Stłuczka samochodem na minuty

Stłuczka może zdarzyć się każdemu. Jeśli prowadzisz swoje auto, sprawa jest prosta – w zależności od sytuacji może Ci się należeć odszkodowanie z OC lub AC. Co jednak stanie się, gdy doprowadzisz do zderzenia wypożyczonym samochodem? Te są coraz popularniejsze, ale wiele osób korzysta z nich, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Wyjaśnijmy, kto odpowiada za stłuczkę spowodowaną wypożyczonym autem.

Samochód na minuty – podstawowe kwestie

W Polsce funkcjonuje coraz więcej firm oferujących samochody na minuty. Trafiają one na podatny rynek, ponieważ kupno własnego samochodu, a także jego późniejsze utrzymanie i serwisowanie wiąże się z dużymi kosztami. Nie każdy może sobie na takie wydatki pozwolić, dlatego dla osób, które nie posiadają własnego samochodu, wypożyczenie auta na minuty może się okazać świetną opcją, gdy np. zaistnieje konieczność szybkiego przetransportowania się na drugi koniec miasta. Czy takie rozwiązanie się opłaca? Z pewnością jest to dobra alternatywa dla tych, którzy sporadycznie korzystają z samochodu. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla osób, których auto znajduje się w naprawie.

Jak to działa?

Firmy, które oferują samochody na minuty, dysponują swoimi własnymi aplikacjami mobilnymi. Warunkiem skorzystania z oferty jest ukończenie 18 lat i posiadanie prawa jazdy kategorii B. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie należy się zarejestrować. Podczas rejestracji wymagane jest przesłanie zdjęcia swojego prawa jazdy. Jeśli chodzi o płatność, to zostanie ona dokonana za pomocą karty płatniczej lub kredytowej. Będzie ona obciążana odpowiednią kwotą po zakończeniu jazdy.

Aplikacje oferowane przez firmy wypożyczające auta umożliwiają zlokalizowanie samochodu w najbliższej okolicy. Wiele firm w swojej ofercie posiada duży wybór samochodów. Możesz wcześniej wybrać konkretny model, który Cię interesuje. Cały proces wypożyczenia samochodu odbywa się za pomocą aplikacji. Również za jej pośrednictwem otworzysz auto, którego kluczyki będą z kolei znajdowały się w schowku.

OC samochodu na minuty

Samochód na minuty, tak jak każdy inny pojazd dopuszczony do ruchu, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na właścicielu, zatem to firma wypożyczająca auta jest zobowiązana do wykupienia OC. Firmy oferujące samochody na minuty często decydują się również na ubezpieczenie dobrowolne, jednak nie oznacza to, że kierowca, który wypożyczy samochód i spowoduje kolizję, będzie całkowicie chroniony przed jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Jak zatem odpowiedzialność kształtuje się w praktyce?

Przykład

Marek wypożyczył samochód od firmy X. Jadąc do pracy, nie zastosował się do przepisów i nie ustąpił pierwszeństwa, przez co zderzył się z prawidłowo jadącym Audi. Nikomu nic się nie stało, jednak zarówno wypożyczony samochód, jak i Audi zostały mocno uszkodzone.

W opisanym przypadku kierowca Audi jest osobą poszkodowaną, a sprawcą kolizji jest Marek. Poszkodowany może pokryć koszty naprawy, zgłaszając się po odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń, w którym firma X wykupiła ubezpieczenie OC. Firma X również może starać się o odszkodowanie, jeśli ma wykupione AC – to z tego ubezpieczenia będzie mogła pokryć szkody.

Jak widać, osoba która zostanie poszkodowana przez kierowcę korzystającego z samochodu na minuty, może ubiegać się o odszkodowanie od firmy, do której należy wypożyczone auto – a konkretnie od ubezpieczyciela, u którego wykupiono OC. Nie oznacza to jednak, że kierowca, który spowodował kolizję, pozostaje całkowicie wolny od jakichkolwiek roszczeń.

Co prawda poszkodowany nie zwróci się po odszkodowanie do kierującego, jednak może to zrobić firma wypożyczająca samochód, występując z tzw. regresem. Dlatego zanim zdecydujesz się na skorzystanie z usług konkretnej firmy, przeczytaj regulamin świadczenia usług. Będą tam wskazane ewentualne sytuacje, w których użytkownik zapłaci za szkody.

Kiedy użytkownik musi zwrócić pieniądze?

Nawet jeśli firma wypożyczająca samochód posiada dodatkowe ubezpieczenie, nie oznacza to, że użytkownik jest w pełni zabezpieczony w przypadku spowodowania stłuczki. Odpowiedzialność użytkownika określona jest najczęściej w regulaminie. Podczas rejestracji w aplikacji, a przed rozpoczęciem korzystania z usługi, trzeba go zaakceptować. Większość ludzi robi to bezrefleksyjnie, a to błąd, bo z przepisami zawsze warto się zapoznać.

Jeśli stłuczka lub wypadek nastąpiły z przyczyn, za które użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, np. z winy innego kierowcy, wtedy użytkownik jest bezpieczny i nie musi obawiać się jakichkolwiek roszczeń pieniężnych kierowanych w jego stronę. Jeśli jednak to użytkownik jest odpowiedzialny za zdarzenie, wtedy firma wypożyczająca może upominać się o zwrot pieniędzy. W praktyce użytkownik będzie musiał w całości pokryć koszty szkody, jeśli:

 • doprowadził do zdarzenia umyślnie,
 • w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • w chwili zdarzenia znacząco przekroczył prędkość.

Jakie kary obowiązują w poszczególnych firmach?

Jak zostało wspomniane, osoby korzystające z samochodu na minuty zazwyczaj nie zapoznają się z treścią regulaminu przed jego akceptacją, później są zaskoczone, kiedy firma użyczająca zwraca się z roszczeniem zwrotnym w przypadku wyrządzenia szkód. Na potrzeby artykułu przejrzeliśmy zapisy w regulaminach kilku największych firm*. Oto spis, jak kształtują się kary w poszczególnych wypożyczalniach.

PANEK Carsharing

W tej firmie użytkownik musi pokryć szkody zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy, jednak wartość kary nie może przekroczyć od 1000 do 10 000 zł (w zależności od klasy wynajętego samochodu). Przed opłatami można się zabezpieczyć, wykupując Rozszerzoną Ochronę przed uszkodzeniami samochodów.

Od tej zasady są jednak wyjątki. Użytkownik będzie musiał pokryć całość kosztów likwidacji szkody, jeśli:

 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • był pod wpływem alkoholu,
 • prowadził bez ważnego prawa jazdy,
 • przekroczył dozwoloną prędkość o 30 km/h,
 • nie zgłosił zdarzenia,
 • szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa

Dodatkowo regulamin przewiduje kary także w sytuacji, gdy użytkownik nie spowoduje żadnej stłuczki. Kary grożą m.in. za: udostępnienie samochodu osobie trzeciej (5000 zł) czy za palenie w samochodzie papierosów (500 zł).

4mobility

Ta firma przewiduje w regulaminie pełną odpowiedzialność użytkownika za spowodowaną szkodę, jeśli:

 • udostępnił auto osobie trzeciej,
 • prowadził auto po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
 • nie zabezpieczył samochodu przed kradzieżą,
 • przekroczył dozwoloną prędkość o 30km/h lub rażąco naruszył inne przepisy ruchu drogowego,
 • uciekł z miejsca zdarzenia,
 • posłużył się nieprawdziwymi dokumentami przy wypożyczaniu auta,
 • nie dopełnił obowiązków związanych ze zgłoszenie szkody,
 • miał nieważne prawo jazdy,
 • szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub wynikającego z zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
 • samochód był użytkowany poza granicami Polski bez zezwolenia firmy.

Traficar

Regulamin Traficar wskazuje wprost: Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jak i za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu na skutek wypadku lub kolizji. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki.

Osoba, która wypożyczyła samochód, odpowie w pełni za powstałą szkodę, jeśli:

 • umyślnie spowodowała szkodę,
 • uszkodziła samochód prowadząc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • spowodowała szkodę w wyniku naruszenia przepisów drogowych,
 • zbiegła z miejsca zdarzenia,
 • nie zgłosiła szkody zgodnie z regulaminem,
 • kierującym była inna osoba niż ta, która zarezerwowała samochód.

*Aktualizacja informacji: 9.09.2022.

Przeczytaj też: Stłuczka samochodem zastępczym – kto ponosi odpowiedzialność za szkody?

Co zrobić w przypadku stłuczki wynajętym autem?

Bez względu na to, czy do stłuczki doprowadziłeś własnym samochodem, czy wynajętym, zawsze na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Dlatego jeśli doszło do zderzenia, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało oraz zabezpieczyć miejsce tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu.

Nawet jeśli nikomu nic się stało, warto wezwać policję na miejsce zdarzenia. Jak już mogłeś wyżej przeczytać, regulaminy firm oferujących samochód na minuty przewidują kary w wielu przypadkach, dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej wezwać organy ścigania. Policja pomoże ustalić przebieg zdarzenia i przede wszystkim wskaże sprawcę zdarzenia.

Kontakt z wypożyczalnią w przypadku stłuczki

Kolejnym koniecznym krokiem w przypadku stłuczki jest kontakt z wypożyczalnią. Nawet jeśli to inna osoba spowodowała stłuczkę, musisz przekazać informację o zdarzeniu firmie wypożyczającej. To firma jest podmiotem ubezpieczonym, tak więc sama musi spełnić szereg obowiązków wobec ubezpieczyciela. Jeśli Twoje działanie przyczyni się do tego, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, to z pewnością możesz spodziewać się roszczenia zwrotnego od wypożyczalni.

Firmy wypożyczające samochody na minuty mają ustalone specjalne procedury postępowania w przypadku kolizji lub stłuczki. Zazwyczaj należy się niezwłocznie skontaktować z infolinią firmy (lub w inny sposób przewidziany przez usługodawcę) i przekazać informacje o zdarzeniu. Zapewne pracownik firmy poinstruuje Cię o kolejnych niezbędnych działaniach. Pamiętaj, że zapisy regulaminu zazwyczaj wskazują, iż w przypadku niezgłoszenia szkody w przewidzianym terminie, użytkownik w całości odpowiada za szkodę.

Przeczytaj też: Kto zapłaci za szkody w wypożyczonym samochodzie?

PODSUMOWANIE
 • Firma wypożyczająca samochody na minuty jest zobowiązana wykupić OC.
 • Osoba poszkodowana przez kierowcę poruszającego się samochodem na minuty może dochodzić odszkodowania z OC firmy, która wypożycza auta.
 • Firmy wypożyczające samochody w regulaminie świadczenia usług wskazują sytuacje, w których użytkownik musi pokryć wyrządzone szkody.
 • Do najczęstszych przypadków, w których użytkownik musi w całości pokryć szkodę, należą: spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, spowodowanie szkody umyślnie, ucieczka z miejsca zdarzenia, niezgłoszenie szkody firmie wypożyczającej.
 • Jeśli uczestniczyłeś w kolizji, poruszając się samochodem na minuty, najlepszym wyjściem będzie wezwanie policji (nawet jeśli nie ma ofiar). Policja ustali przebieg zdarzenia i wskaże sprawcę.
 • Użytkownik musi jak najszybciej poinformować firmę wypożyczającą samochód o stłuczce. Niedochowanie tego obowiązku może się wiązać z koniecznością pokrycia szkody w całości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o stłuczkę wypożyczonym samochodem

Czy muszę zapłacić za ubezpieczenie wynajmowanego samochodu?

Nie. Obowiązek ubezpieczenia każdego samochodu spoczywa na jego właścicielu, którym w przypadku pojazdów na minuty są firmy je wypożyczające. To one kupują obowiązkowe OC dla floty swoich pojazdów, a często dodają do niego również ubezpieczenia dodatkowe, które rozszerzają ochronę użytkownika samochodu.

Czy jeśli spowoduję stłuczkę wypożyczonym autem, to będę musiał zapłacić za szkody?

To zależy od różnych czynników, które są opisane w regulaminach poszczególnych wypożyczalni. Większość firm ma wprawdzie wykupione ubezpieczenia AC, które gwarantują im wypłatę odszkodowania, jednak to nie oznacza, że jako sprawca nie poniesiesz żadnej odpowiedzialności. Całość kosztów na pewno przyjdzie Ci zapłacić, jeśli wyrządziłeś szkodę, łamiąc w jakiś sposób regulamin wypożyczalni.

Jak się zachować w razie stłuczki wypożyczonym autem?

W pierwszej kolejności zabezpiecz miejsce zdarzenia i sprawdź, czy nie ma rannych. Następnie pomocne będzie wezwanie policji, która określi przebieg zdarzenia i wskaże winnych. Następnie trzeba powiadomić wypożyczalnię, której pracownik poinstruuje Cię, co do kolejnych kroków. Pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na poniesienie kosztów likwidacji szkody w całości.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!