Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdów – co z dowodem rejestracyjnym?

Czas wyjaśnić zasady tłumaczenia dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy! W końcu nie chcesz się tłumaczyć potem przed okienkiem w urzędzie!

jak sprowadzić samochód z zagranicy

Dowód rejestracyjny – tłumaczenie przepisów krok po kroku

Ilu z nas, kierowców jeżdżących codziennie samochodem, czytało Kodeks drogowy? Zapewne niewielu, jeśli w ogóle ktoś taki się znajdzie. Co dopiero mówić o ustawach, rozporządzeniach lub wyrokach sądów związanych ze sferą ruchu drogowego… 

W tym artykule zaczerpniemy wiedzy ze wszystkich tych źródeł prawa. Nie martw się na zapas – ten artykuł to nie tekst prawniczy, a próba wyjaśnienia pewnych wątpliwości dotyczących obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego (przede wszystkim) przy sprowadzaniu używanego samochodu z zagranicy.

W wielu miejscach pojawia się informacja, że akurat dowodu rejestracyjnego nie trzeba tłumaczyć, jeśli samochód sprowadzony został z kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). To nie do końca prawda – tylko teoretycznie tak jest!

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 wskazuje rzeczywiście, że dowód rejestracyjny wydany przez organ państwa członkowskiego wyżej wymienionych podmiotów, nie musi być tłumaczony. Jednak dalej podany jest zakres – wskazuje on, których elementów tłumaczenie nie dotyczy!

Zapamiętajmy, dowód rejestracyjny na pewno nie musi być tłumaczony TYLKO w części związanej z ujednoliconymi kodami, które stosuje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Co to dokładnie znaczy? Wymienione kody to po prostu cyfry i znaki… 

Jeśli zajrzysz do dowodu rejestracyjnego swojego samochodu, to na przykład w rubryce “A” znajdziesz numer rejestracyjny, a w rubryce “E” numer VIN. Tak będzie w dowolnym dowodzie rejestracyjnym samochodu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oczywiste więc jest, że nie trzeba ich tłumaczyć – podobnie jak pojemności silnika i pozostałych danych technicznych w innych rubrykach. Praktyka pokazuje, że w rubrykach albo w samym dowodzie rejestracyjnym pojawiają się wpisy, pieczątki czy adnotacje, których tłumaczenia może urzędnik zażądać.

Przykład

Andrzej szukał ofert sprzedaży samochodu w nietypowych miejscach, licząc, że trafi mu się tam prawdziwa perełka. Znalazł ją w Grecji – sprowadził kupione tam auto do Polski, przy okazji ciesząc się, że nie musi zaprzątać sobie głowy tłumaczeniem dowodu rejestracyjnego. Bardzo się zdziwił, gdy w wydziale komunikacji został odprawiony z kwitkiem, ponieważ urzędnik nie był w stanie odczytać zapisanych greckim alfabetem danych poprzedniego właściciela.

Co ważniejsze, w kwestii obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego toczyła się już sprawa sądowa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 22 sierpnia 2012 roku wydał wyrok w tej kwestii. 

W uzasadnieniu prawnym wyroku sąd odniósł się do dwóch aktów prawnych. Po pierwsze, Konstytucja RP stanowi, że język polski jest językiem urzędowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc udajemy się do wybranego urzędu, to powinniśmy mieć dokumenty w języku polskim bądź tłumaczenie tych obcojęzycznych.

Również Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim w rozdziale Ochrona prawna języka polskiego w życiu publicznym jasno wskazuje:

Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim

Sprawa jest więc jasna – dowód rejestracyjny na 100% nie trzeba przetłumaczyć w zakresie, który jest zharmonizowany. Sprawę tę wyjaśnia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku:

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (…);

§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Czym są owe kody? Dotyczą one między innymi symboli odróżniających Państwa Członkowskie (np. CZ, DK, PL), a także informacji w dowodzie rejestracyjnym na temat właściciela i parametrów pojazdu. Jak już wcześniej wspomniałem to zunifikowane dane i ich się nie tłumaczy. Jednak organ rejestrujący może wymagać przetłumaczenia innych informacji. 

Tłumaczenie innych dokumentów – zawsze obowiązkowe

Oczywiście składając wniosek o rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy, musimy przedstawić w urzędzie również inne dokumenty. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wszystkie one muszą być przetłumaczone na język polski.  

Tłumaczeniu podlega więc:

  • dowód własności pojazdu – umowa kupna-sprzedaży*, faktura lub rachunek;
  • karta pojazdu – jeśli została wydana;
  • inne dokumenty – np. dokument potwierdzający badanie techniczne pojazdu.

*jeśli umowa kupna-sprzedaży została sporządzona w dwóch językach (polskim i innym), to oczywiście nie musi być tłumaczona.

UWAGA!

Właściciel pojazdu nie musi przedkładać tłumaczenia świadectwa zgodności WE lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu!

Tłumacz przysięgły – czy zawsze?

Przepisy prawa jasno wskazują, kto może dokonać tłumaczenia oficjalnych dokumentów. Rzecz jasna możemy zapomnieć o kuzynce studiującej anglistykę czy sąsiedzie, który wrócił właśnie z zagranicy – a tak dobrze zna język! 

Rozporządzenie ministra jasno wskazuje:

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

§ 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Nic dodać, nic ująć. To tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem oficjalnych dokumentów, które zamierzamy przedłożyć w urzędzie. Oczywiście są małe wyjątki związane z brakiem dostępu do tłumacza przysięgłego w konkretnym języku.

Przykład

Po sprowadzeniu samochodu z zagranicy na pewno będzie Ci zależeć, by szybko załatwić wszystkie formalności i zacząć nim spokojnie jeździć. Dlatego zanim oddasz dokumenty do tłumaczenia, zapytaj, ile czasu zajmie przygotowanie dokumentów w języku polskim. Może zdarzyć się, że w danej chwili tłumacz przysięgły będzie obłożony pracą lub po prostu ten tłumaczący z mniej popularnego języka będzie dostępny za tydzień czy dwa tygodnie. Co ważne, zawsze możesz zapłacić więcej i zdecydować się na tłumaczenie ekspresowe.

Ceny tłumaczenia uwierzytelniającego zależą od języka, liczby stron oraz terminu. Zazwyczaj cena podana jest w odniesieniu do ilości znaków. Standardowe tłumaczenie tekstu zawierającego 1 125 znaków ze spacjami kosztuje od 40 do 80 zł – ceny na mniej popularne języki są wyższe!

PODSUMOWANIE
  • Dowód rejestracyjny czasami trzeba tłumaczyć w zakresie, który nie jest zharmonizowany. W praktyce chodzi o cyfry i znaki, które odpowiadają za dane identyfikacyjne pojazdu i informacje techniczne.
  • Wszystkie inne dokumenty przedstawione w urzędzie również muszą być przetłumaczone – w tym dowód własności i karta pojazdu (jeśli istnieje).
  • Tłumaczenie może wykonać jedynie tłumacz przysięgły.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdów

Czy po zakupie auta z zagranicy trzeba przetłumaczyć dowód rejestracyjny na język polski?
Jakie dokumenty trzeba przetłumaczyć przed zarejestrowaniem pojazdu?
Kto może wykonać tłumaczenie dokumentów pojazdu?
Źródła:
  • Konstytucja RP: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002355/O/D20172355.pdf
  • Ustawa o języku polskim: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990900999/T/D19990999L.pdf
  • https://powroty.gov.pl/-/niezbedne-dokumenty-9532
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

8 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
nam sie na szczescie udalo w miare szybko ogarnac tlumaczenie dowodu rejestracyjnego, w duplikatydowodów sie tym zajmuja
avatar autora komentarza
Jest nowe rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017. Proszę zaktualizować ten tekst.
Dziękuję, za zwrócenie uwagi.
avatar autora komentarza
Witam czy dokumenty odprawy celnej w Niemczech auta sprowadzonego z Kanady trzeba tłumaczyć?
Tak. Dokumenty odprawy celnej trzeba przetłumaczyć z języka niemieckiego na polski.
avatar autora komentarza
Czy na tłumaczeniu umowy zakupu musi być adnotacja o tym, że jest to tłumaczenie z oryginału. Wiele firm zajmuje się tłumaczeniem poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu. Co na ten temat mówią przepisy?
W rozporządzeniu napisano: Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Do wniosku o rejestracje dołącza się zarówno oryginał, jak i tłumaczenie. Przepisy nie wskazują informacji o adnotacji. Z pewnością urzędnik sprawdzi, czy oba oryginał i tłumaczenie zawierają te same dane.
avatar autora komentarza
Witam, czy tłumacz przysięgły może wydać ponownie przetłumaczony jakiś czas temu dowód rejestracyjny ale z bieżącą datą?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC