub za granicą, trzeba przede wszystkim zwrócić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce uroczystości w celu zasięgnięcia informacji na temat dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa.

Ślub za granicą w konsulacie

Ślubu za granicą może udzielić konsul lub urzędnik miejscowego urzędu stanu cywilnego (nie musi być Polakiem). Wymagane będą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa,
 • ważny paszport lub dowód osobisty,
 • odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający orzeczenie rozwodu (w przypadku osób rozwiedzionych),
 • akt zgonu małżonku (w przypadku osób owdowiałych).

Pamiętaj, że chęć zawarcia małżeństwa obcym kraju musi być zgłoszona w konsulacie na minimum 2 miesiące przed planowanym terminem wydarzenia.

CZY WIESZ, ŻE …

Świadkowie nie muszą posiadać polskiego obywatelstwa, ale powinni znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie przysięgi małżeńskiej. W przeciwnym razie potrzebny będzie tłumacz przysięgły.

Ślub kościelny za granicą

Organizacja ślubu kościelnego czy konkordatowego za granicą nie różni się szczególnie od robienia tego w Polsce. Przede wszystkim trzeba więc zadbać o załatwienie formalności w urzędzie stanu cywilnego. Potrzebna będzie również zgoda księdza z parafii panny młodej na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią, a także tzw. delegacja pozwalająca na zdobycie honorowanego w Polsce świadectwa ślubu. Do tego dochodzą zapowiedzi i nauki przedmałżeńskie. Wreszcie konieczne będzie wystąpienie do polskiej placówki dyplomatycznej z prośbą o koordynat do polskiego księdza pełniącego tam służbę, aby udzielił ślubu.

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą

Zawierając małżeństwo w kraju, który nie jest krajem Twojego pochodzenia, zapewne będziesz chciał, aby zostało ono uznane przez polskie władze (nie jest to obowiązkowe). Będzie to wymagało zarejestrowania małżeństwa w rejestrze cywilnym lub rejestrze ludności. W Polsce podstawą prawną dla możliwości rejestracji małżeństw jest ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wniosek w ww. sprawie składa się w urzędzie stanu cywilnego, dołączając do niego:

 • w przypadku rejestracji małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP, jeśli w kraju jego zawarcia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (art. 99 ustawy) – wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
 • w przypadku transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa (art. 104 ustawy) – wskazany dokument;
 • w przypadku odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa (art. 109 ustawy) – wskazany dokument lub jego uwierzytelnioną kopię;
 • urzędowe tłumaczenia dokumentów na język polski;
 • dowody wniesienia opłaty skarbowej (50 zł w przypadku transkrypcji, 39 zł w przypadku rejestracji i odtworzenia) lub konsularnej.
UWAGA!

W przypadku małżeństw osób tej samej płci, które wzięły ślub w jednym z krajów UE, gdzie jest to możliwe (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia i Szwecja, a także Islandia, Norwegia i Szwajcaria), należy pamiętać, że krajowe przepisy w tej sprawie mogą różnić się od zagranicznych i małżeństwo może nie być uznawane przez władze.

ślub za granicą - o czym należy pamiętać?

Koszty ślubu za granicą

Określenie ceny ślubu za granicą jest o tyle trudne, że w grę wchodzi całe mnóstwo czynników. Musisz wziąć pod uwagę m.in.:

 • w jakim kraju zostanie zawarte małżeństwo,
 • w jakim miejscu weźmiecie ślub,
 • jak długi będzie wasz pobyt,
 • jakie są koszty biletów i miejsc noclegowych,
 • czy zamierzacie organizować huczne przyjęcie czy skromną ceremonię w towarzystwie samych świadków,
 • czy samodzielnie finansujecie podróż i zakwaterowanie gości z Polski,
 • jakie dodatkowe atrakcje planujecie,
 • jakie są koszty opłat urzędowych,
 • jakie są koszty ubezpieczenia.

Wszystko to sprawia, że koszt ślubu za granicą może wynieść do 10 000 zł, ale zależnie od okoliczności może być nawet kilkukrotnie wyższy. Biorąc jednak pod uwagę ceny tych samych usług w Polsce, ślub za granicą wcale nie musi być wiele droższy.

Sporo zależy również od tego, czy wszystko organizujecie na własną rękę, czy korzystacie z usług biura podróży lub wyspecjalizowanych firm, które oczywiście pobiorą odpowiednią prowizję. Jest to jednak wygodna opcja, ponieważ taki organizator może zadbać m.in. o:

 • sprawdzenie i przygotowanie wymaganych dokumentów,
 • rezerwację miejsca i daty ślubu,
 • opłaty administracyjne,
 • tłumaczenie i legalizację dokumentów,
 • usługi dodatkowe (np. kwiaty, fotograf, szampan, tort, transport itp.).

Ubezpieczenie na ślub za granicą

Planując ślub, ostatnie o czym myślimy to jakiegoś rodzaju czarny scenariusz. Nie można go jednak nigdy całkowcie wykluczyć, dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na każdą niefortunną okoliczność. Niestety, choć za granicą rynek usług obejmujących ubezpieczenia ślubne jest bardzo szeroki (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie można nabyć ubezpieczenie np. na wypadek odwołania lub opóźnienia ceremonii czy wypadków losowych), w Polsce próżno szukać ubezpieczyciela, który zapewniałby taką ochronę.

CIEKAWOSTKA

W Stanach Zjednoczonych sporą popularnością cieszą się ubezpieczenia od… ucieczki sprzed ołtarza. Jest jednak haczyk – taką polisę może nabyć tylko osoba finansująca uroczystość.

W przypadku ślubu za granicą nie pozostaje zatem nic innego, jak zadbać o ochronę w ramach tradycyjnego ubezpieczenia turystycznego. Powinna ona obejmować przede wszystkim:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia, które pokryje wydatki związane z pomocą medyczną na terytorium obcego kraju;
 • ubezpieczenie NNW, z którego wypłacone zostanie odszkodowanie za doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu za granicą;
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które zabezpieczy Cię na wypadek, jeśli Ty lub osoba pozostająca pod Twoją opieką wyrządzicie szkodę innej osobie;
 • ubezpieczenie bagażu, w ramach którego otrzymasz odszkodowanie w razie uszkodzenia, zgubienia, kradzieży lub zniszczenia bagażu.

Ekspert Mubi radzi:

Jeżeli planujecie ślub w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej, zarówno wy, jak i wasi goście powinniście zadbać o posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której otrzymacie pomoc w ramach publicznej służby zdrowia danego kraju. Trzeba jednak pamiętać, że karta ma swoje ograniczenia i nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Nie pokryje się z niej np. kosztów transportu medycznego do Polski czy leczenia prywatnego, a również podstawowe usługi mogą być dodatkowo płatne, jeśli tak przewidują zasady panujące w państwie waszego pobytu.

No dobrze, a ile takie ubezpieczenie kosztuje? Możecie być spokojni – z pewnością będzie to jeden z mniejszych wydatków związanych z organizacją ślubu za granicą. Sprawdźmy ceny średnich pakietów ubezpieczeń dla dwóch osób, które zamierzają wziąć ślub w Grecji, spędzając tam łącznie tydzień.

Firma ubezpieczeniowaZakres ubezpieczeniaCena polisy
ProamaKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
92,00 zł
SIGNAL IDUNAKL: 171 732 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 128 799 zł,
Bagaż: 1 000 zł
96,76 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 1000 zł
114,00 zł
WienerKL: 343 464 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC: 214 665 zł,
Bagaż: 1 000 zł
123,00 zł
AXA PartnersKL: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
124,55 zł
UNIQAKL: 750 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
142,80 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi

A co jeśli chcielibyście ubezpieczyć więcej osób? Na przykład również parę świadków? Cena polisy będzie wzrastać proporcjonalnie do liczby ubezpieczonych, co widać w poniższej tabeli (warunki ubezpieczenia w każdej firmie pozostały bez zmian).

Firma ubezpieczeniowaCena ubezpieczenia dla 3 osóbCena ubezpieczenia dla 4 osób
Proama139,00 zł186,00 zł
SIGNAL IDUNA145,14 zł193,52 zł
Generali172,00 zł229,00 zł
AXA Partners186,83 zł249,11 zł
UNIQA214,20 zł285,60 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na ślub za granicą

Czy ślub za granicą jest ważny w Polsce?
Ile kosztuje ślub za granicą?
Czy karty EKUZ są wystarczającą ochroną podczas organizacji ślubu za granicą?
PODSUMOWANIE
 • Organizacja ślubu za granicą jest coraz popularniejszą opcją wśród młodych par.
 • Popularnymi kierunkami, które wybiera się na ślub za granicą, są m.in. Grecja, Włochy czy Francja.
 • Przed zawarciem związku małżeńskiego za granicą trzeba zdobyć m.in. zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań na zawarcie małżeństwa.
 • Ślubu za granicą może udzielić konsul. Możliwy jest także ślub kościelny.
 • Po zawarciu małżeństwa za granicą można je zarejestrować w rejestrze cywilnym.
 • Koszty zawarcia małżeństwa za granicą mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 • W Polsce nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia ślubnego. Chcąc zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności podczas ślubu za granicą, trzeba zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.
Źródła:
 • https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5892/slub-za-granica
 • https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_pl.htm
 • https://powroty.gov.pl/rejestracja-malzenstwa-zawartego-za-granica-9999
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001741/U/D20141741Lj.pdf

grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!