Stłuczka samochodem na minuty

Stłuczka może zdarzyć się każdemu, wystarczy chwila nieuwagi. Jeśli doprowadzisz do kolizji, poszkodowany będzie mógł starać się o odszkodowanie z Twojego OC. Z kolei szkody we własnym aucie, będziesz mógł zniwelować dzięki wykupionemu ubezpieczeniu AC. Co jednak stanie się, w sytuacji gdy kierowca poruszający się wypożyczonym samochodem, doprowadzi do zderzenia? Samochody na minuty są coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem. Wiele osób korzysta z możliwości wypożyczenia samochodu na minuty, nie zastanawiając się przy tym, jakie konsekwencje grożą za spowodowanie stłuczki takim autem. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto odpowiada za stłuczkę spowodowaną wypożyczonym autem.

Samochód na minuty – podstawowe kwestie

W Polsce funkcjonuje coraz więcej firm oferujących samochód na minuty. Kupno własnego samochodu, a także jego późniejsze utrzymanie i serwisowanie wiąże się z dużymi kosztami. Nie każdy może pozwolić sobie na taki zakup. Dla osób, które nie posiadają własnego samochodu, wypożyczenie auta na minuty może się okazać świetną opcją, w sytuacji gdy zaistnieje konieczność szybkiego przetransportowania się na drugi koniec miasta. Czy takie rozwiązanie się opłaca? Z pewnością jest to dobra alternatywa dla osób, które sporadycznie korzystają z samochodu. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla tych, których auto znajduje się w naprawie.

Jak to działa?

Firmy, które oferują samochody na minuty, dysponują swoją własną aplikacją mobilną.. Warunkiem skorzystania z oferty jest ukończenie 18 lat i posiadanie prawa jazdy kategorii B. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji wymagane jest przesłanie zdjęcia swojego prawa jazdy. Jeśli chodzi o płatność, to w tym celu posłuży karta płatnicza lub kredytowa. Będzie ona obciążana odpowiednią kwotą, po zakończeniu jazdy.

Aplikacje oferowane przez firmy wypożyczające auta, umożliwiają zlokalizowanie samochodu w najbliższej okolicy. Wiele firm w swojej ofercie posiada duży wybór samochodów. Możesz wcześniej wybrać konkretny model, który Cię interesuje. Cały proces wypożyczenia samochodu, odbywa się za pomocą aplikacji. Również za jej pośrednictwem otworzysz auto, kluczyki będą z kolei znajdowały się w schowku.

OC samochodu na minuty

Samochód na minuty, tak jak każdy inny pojazd dopuszczony do ruchu, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na właścicielu, zatem to firma wypożyczająca auta jest zobowiązana do wykupienia OC. Firmy oferujące samochody na minuty, często decydują się również na ubezpieczenie dobrowolne, jednak nie oznacza to że kierowca, który wypożyczy samochód i spowoduje kolizje będzie całkowicie chroniony przed jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Jak zatem odpowiedzialność kształtuje się w praktyce?

Przykład

Marek wypożyczył samochód od firmy X. Jadąc do pracy, nie zastosował się do przepisów, nie ustąpił pierwszeństwa, przez co zderzył się z prawidłowo jadącym Audi. Nikomu nic się nie stało, jednak zarówno wypożyczony samochód jak i Audi, zostały mocno uszkodzone.

W opisanym przypadku kierowca Audi jest osobą poszkodowaną, a sprawcą kolizji jest Marek. Poszkodowany może pokryć koszty naprawy, zgłaszając się po odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń, w którym firma X wykupiła ubezpieczenie OC. Firma X również może starać się o odszkodowanie, jeśli ma wykupione AC, to z tego ubezpieczenia będzie mogła pokryć szkody.

Jak widać osoba, która zostanie poszkodowana przez kierowcę korzystającego z samochodu na minuty, może ubiegać się o odszkodowanie od firmy, do której należy wypożyczone auto, a konkretnie od ubezpieczyciela, u którego wykupiono OC. Nie oznacza to jednak, że kierowca, który spowodował kolizję, pozostaje całkowicie wolny od jakichkolwiek roszczeń. Co prawda poszkodowany nie zwróci się po odszkodowanie do kierującego, jednak może to zrobić firma wypożyczająca samochód, występując z tzw. regresem. Dlatego zanim zdecydujesz się na skorzystanie z usług konkretnej firmy, przeczytaj regulamin świadczenia usług, będą tam wskazane ewentualne sytuacje, w których użytkownik zapłaci za szkody.

Kiedy użytkownik musi zwrócić pieniądze?

Nawet jeśli firma wypożyczająca samochód posiada dodatkowe ubezpieczenie, nie oznacza to, że użytkownik jest w pełni zabezpieczony, w przypadku spowodowania stłuczki. Odpowiedzialność użytkownika określona jest najczęściej w regulaminie. Rejestrując się w aplikacji, musisz zaakceptować regulamin, aby móc skorzystać z usług, zatem warto się wcześniej z nim zapoznać, o czym jednak większość z nas zapomina.

Jeśli stłuczka lub wypadek nastąpiły z przyczyn, za które użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, np. z winy innego kierowcy, wtedy użytkownik jest bezpieczny i nie musi obawiać się jakichkolwiek roszczeń pieniężnych kierowanych w jego stronę. Jeśli jednak to użytkownik jest odpowiedzialny za zdarzenie, wtedy firma wypożyczająca może upominać się o zwrot pieniędzy. W praktyce użytkownik będzie musiał w całości pokryć koszty szkody jeśli:

 • doprowadził do zdarzenia działając umyślnie,
 • w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • w chwili zdarzenia znacząco przekroczył prędkość.

Jakie kary obowiązują w poszczególnych firmach?

Osoby korzystające z samochodu na minuty, zazwyczaj nie zapoznają się treścią regulaminu przed jego akceptacją, stąd ich zdziwienie, kiedy firma użyczająca zwraca się z roszczeniem zwrotnym w przypadku wyrządzenia szkód. Na potrzeby artykułu przejrzeliśmy zapisy w regulaminach kilku największych firm. Oto spis, jak kształtują się kary w poszczególnych wypożyczalniach.

PANEK Carsharing

W tej firmy użytkownik musi pokryć szkody zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy, jednak wartość kary nie może przekroczyć 1000 zł.  Od tej zasady są jednak wyjątki, użytkownik będzie musiał pokryć całość szkody jeśli: szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, użytkownik zbiegł z miejsca zdarzenia, użytkownik był pod wpływem alkoholu, użytkownik prowadził bez ważnego prawa jazdy, użytkownik przekroczył dozwoloną prędkość o 30km/h.

Dodatkowo regulamin przewiduje kary także w sytuacji, gdy użytkownik nie spowoduje żadnej stłuczki. Kary grożą w m.in. za: udostępnienie samochodu osobie trzeciej (2000 zł) czy za palenie papierosów (300 zł).

4mobility

Powyższa firma przewiduje w regulaminie pełną odpowiedzialność użytkownika za spowodowaną szkodę, jeśli:

 • udostępnił auto osobie trzeciej,
 • prowadził auto po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
 • nie zabezpieczył samochodu przed kradzieżą,
 • szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub wynikającego z zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
 • kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 30km/h lub rażąco naruszył innego przepisy ruchu drogowego,
 • użytkownik uciekł z miejsca zdarzenia,
 • użytkownik posłużył się nieprawdziwymi dokumentami, aby wypożyczyć auto,
 • samochód był użytkowany poza granicami Polski bez zezwolenia firmy,
 • użytkownik nie dopełnił obowiązków związanych ze zgłoszenie szkody, w wyniku czego ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania,
 • użytkownik miał nieważne prawo jazdy.

Traficar

Regulamin Traficar wskazuje wprost: Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jak i za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu na skutek wypadku lub kolizji. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Osoba która wypożyczyła samochód, odpowie w pełni za powstałą szkodę jeśli: umyślnie spowodowała szkodę, uszkodziła samochód prowadząc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, spowodowała szkodę w wyniku naruszenia przepisów drogowych, zbiegła z miejsca zdarzenia, nie zgłosiła szkody zgodnie z regulaminem, kierującym była inna osoba niż ta, która zarezerwowała samochód.

Co zrobić w przypadku stłuczki wynajętym autem?

Bez względu na to czy do stłuczki doprowadziłeś własnym samochodem, czy wynajętym, zawsze na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. Dlatego jeśli doszło do zderzenia, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy nikomu nic się nie stało oraz zabezpieczyć miejsce tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu.

Nawet jeśli nikomu nic się stało, warto wezwać policję na miejsce zdarzenia. Jak już mogłeś wyżej przeczytać, regulaminy firm oferujących samochód na minuty, przewidują kary w wielu przypadkach, dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej wezwać organy ścigania. Policja pomoże ustalić przebieg zdarzenia i przede wszystkim wskaże sprawcę zdarzenia.

Kontakt z wypożyczalnią w przypadku stłuczki.

Kolejnym koniecznym krokiem w przypadku stłuczki, jest kontakt z wypożyczalnią. Nawet jeśli to inna osoba spowodowała stłuczkę, musisz przekazać informację o zdarzeniu firmie wypożyczającej. To firma jest podmiotem ubezpieczonym, tak więc sama musi spełnić szereg obowiązków wobec ubezpieczyciela. Jeśli Twoje działanie przyczyni się do tego, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, to z pewnością możesz liczyć na roszczenie zwrotne od wypożyczalni.

Firmy wypożyczające samochody na minuty mają ustalone specjalne procedury postępowania, w przypadku kolizji lub stłuczki. Dlatego należy się niezwłocznie skontaktować z infolinią firmy (lub w inny sposób przewidziany przez usługodawcę) i przekazać informacje o zdarzeniu. Zapewne pracownik firmy poinstruuje Cię o kolejnych, niezbędnych działaniach. Pamiętaj, że zapisy regulaminu zazwyczaj wskazują, iż w przypadku niezgłoszenia szkody w przewidzianym terminie, użytkownik w całości odpowiada za szkodę.

PODSUMOWANIE
 • Firma wypożyczająca samochody na minuty jest zobowiązana wykupić OC.
 • Osoba poszkodowana przez kierowcę poruszającego się samochodem na minuty, może dochodzić odszkodowania z OC firmy, która wypożycza auta.
 • Firmy wypożyczające samochody w regulaminie świadczenia usług wskazują sytuacje, w których użytkownik musi pokryć wyrządzone szkody.
 • Do najczęstszych przypadków kiedy użytkownik w całości musi pokryć szkodę należą: spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, spowodowanie szkody umyślnie, ucieczka z miejsca zdarzenia, niezgłoszenie szkody firmie wypożyczającej.
 • Jeśli uczestniczyłeś w kolizji, poruszając się samochodem na minuty, najlepszym wyjściem będzie wezwanie policji (nawet jeśli nie ma ofiar). Policja ustali przebieg zdarzenia i wskaże sprawcę.
 • Użytkownik musi jak najszybciej poinformować firmę wypożyczającą samochód o stłuczce. Niedochowanie tego obowiązku może się wiązać z koniecznością pokrycia szkody w całości.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa, obecnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP Wrocław. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *