Szkoda w pojeździe niepełniącym funkcji komunikacyjnej – gdzie uzyskać wsparcie?

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uznaje się sytuacje, kiedy auto się porusza. Wliczają się w to także zdarzenia, które zaistniały w wyniku wsiadania i wysiadania z samochodu, załadowywania i rozładowywania go oraz w momencie postoju. Co w pozostałych sytuacjach? Czy jeśli dojdzie do zniszczeń, gdy pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

dźwig

Co zapewnia ubezpieczenie komunikacyjne OC?

Kwestie związane z OC – ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej kierowców – reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek kupić ubezpieczenie OC. Ochrona ta pokrywa koszty naprawy szkód, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Mowa tu zarówno o uszkodzeniach ciała, jak i własności innych osób. Dzięki temu nie musisz wypłacać świadczenia z własnej kieszeni, a często kwoty te są naprawdę duże. 

Jeśli doprowadzisz do wypadku z udziałem innego samochodu, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu świadczenie związane z:

 • uszkodzeniem pojazdu,
 • zniszczeniem rzeczy znajdujących się w pojeździe,
 • holowaniem pojazdu i wynajmem auta zastępczego.

Jeśli doprowadzisz do wypadku, w którym poszkodowany odniesie jakieś obrażenia, ubezpieczyciel wypłaci mu świadczenie związane między innymi z:

 • leczeniem,
 • rehabilitacją,
 • opieką,
 • utraconym zarobkiem.

Zadośćuczynienie należy się także rodzinie, jeśli dojdzie do śmierci uczestnika wypadku. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca świadczenie związane z:

 • pogrzebem,
 • doznaną krzywdą,
 • pogorszeniem się sytuacji życiowej,
 • rentą.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC?

Pojazdy, które nie pełnią funkcji komunikacyjnej to głównie auta specjalne. Zdarza się, że na czas postoju samochodu w ruchu pozostają zamontowane w nim narzędzia lub urządzenia. Mimo wszystko pozostają one częścią pojazdu. 

Dotyczy to sytuacji, w których:

 • operujesz łyżką koparki,
 • znajdujesz się w koszu podnośnika przymocowanego do pojazdu,
 • korzystasz z dźwigu HDS zamontowanego w aucie.

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała, gdy pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie opisuje sytuacji, w których ubezpieczony używa wyposażenia pojazdu, podczas gdy nie pełni on funkcji komunikacyjnej. Pojawia się zatem problem w określeniu tego, czy ubezpieczony w takim przypadku może otrzymać odszkodowanie z OC.

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości dotyczące zakresu ubezpieczenia OC w kwestii szkód powstałych w momencie, gdy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej. W lipcu 2023 roku orzekł, że ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane ruchem pracujących elementów, narzędzi i części zamontowanych na stojącym pojeździe mechanicznym. Decyzja ta dotyczyła sytuacji, która miała miejsce na Pomorzu. 

Opis przypadku

Dwóch pracowników znajdowało się w koszu podnośnika. Urządzenie załamało się i mężczyźni spadli z wysokości kilku metrów. Doznali wielu obrażeń ciała i trafili do szpitala. Zwrócili się do ubezpieczyciela pojazdu z prośbą o wypłatę odszkodowania. Towarzystwo odmówiło pomocy, twierdząc, że pojazd nie znajdował się w ruchu, a szkoda dotyczyła urządzenia zamontowanego na aucie. Sądy obu instancji były tego samego zdania. Uważały, że w tej sytuacji o tym, czy pojazd jest w ruchu, decyduje praca silnika. Jeden z poszkodowanych złożył jednak skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok apelacyjny oraz sądu I instancji i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzja Sądu Najwyższego rzuciła nowe światło na zakres ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Pojęcie ruchu pojazdów jest rozumiane bardzo szeroko. Trudno więc jednoznacznie określić, czego dotyczy. Zatem jeśli w momencie wystąpienia szkody pojazd nie był wykorzystywany w charakterze środka transportu, lecz jako siła napędowa konieczna do utrzymania pewnej części pojazdu w ruchu, ważne jest określenie tego, czy auto spełniało swoją funkcję. Np. czy koparka operowała łyżką.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szkodę powstałą, gdy pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej

Co pokrywa ubezpieczenie OC?
Co to znaczy, że pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej?
Czy polisa OC zapewnia świadczenie, jeśli dojdzie do szkody, kiedy pojazd nie pełni funkcji komunikacyjnej?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie OC to ochrona, którą musi kupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego.
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje kwestie związane z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych.
 • Suma gwarancyjna w OC wynosi 5 210 000 euro dla szkód na osobie oraz 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.
 • Szkody powstałe wskutek działania części zamontowanych w pojeździe, kiedy nie pełni on funkcji komunikacyjnej, są objęte ubezpieczeniem OC.
 • Pojazd, który nie pełni funkcji komunikacyjnej pozostaje w bezruchu. Działają tylko elementy będące na jego wyposażeniu.

Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC