Turystyczne znaki drogowe – jak wyglądają znaki drogowe dla turystów?

Zdarzyło Ci się jechać na wakacje w wyznaczonym, od początku obranym kierunku, ale po zauważeniu informacji o ciekawym obiekcie do zwiedzenia postanowiłeś zjechać z trasy i dotrzeć do wskazanej na znaku atrakcji? To zasługa turystycznych znaków drogowych, których zadaniem jest właśnie informowanie podróżnych o miejscach wartych zwiedzenia. Jak wyglądają znaki drogowe dla turystów? Gdzie są umieszczane? I o jakich atrakcjach informują?

grafika

Drogowe znaki turystyczne – czym są?

Pewnie większość osób poruszających się po Polsce samochodem (czy to za kierownicą, czy w roli pasażera) zauważyło przy drogach znaki informujące o znajdujących się w okolicy zabytkach czy innych atrakcjach turystycznych, z których słynie dany region lub miasto. To właśnie drogowe znaki turystyczne, które informują podróżnych o miejscach, które warto odwiedzić, przejeżdżając w pobliżu. Turystyczne znaki drogowe prezentują nie tylko zabytki i historyczne budowle, ale również wskazują na takie atrakcje, jak zabytki przyrody, muzea, przystanie, kąpieliska, szlaki rowerowe czy punkty widokowe.

Znaki drogowe dla turystów pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną, gdyż stanowią wskazówkę dla podróżnych, jakie miejsca i obiekty znajdujące się w okolicy ich przejazdu warto zwiedzić. Jednocześnie stanowią element promocji danego obiektu, miasta czy miejsca.

Jak wyglądają znaki drogowe dla turystów?

Turystyczne znaki drogowe dosyć łatwo rozpoznać. Wyróżniają się one bowiem kolorystyką – są biało-brązowe. W kolorze brązowym są przedstawione krawędzie znaków, symbole graficzne oraz napisy. Znaki od E-7 do E-12 oraz E-12a są drogowskazami, a więc wskazują kierunek, w którym należy pojechać, aby dotrzeć do wskazanego na znaku miejsca. Z jednej strony są zatem zakończone strzałką. Z kolei znaki E-22a, E-22b oraz E-22c są stricte informacyjne i występują w kształcie prostokąta.

Część znaków posiada nazwy obiektów, o których informują, na innych znajdą się także symbole, a na jeszcze innych symbole oraz odległość, jaka dzieli podróżnego w chwili patrzenia na znak od danego obiektu lub miejsca.

Jeżeli w danej miejscowości lub rejonie znajduje się kilka obiektów tego samego typu, wówczas dopuszcza się umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Jak informuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, odległość do obiektu turystycznego na drogowskazie podaje się z dokładnością do:

 • 50 m, jeśli odległość od wskazanego miejsca jest mniejsza niż 500 m,
 • 100 m, jeśli odległość od wskazanego miejsca wynosi od 500 m do 1000 m,
 • 0,1 km, jeśli odległość od wskazanego miejsca wynosi od 1 km do 2 km,
 • 1 km, jeśli odległość od wskazanego miejsca jest większa niż 2 km.

Turystyczne znaki drogowe, które można spotkać w Polsce

Przy polskich drogach można spotkać dziesięć rodzajów drogowych znaków turystycznych, które informują o atrakcyjnych dla turystów miejscach. O tym, jakie są to znaki, informuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Są tam wymienione:

 • znak E-7 – drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi,
grafika
 • znak E-8 – drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego,
grafika

Na znaku E-8 zamiast symbolu plaży może być umieszczany symbol jeźdźca na koniu (rys. 6.3.4.4) wskazujący kierunek do ośrodka jazdy konnej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt. 6.3.4.3.

 • znak E-9 – drogowskaz do muzeum,
grafika

Na drogowskazie umieszcza się nazwę muzeum oraz nazwę miejscowości, jeżeli jest on ustawiony poza granicami administracyjnymi tej miejscowości.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt. 6.3.4.4.

 • znak E-10 – drogowskaz do zabytku jako dobra kultury,
grafika

Na znaku E-10 zamiast symbolu zamku mogą być umieszczane symbole:

 • kościoła (rys. 6.3.4.7), jeżeli znak wskazuje kierunek do zabytkowego obiektu o charakterze sakralnym – kościoła, katedry, bazyliki, cerkwi itp.,
 • cmentarza (rys. 6.3.4.8), jeżeli znak wskazuje dojazd do zabytkowego cmentarza lub miejsca martyrologii.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt. 6.3.4.5

 • znak E-11 – drogowskaz do zabytku przyrody,
grafika

Na znaku E-11 zamiast symbolu drzewa mogą być umieszczane symbole:

 • groty (rys. 6.3.4.10), jeżeli znak wskazuje kierunek do groty lub jaskini,
 • skały (rys. 6.3.4.11), jeżeli znak wskazuje dojazd do zabytków przyrody nieożywionej,
 • ostoi ptaków (rys. 6.3.4.12), jeżeli znak wskazuje dojazd do rezerwatu (ostoi ptaków).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt. 6.3.4.6.

 • znak E-12 – drogowskaz do punktu widokowego,
grafika
 • znak E-12a – drogowskaz do szlaku rowerowego,
grafika

Na znaku E-12a zamiast symbolu roweru może być umieszczony symbol trasy pieszej (rys. 6.3.4.15) wskazujący kierunek do rozpoczynającego się lub przebiegającego w pobliżu szlaku turystyki pieszej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt. 6.3.4.8.

 • znak E-22a – samochodowy szlak turystyczny,
grafika
 • znak E-22b – obiekt na samochodowym szlaku turystycznym,
grafika
 • znak E-22c – informacja o obiektach turystycznych.
grafika

Znaki od E-7 do E-12a wskazują kierunek do miejsca lub obiektu wypoczynkowego, o którym informuje dany znak. Znak E-22a wskazuje z kolei na początek samochodowego szlaku turystycznego, znak E-22b – na obiekt turystyczny przedstawiony na znaku, a E-22c informuje o obiektach, które znajdują się na wskazanym na znaku obszarze, np. w mieście, do którego wjazd otwiera właśnie taki znak.

Gdzie w Polsce znajdują się znaki drogowe dla turystów?

Znaki drogowe dla turystów są umieszczane wszędzie tam, gdzie znajdują się atrakcyjne turystycznie miejsca oraz obiekty. Można je spotkać na wszystkich rodzajach dróg: od dróg gminnych i powiatowych, przez wojewódzkie, krajowe, po drogi ekspresowe i autostrady. Przykładowo:

 • na drodze S8 przy węźle Syców Wschód jest umieszczony znak E-22a informujący o rozpoczynającym się w tym miejscu Szlaku Cysterskim,
 • na drodze A4 przy węźle Jadwisin widnieje znak E-10 informujący o znajdującym się w pobliżu zamku Grodziec,
 • na drodze A4 przy węźle Bochnia znajduje się znak E-9 wskazujący na zjazd w kierunku kopalni soli w Bochni,
 • na drodze A4 przy węźle Krapkowice widnieje znak E-22b informujący o znajdującej się w pobliżu Górze św. Anny,
 • na drodze A1 przy węźle Swarożyn widnieje znak E-22b, który wskazuje na znajdujący się w pobliżu zamek w Malborku,
 • na drodze S1f przy węźle Żywiec Browar umieszczono znak E-22b, który informuje o możliwości odwiedzenia Muzeum Browaru Żywiec,
 • na drodze S7n przy węźle Kielce Południe jest umieszczony znak E-22a informujący o rozpoczynającym się w tym miejscu Świętokrzyskim Szlaku Literackim,
 • na drodze S51b  przy węźle Olsztynek Wschód umieszczono znak E-22a, który informuje o możliwości odwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,
 • na drodze S7j przy węźle Grunwald widnieje znak E-10 informujący o znajdującym się w pobliżu pałacu Pacółtowo,
 • na drodze A2 przy węźle Poznań Luboń widnieje znak E-10, który wskazuje na zjazd w kierunku poznańskiego ratusza,
 • na drodze S10 przy węźle Stargard Wschód umieszczono znak E-22c informujący o możliwości odwiedzenia Kolegiaty NMP, Bramy Młyńskiej i Krzyża Pokutnego.
CIEKAWOSTKA

W 2020 roku przy drogach A i S funkcjonowały w Polsce 172 znaki drogowe dla turystów. Przy tych drogach można spotkać 36 znaków E-22a, 109 znaków E-22b, 2 znaki E-22c, a także 18 znaków E-10 i 7 znaków E-9.

Znaki kierunkowe od E-7 do E-12 oraz E-22b są umiejscawiane w odległości 50 m od skrzyżowania, na którym należy zmienić kierunek, aby dotrzeć do danej atrakcji oraz na drogach tranzytowych.

Jakie zmiany w wyglądzie znaków drogowych dla turystów mają zostać wprowadzone?

W przyszłości wygląd znaków turystycznych może ulec niewielkim zmianom. Przygotowano bowiem projekt zmian w przepisach, które mają umożliwić przekazywanie uczestnikom ruchu drogowego większej ilości informacji. Ma pojawić się możliwość umieszczania na znakach symbolu światowego dziedzictwa UNESCO. Chodzi tutaj przede wszystkim o znaki E-9, E-10, E-11 oraz E-22b i E-22c. Pomysłodawcy projektu chcą w ten sposób zwiększyć świadomość turystów w kwestii tego, jak wiele wartościowych i ważnych obiektów znajduje się w naszym kraju. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o znaki drogowe dla turystów

Jak wyglądają turystyczne znaki drogowe?
O jakich miejscach i obiektach informują turystyczne znaki drogowe?
Jakie zadanie mają znaki drogowe turystyczne?
PODSUMOWANIE
 • Znaki drogowe dla turystów mają informować przejezdnych o znajdujących się w pobliżu ciekawych miejscach i obiektach, które warto odwiedzić.
 • Charakteryzuje je biało-brązowa kolorystyka.
 • Na turystycznych znakach drogowych umieszczane są symbole, nazwy obiektów i miejsc, a na niektórych również odległość, w jakiej się znajdują.
 • Turystyczne znaki drogowe są oznaczone literą E.
 • W tej grupie można znaleźć między innymi drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi, drogowskaz do muzeum, drogowskaz do zabytku przyrody czy obiekt na samochodowym szlaku turystycznym.
 • Znaki drogowe turystyczne są umieszczane 50 m przed skrzyżowaniem, na którym należy zmienić kierunek, aby dotrzeć do wskazanej na tablicy atrakcji turystycznej.
 • Ministerstwo infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji pracuje nad projektem zmian w prawie, które mają umożliwić umieszczanie na niektórych drogowych znakach turystycznych symbolu światowego dziedzictwa UNESCO.
Źródła:
 • https://www.znakbig.pl/blog/turystyczne-znaki-drogowe-co-warto-wiedziec
 • https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/polski-system-informacji-turystycznej/drogowe-znaki-turystyczne
 • https://www.pot.gov.pl/attachments/category/183/Zestawienie%20tabelaryczne%20turystycznych%20znak%C3%B3w%20drogowych%20na%20drogach%20klasy%20A%20i%20S%20-2021.pdf
 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowe-warunki-techniczne-dla-znakow-i-sygnalow-drogowych-oraz-17066287
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021701393/O/D20021393.pdf
 • https://www.rp.pl/prawo-drogowe/art35978451-jest-projekt-przepisow-o-znakach-i-sygnalach-drogowych-co-sie-zmieni
 • https://znaki-drogowe.pl/znaki-kierunku-miejscowosci
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC