Techniki i zasady jazdy na rondzie

Rondo jest specyficznym rodzajem skrzyżowania. Ruch na nim odbywa się drogą okrężną, wokół znajdującej się na środku wyspy. Zadaniem takiego skrzyżowania jest ułatwienie przejazdu w wybranym kierunku i zwiększenie przepustowości krzyżówki. Jednak aby rondo spełniało swoje zadanie, korzystający z niego kierowcy powinni znać zasady poruszania się po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym i stosować się do nich. Jakie są to zasady? Jak poruszać się po rondach?

ruch na rondzie

Chociaż ronda z zasady mają ułatwić przejazd przez skrzyżowanie, bywają problematyczne dla niektórych kierowców, co w niektórych przypadkach skutkuje wypadkami drogowymi. Jak wynika z policyjnego raportu Wypadki drogowe w Polsce, w 2022 roku na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym doszło do 413 zdarzeń, w których zginęło 13 osób, a 453 zostały ranne.

Czym jest rondo?

Zagłębiając się w lekturę kodeksu drogowego, zauważymy, że ustawodawca nie używa w nim słowa rondo. Pojawia się za to pojęcie skrzyżowania o ruchu okrężnym, jednak również to nie jest zdefiniowane w tym dokumencie. Jest o nim mowa za to w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, gdzie w §36., ust. 1. możemy przeczytać, że:

Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Źródło: Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, § 36., ust. 1.

O ruchu okrężnym informuje nie tylko znak C-12, który jest znakiem nakazu wskazującym jazdę w określonym na znaku kierunku, ale także znak ostrzegawczy A-8.

znak a8
znak c12

Rondo – rodzaje skrzyżowań o ruchu okrężnym

Skrzyżowań popularnie nazywanych rondami jest w Polsce wiele. Niektóre miasta wręcz słyną z tworzenia tego typu ułatwień przy rozjazdach. Na polskich drogach kierowcy mogą mieć do czynienia zarówno z mniejszymi rondami, na których ruch odbywa się po jednym pasie, jak i z większymi – wielopasmowymi skrzyżowaniami o ruchu okrężnym.

Szczególnie na tych drugich należy zachować ostrożność i uważność, bo konieczne jest ustawienie się na odpowiednim pasie jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie i zmiana pasa w trakcie jazdy po rondzie, jeśli wymusza to na nas obrany kierunek jazdy. Dużym ułatwieniem jest tzw. rondo turbinowe, na którym ruch odbywa się bezkolizyjnie.

Jeszcze przed wjazdem na takie rondo należy zdecydować, w jakim kierunku chcemy jechać i ustawić się na właściwym pasie, który poprowadzi nas między wysepkami i separatorami przez całe rondo aż do zjazdu ze skrzyżowania. Na takim rondzie pierwszeństwo należy ustąpić jedynie przy wjeździe.

rondo jednopasmowe, wielopasmowe, rondo turbinowe

Sygnalizowanie wjazdu na rondo i zjazdu z ronda – czy trzeba włączać kierunkowskaz?

Jedną z najbardziej dyskusyjnych i budzących wątpliwości wśród kierowców kwestii związanych z jazdą po rondzie jest to, czy trzeba włączać kierunkowskaz przy wjeździe na ten rodzaj skrzyżowania, czy nie ma takiej konieczności. Jest to o tyle istotny problem, że decyduje o bezpieczeństwie poruszających się po drodze uczestników ruchu. Czy brak kierunkowskazu, czy jego uruchomienie jest bardziej mylące dla kierowców?

Litera Prawa o ruchu drogowym głosi, że:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, art. 22., ust. 1., pkt. 5.

Problem w tym, że niektórzy uznają wjazd na rondo i poruszanie się nim za zmianę kierunku, a inni nie. Przepisy wprost tego nie precyzują. To, że jazda po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zmianą kierunku nie jest, rozstrzygnął w 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o unieważnienie egzaminu na prawo jazdy, którego negatywny wynik został nałożony przez egzaminatora po wjeździe egzaminowanego na rondo bez włączania lewego kierunkowskazu przy jeździe na skrzyżowaniu w prawo. Powołując się na to orzeczenie, można stwierdzić, że przy wjeździe na rondo nie powinno się włączać lewego kierunkowskazu. Tym bardziej, że mogłoby to wprowadzić w błąd innych uczestników ruchu drogowego. Lewy kierunkowskaz włączony przy wjeździe na rondo może bowiem oznaczać nie tylko jazdę wokół wyspy z kołami skręconymi w lewo, ale także skręt w lewo i jazdę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara lub nawet zjazd ostatnim zjazdem, który w stosunku do drogi, którą przyjechał pojazd, znajduje się po lewej stronie.

wjazd na rondo jednopasmowe

Kiedy włączyć kierunkowskaz na rondzie?

Oprócz tego, że orzeczenie sądowe z 2016 roku wskazało konieczność wjazdu na rondo bez włączania lewego kierunkowskazu, doprecyzowało również, kiedy można, a nawet należy posłużyć się kierunkowskazem podczas jazdy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

Chociaż nie każdy stosuje się do tego przepisu, wprowadzając innych kierowców w błąd, dla większości oczywistym jest, że kierunkowskaz należy włączyć przed zjazdem z ronda (będzie to prawy kierunkowskaz). W ten sposób poinformujemy pozostałych kierowców poruszających się po skrzyżowaniu, że zamierzamy opuścić rondo. Będzie to przydatna informacja dla pojazdów poruszających się z tyłu, które być może będą musiały zwolnić, ale przede wszystkim dla tych, którzy oczekują na pustą drogę i możliwość wjazdu na skrzyżowanie z ulicy, w którą skręcamy. Jeśli nie włączymy kierunkowskazu przed zjazdem z ronda, kierowcy, którzy chcą na nie wjechać będą musieli dłużej czekać na taką możliwość, co z pewnością zmniejszy przepustowość skrzyżowania.

zjazd z ronda jednopasmowego

Powiedzieliśmy, parafrazując orzeczenie sądu, że jazda po rondzie nie powinna być sygnalizowana lewym kierunkowskazem. Tymczasem w pewnych sytuacjach włączenie kierunkowskazu będzie konieczne w trakcie poruszania się po takim rodzaju skrzyżowania. Chodzi o moment,  w którym na rondzie wielopasmowym zamierzamy zmienić pas. Wówczas należy zasygnalizować taki zamiar i ustąpić pierwszeństwa tym pojazdom, które już poruszają się tym pasem.

zmiana pasa ruchu na rondzie wielopasmowym

Przeczytaj też: W jakich sytuacjach należy ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi?

Który pas wybrać, wjeżdżając na rondo wielopasmowe?

Rondo wielopasmowe może przerażać niewprawionych kierowców. Zresztą czasami nawet ci, którzy jeżdżą samochodem już wiele lat, czują się niepewnie na takim skrzyżowaniu. Zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu na rondzie o wielu pasach może panować chaos, a zmiana pasa będzie problematyczna. Można ułatwić sobie nieco przejazd przez wielopasmowe rondo, odpowiednio ustawiając się jeszcze przed wjazdem na nie. Jak to zrobić?

Na rondzie dwupasmowym:

 • jeśli zamierzamy jechać w prawo, zajmijmy prawy pas,
 • jeśli zamierzamy jechać prosto, zajmijmy dowolny pas,
 • jeśli zamierzamy jechać w lewo lub zawrócić, zajmijmy lewy pas.
technika jazdy na rondzie dwupasmowym

Na rondzie trzypasmowym:

 • jeśli zamierzamy jechać w prawo, zajmijmy prawy pas,
 • jeśli zamierzamy jechać prosto, zajmijmy dowolny pas,
 • jeśli zamierzamy jechać w lewo lub zawrócić, zajmijmy lewy pas.
technika jazdy na rondzie trzypasmowym

Jeśli nie uda nam się wjechać na rondo z odpowiedniego pasa, nie oznacza to, że będziemy musieli pojechać w innym kierunku i zawrócić. Na rondzie wielopasmowym również można zmienić pas ruchu. Należy tylko pamiętać o odpowiednim sygnalizowaniu zmiany pasa i przepuszczeniu pojazdów, które już znajdują się na wybranym przez nas torze. Była o tym mowa wyżej.

CIEKAWOSTKA

W razie problemów ze zmianą pasa na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, np. w godzinach szczytu, kiedy pojazdów na drodze jest więcej, warto zrobić dodatkowe okrążenie i zmienić pas w bardziej dogodnym momencie.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Przy wjazdach na zdecydowaną większość rond w Polsce oprócz znaku C-12 zobaczymy znak A-7 (“ustąp pierwszeństwa”). Zatem wjeżdżając na takie rondo, powinniśmy przepuścić najpierw pojazdy, które już się na nim znajdują.

pierwszeństwo na rondzie jednopasmowym

Podobne zasady dotyczą tramwaju wjeżdżającego na rondo ze znakiem A-7. Motorniczy musi wówczas, podobnie jak kierowcy innych pojazdów wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, przepuścić tych, którzy już poruszają się po rondzie.

pierwszeństwo na rondzie jednopasmowym a tramwaj

Zasady pierwszeństwa zmieniają się przy zjeździe tramwaju z ronda. Mimo że przed wjazdem musiał on ustąpić pierwszeństwa pojazdom już znajdującym się na rondzie, zjeżdżając z niego będzie miał pierwszeństwo. To pozostałe pojazdy powinny umożliwić mu opuszczenie skrzyżowania o ruchu okrężnym.

ustąpienie pierwszeństwa tramwajowi przy zjeździe z ronda wielopasmowego

Zupełnie inaczej kwestia pierwszeństwa i wjazd na skrzyżowanie będą wyglądały, gdy przed rondem nie będzie znaku A-7. Wówczas na takim skrzyżowaniu o ruchu okrężnym obowiązuje zasada prawej ręki. Oznacza to, że pierwszeństwo będą miały tu tramwaje i pojazdy, które dopiero wjeżdżają na rondo, a te, które już się po nim poruszają, będą musiały ustąpić im pierwszeństwa. 

pierwszzeństwo na rondzie bez znaku a7
CIEKAWOSTKA

W Polsce ronda, na których pierwszeństwo mają wjeżdżający na skrzyżowanie, są zdecydowaną rzadkością. Ale w innych europejskich krajach jest to norma. Tak jeździ się m.in. w Albanii, Grecji i Serbii.

Czy na rondzie można skręcić w lewo?

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym umożliwia przejazd w każdym z kierunków, który jest połączony drogą z rondem. Zatem jeśli do ronda dochodzi droga prowadząca w lewo względem trasy, którą poruszaliśmy się do tej pory, będzie można pojechać na nim w lewo. Oczywiście, aby zmienić kierunek jazdy i skręcić w lewo, będziemy musieli najpierw przejechać niemal całą wyspę umiejscowioną na środku skrzyżowania, a przed zjazdem zasygnalizować prawym kierunkowskazem zjazd z ronda.

skręt w lewo z ronda
UWAGA!

Tam, gdzie obowiązuje ruch prawostronny, na rondzie będziemy musieli poruszać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Natomiast na drogach, na których panuje ruch lewostronny, wjeżdżając na rondo, pojedziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Czy można zawrócić na rondzie?

Zazwyczaj skrzyżowanie o ruchu okrężnym umożliwia zawrócenie, tzn. pojechanie na rondzie w tym samym kierunku, z którego przyjechaliśmy. Większość kierowców doskonale wie, w jaki sposób należy zawrócić na rondzie, jednak przypomnijmy, że manewru tego nie można wykonywać, przejeżdżając przed wyspą, a okrążając ją zgodnie z kierunkiem wskazanym na znaku.

Zawracanie na rondzie jednopasmowym nie powinno przysporzyć wielu problemów. Należy wówczas objechać wyspę i w odpowiednim miejscu zjechać z ronda, sygnalizując swój zjazd prawym kierunkowskazem.

zawracanie na rondzie jednopasmowym

Przy zawracaniu na rondzie dwupasmowym powinniśmy pamiętać o ustawieniu się na lewym pasie jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie. Gdy droga będzie wolna, wjechać na wewnętrzny pas prowadzący przez rondo, a przed ostatnim zjazdem, upewniając się, czy zewnętrzny pas jest wolny, albo odpowiednio wcześnie zmienić pas i zjechać z ronda, sygnalizując ten manewr prawym kierunkowskazem, albo zjechać z ronda z wewnętrznego pasa, oczywiście po uprzednim upewnieniu się, że nie zajedziemy drogi pojazdowi poruszającemu się zewnętrznym pasem.

zawracanie na rondzie dwupasmowym

Czy skręcając w lewo lub zawracając na rondzie, można poruszać się prawym pasem?

Rondo składające się z kilku pasów ma zwiększyć płynność ruchu i umożliwić sprawne pokonanie skrzyżowania większej liczbie pojazdów. Będzie to niemożliwe, jeśli kierowca, który chce skręcić na rondzie w lewo lub zawrócić, będzie poruszał się przez całe skrzyżowanie zewnętrznym pasem. Wówczas zablokuje ten tor ruchu i uniemożliwi wjazd na rondo pojazdom oczekującym na kolejnych wjazdach. Dlatego, jeśli nie zamierzamy zjechać z ronda pierwszym lub drugim zjazdem, powinniśmy wjechać na wewnętrzny pas i zmienić go na skrajny dopiero przed zjazdem ze skrzyżowania.

skręt w lewo z prawego pasa

FAQ – najczęściej zadawane pytania o techniki i zasady jazdy na rondzie

Czy tramwaj zawsze ma pierwszeństwo na rondzie?
Który pas przed rondem wielopasmowym powinien wybrać kierowca, który zamierza jechać w lewo?
Czy konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom już znajdującym się na rondzie to powszechna praktyka?
PODSUMOWANIE
 • Pojęcie ronda nie funkcjonuje w kodeksie drogowym. Jest tam jednak mowa o skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.
 • Znaczenie terminu skrzyżowanie o ruchu okrężnym precyzuje Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Jest to rodzaj skrzyżowania, na którym ruch odbywa się wokół wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
 • O rondzie na trasie ostrzega znak A-8 i C-12, który jest umieszczony bezpośrednio przed wjazdem na skrzyżowanie i wskazuje kierunek, w którym należy się poruszać.
 • Wśród rond są skrzyżowania o jednym pasie, o wielu pasach, a także ronda turbinowe.
 • Wjeżdżając na rondo, nie powinniśmy włączać lewego kierunkowskazu.
 • Zamiar zjazdu z ronda należy sygnalizować prawym kierunkowskazem.
 • Zamiar zmiany pasa na sąsiedni podczas poruszania się po rondzie wielopasmowym należy sygnalizować kierunkowskazem oraz przepuścić pojazdy już poruszające się po tym pasie.
 • Poruszanie się po rondzie wielopasmowym można sobie ułatwić, ustawiając się na odpowiednim pasie ruchu jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie.
 • W razie problemów ze zmianą pasa na rondzie, warto zrobić dodatkowe okrążenie i zmienić pas, gdy korek się zmniejszy.
 • Na rondach, na które wjazd został opatrzony znakiem A-7, pierwszeństwo mają pojazdy już znajdujące się na rondzie. Także tramwaje wjeżdżające na skrzyżowanie o ruchu okrężnym muszą przepuścić pojazdy, które już się na nim znajdują.
 • Tramwaj ma pierwszeństwo, wjeżdżając na rondo, przy którym nie ma znaku A-7 przed wjazdem, a także zjeżdżając z ronda.
 • Jeśli przy wjeździe na rondo nie ma znaku A-7, obowiązuje zasada prawej ręki, dlatego pierwszeństwo będą miały pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie.
 • Na rondzie można skręcić w lewo, objeżdżając najpierw wyspę znajdującą się na środku skrzyżowania, a w odpowiednim miejscu sygnalizując prawym kierunkowskazem zjazd z ronda.
 • Na rondzie można zawrócić, uprzednio objeżdżając wyspę.
 • Jeśli na rondzie dwu- lub wielopasmowym zamierzamy skręcić w lewo lub zawrócić, powinniśmy poruszać się wewnętrznym pasem i zjechać na zewnętrzny tuż przed zjazdem z ronda.
Źródła:
 • http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-888-16/uprawnienia_do_kierowania_pojazdami_ruch_drogowy/148e8c7.html?q=II+SA%2FGl+888%2F16
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rondo_turbinowe
 • https://znaki-drogowe.pl/
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002310/O/D20192310.pdf
 • https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Dziękuję, tego właśnie szukałem. Proste rondo nie jest problemem ale te bardziej rozbudowane sprawiają mi problemy. Teraz już będzie mi łatwiej. Pozdrawiam serdecznie

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC