Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji z podróży

Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo starannie zaplanowanego urlopu, nie możesz pojechać na wakacje ze względu na okoliczności. Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego. Choroba, wypadek, kradzież dokumentów i szereg innych zdarzeń losowych, potrafią pokrzyżować plany. Ubezpieczyciele wychodząc naprzeciw klientom, oferują ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. W poniższym artykule wyjaśniamy na czym polega ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, w szczególności wskazując, w jakich sytuacjach zapewni Ci ochronę.

Czy można zrezygnować z zakupionej wycieczki?

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem. Jednak jeszcze w tym samym przepisie, kolejne paragrafy wskazują, że podróżny może zostać zobowiązany do zapłaty uzasadnionej opłaty na rzecz organizatora. Organizatorzy podróży ponoszą pewne koszty, które są niemożliwe do odzyskania, w związku z tym zazwyczaj w umowie dotyczącej udziału w imprezie turystycznej, którą podpisujesz z biurem podróży lub innym organizatorem, jest wskazany zapis regulujący opłatę za odstąpienie od umowy. Takie działanie biura podróży jest zgodne z prawem, o ile wysokość opłaty jest oczywiście uzasadniona. Z drugiej strony niedozwolone są postanowienia umowy, zgodnie z którymi podróżny w przypadku odstąpienia od umowy musi zapłacić dodatkową karę umowną, której koszt wykracza poza zakres kwoty uiszczonej w związku z wycieczką. Takie zapisy noszą znamiona klauzuli niedozwolonej.

Zdarzają się również przypadki, gdzie w umowie nie ma zapisów dot. opłaty za odstąpienie. Nie zwalnia to jednak podróżnego z obowiązku zapłaty. Zgodnie z art. 47 ust. 2 zdaniem drugim przedmiotowej ustawy: organizator może żądać opłaty za odstąpienie, nawet jeśli nie została ona wskazana w umowie. W takim przypadku wysokość opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług turystycznych.

Jak pokazują powyższe przykłady, rezygnacja w wycieczki może Cię słono kosztować. Istnieją jednak sposoby, aby ustrzec się od poniesienia kosztów wycieczki, na wypadek nieplanowanych, nadzwyczajnych okoliczności. Takim rozwiązaniem jest ubezpieczenie od rezygnacji z podróży.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Czy rezygnacja z wycieczki zawsze jest równoznaczna z utratą pieniędzy?

Już na początku roku możesz zarezerwować wycieczki, która odbędzie się dopiero w sierpniu. Wiele osób planuje urlop z dużym wyprzedzeniem, chociażby ze względu na zasady panujące w zakładzie pracy i konieczność wcześniejszego zgłoszenia urlopu. Planując wycieczkę z wyprzedzeniem, urlopowicz jest narażony na ryzyko, że ze względu na niespodziewane okoliczności nie będzie mógł pojechać w wymarzoną podróż. Nie sposób przewidzieć takich sytuacji jak np. choroba. Osoby, które rezygnują z podróży mają szansę odzyskać poniesione koszty, jeśli zdecydują się na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

Czym jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Przedmiotem ubezpieczenia od rezygnacji z podróży jest ryzyko poniesienia przez ubezpieczonego kosztów, z tytułu odwołania udziału w podróży ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Ubezpieczenie chroni więc podróżnego przed utratą pieniędzy, w przypadku rezygnacji z wyjazdu przed planowaną datą podróży. Zazwyczaj rezerwując wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, koszty wyjazdu również trzeba uiścić wcześniej. Dzięki ubezpieczeniu od rezygnacji z podróży, jesteś w stanie odzyskać utracone środki.

Ubezpieczyciele oferują ochronę w różnych wariantach. Z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży możesz skorzystać, gdy:

 • całkowicie rezygnujesz z zaplanowanej wycieczki,
 • rezygnujesz z zarezerwowanych noclegów,
 • anulujesz bilet podróżny.

Ile kosztuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Cena ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki uzależniona jest od wielu czynników. Istotna jest cena wycieczki, czas pozostały do wyjazdu oraz suma ubezpieczenia. Ubezpieczenie występuje w ofertach ubezpieczycieli jako samodzielny produkt lub jako rozszerzenie do ubezpieczenia turystycznego.

Kiedy można wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Przeglądając oferty ubezpieczycieli zauważysz, że wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży jest uzależnione w czasie. Ubezpieczenie możesz wykupić w dowolnej chwili, jednak nie później niż na 30 dni przed planowaną wycieczką. Im mniej czasu pozostało do wyjazdu, tym większe prawdopodobieństwo, że podróżny będzie chciał skorzystać z ubezpieczenia – pewne okoliczności będzie bowiem w stanie przewidzieć bliżej planowanego terminu. Oczywiście zdarza się, że sama wycieczka zostanie wykupiona na mniej niż 30 dni przed terminem wyjazdu, w takim wypadku większość ubezpieczycieli dopuszcza możliwość wykupienia ubezpieczenia, ale tylko w dniu zakupienia wycieczki lub ewentualnie w innym, krótkim terminie od zakupu (np. 3 dni od zakupu wycieczki).

W jakich sytuacjach ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki zapewni Ci ochronę?

Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji chroni w przypadkach nagłych, losowych, inaczej mówiąc w sytuacji, gdy dojdzie do nadzwyczajnych okoliczności. Wykupienie ubezpieczenia nie gwarantuje Ci, że zawsze uzyskasz zwrot wydanych środków w przypadku rezygnacji. Dla przykładu:

Marcin wykupił wycieczkę w TUI do Grecji na 5 miesięcy przed planowanym wyjazdem. Chcąc być zapobiegawczym wykupił również ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Na 2 tygodnie przed wyjazdem znalazł inną, korzystniejszą ofertę, w związku z tym postanowił zrezygnować z podróży wykupionej w TUI.

W opisanej wyżej sytuacji ubezpieczyciel nie zwróci Marcinowi kosztów uiszczonych na rzecz TUI. Ubezpieczenie ma za zadanie chronić podróżnych w przypadku, gdy dojdzie do nagłej sytuacji, której nie sposób było przewidzieć i ze względu na którą nie mogą odbyć planowanej podróży. Pytanie więc czym są ,,nadzwyczajne okoliczności”? Sytuacje w których ubezpieczenie zapewni ochronę, wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), mogą się one różnić w zależności od ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie decyduje o tym, jakie zdarzenia losowe obejmie ochroną, dlatego też zawsze należy zapoznać się z OWU, aby uniknąć rozczarowania. Zazwyczaj ubezpieczenie ochroni w przypadku:

 • śmierci bliskiej osoby,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłej choroby,
 • szkody na mieniu spowodowana w wyniku przestępstwa,
 • utraty pracy,
 • kradzieży dokumentów,
 • wyznaczenia daty egzaminu poprawkowego,
 • otrzymania wezwania do sądu (w terminie, w którym ma odbyć się wyjazd).

Jak uzyskać zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży?

Jeśli zrezygnujesz z wycieczki z powodu zdarzenia losowego, biuro podróży nie zwróci Ci kosztów. O zwrot środków należy zwrócić się do ubezpieczyciela, u którego wykupiłeś ubezpieczenie kosztów od rezygnacji. Najszybciej skontaktujesz się z ubezpieczycielem przez infolinię, drogą mailową lub przez specjalny, elektroniczny formularz. Ubezpieczyciel zwróci środki, pod warunkiem, że udokumentujesz zdarzenie, które ma stanowić podstawę wypłaty odszkodowania.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży chroni ubezpieczonych przed ryzykiem poniesienia kosztów wycieczki, w przypadku anulacji wyjazdu ze względu na zdarzenie losowe.
 • Ubezpieczeniem od rezygnacji z podróży można objąć zarówno wycieczki wykupione w biurze, jak i same przeloty i noclegi, rezerwowane prywatnie.
 • Wysokość składki jest uzależniona m.in. od kosztów wycieczki, czasu pozostałego do wyjazdu oraz zakresu ochrony.
 • Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży zarówno jako samodzielny produkt, jak i rozszerzenie pakietu ubezpieczenia turystycznego.
 • Zazwyczaj ubezpieczenie można wykupić nie później niż na 30 dni przed planowanym wyjazdem, chyba że wyjazd został kupiony na mniej niż 30 dni przed terminem – wtedy ubezpieczenie należy kupić w dniu rezerwacji wycieczki.
 • Sytuacje, w których ubezpieczyciel zapewni zwrot środków za podróż, są określone w OWU. Mogą się one różnić w zależności od ubezpieczyciela. Zazwyczaj ubezpieczenie kosztów od rezygnacji obejmuje następujące zdarzenia: śmierć bliskiej osoby, kradzież dokumentów, wypadek, nagła choroba, wezwanie do sądu.
 • Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli ubezpieczony udokumentuje losowe zdarzenie będące podstawą do uzyskania zwrotu kosztów.
Oceń artykuł:
32,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!