Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo starannie zaplanowanego urlopu nie możesz pojechać na wakacje ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Choroba, wypadek, kradzież dokumentów i szereg innych zdarzeń losowych potrafią pokrzyżować plany. Ubezpieczyciele, wychodząc naprzeciw klientom, oferują ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, w szczególności wskazując, w jakich sytuacjach zapewni Ci ono ochronę.

Czy można zrezygnować z zakupionej wycieczki?

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Jednak jeszcze w tym samym przepisie, kolejne paragrafy wskazują, że podróżny może zostać zobowiązany do zapłaty uzasadnionej opłaty na rzecz organizatora.

Organizatorzy podróży ponoszą pewne koszty, które są niemożliwe do odzyskania. W związku z tym zazwyczaj w umowie dotyczącej udziału w imprezie turystycznej, którą podpisujesz z biurem podróży lub innym organizatorem, jest wskazany zapis regulujący opłatę za odstąpienie od umowy. Takie działanie biura podróży jest zgodne z prawem, o ile wysokość opłaty jest oczywiście uzasadniona. Niedozwolone są natomiast postanowienia umowy, zgodnie z którymi podróżny w przypadku odstąpienia od umowy musi zapłacić dodatkową karę umowną, której koszt wykracza poza zakres kwoty uiszczonej w związku z wycieczką. Takie zapisy noszą znamiona klauzuli niedozwolonej.

Zdarzają się również przypadki, gdy w umowie nie ma zapisów na temat opłaty za odstąpienie. Nie zwalnia to jednak podróżnego z obowiązku zapłaty. Zgodnie z art. 47 ust. 2 zdaniem drugim przedmiotowej ustawy: organizator może żądać opłaty za odstąpienie, nawet jeśli nie została ona wskazana w umowie. W takim przypadku wysokość opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług turystycznych.

Jak pokazują powyższe przykłady, rezygnacja z wycieczki może Cię słono kosztować. Istnieją jednak sposoby, aby ustrzec się od poniesienia kosztów wycieczki na wypadek nieplanowanych, nadzwyczajnych okoliczności. Takim rozwiązaniem jest ubezpieczenie od rezygnacji z podróży.

Czy rezygnacja z wycieczki zawsze jest równoznaczna z utratą pieniędzy?

Już na początku roku możesz zarezerwować wycieczkę, która odbędzie się dopiero w sierpniu. Wiele osób planuje urlop z dużym wyprzedzeniem, chociażby ze względu na zasady panujące w zakładzie pracy i konieczność wcześniejszego zgłoszenia urlopu. Planując wycieczkę z wyprzedzeniem, urlopowicz jest narażony na ryzyko, że ze względu na niespodziewane okoliczności nie będzie mógł pojechać w wymarzoną podróż. Nie sposób przewidzieć takich sytuacji jak np. choroba. Osoby, które rezygnują z podróży, mają szansę odzyskać poniesione koszty, jeśli zdecydują się na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

Czym jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Przedmiotem ubezpieczenia od rezygnacji z podróży jest ryzyko poniesienia przez ubezpieczonego kosztów z tytułu odwołania udziału w podróży ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Ubezpieczenie chroni więc podróżnego przed utratą pieniędzy w przypadku rezygnacji z wyjazdu przed planowaną datą podróży. Zazwyczaj rezerwując wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, koszty wyjazdu również trzeba uiścić wcześniej. Dzięki ubezpieczeniu od rezygnacji z podróży, jesteś w stanie odzyskać utracone środki.

Ubezpieczyciele oferują ochronę w różnych wariantach.

Przykład

Aneta już w styczniu zabrała się za planowanie wakacji. W biurze podróży znalazła świetną ofertą wypoczynku w Hiszpanii w sierpniu, więc nie zastanawiając się ani chwili, zarezerwowała sobie urlop na ten okres w pracy i kupiła wczasy. Niestety, na tydzień przed planowanym wylotem, Aneta tak niefortunnie przewróciła się podczas jazdy na rowerze, że złamała nogę. Mogła zapomnieć o Hiszpanii, ale pocieszała się tym, że chociaż nie straciła pieniędzy. Była bowiem zapobiegawcza i wraz z wycieczką kupiła też ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Dlatego gdy tylko uświadomiła sobie, że z wczasów nic nie będzie, skontaktowała się z ubezpieczycielem i uzyskała zwrot poniesionych kosztów.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – Allianz

Sprawdźmy, na jakich zasadach działa ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w przykładowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Za przykład niech posłuży nam Allianz.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w Allianz obejmuje rezygnację z noclegu, z biletu, z uczestnictwa w imprezie oraz z usługi turystycznej. Taką polisę można zawrzeć:

 • w ciągu 7 dni od rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości należności za wycieczkę lub zaliczki (jeśli do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni),
 • w dniu rezerwacji wyjazdu, jeśli nastąpiła ona w czasie krótszym niż 30 dni do wyjazdu.

Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży stanowi koszt wycieczki. Allianz zapewnia wypłatę 100% wartości wyjazdu, jeśli rezygnacja jest spowodowana m.in:

 • nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
 • nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
 • objęciem ubezpieczonego kwarantanną,
 • śmiercią ubezpieczonego lub jego rodziny,
 • udokumentowaną kradzieżą dokumentów, które są niezbędne do udziału w podróży.

Ile kosztuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Cena ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki uzależniona jest od wielu czynników. Istotna jest m.in. cena wycieczki, czas pozostały do wyjazdu oraz suma ubezpieczenia. Ubezpieczenie występuje w ofertach ubezpieczycieli jako samodzielny produkt lub jako rozszerzenie do ubezpieczenia turystycznego.

W tabeli prezentujemy ceny ubezpieczenia kosztów od rezygnacji z wycieczki w wybranych firmach dla jednej osoby dorosłej, która wykupiła 8-dniowe wczasy w Grecji w terminie 22-29 czerwca 2023 roku. Zakupu dokonano 20 września 2022, a cena wycieczki wyniosła 1800 zł.

Firma ubezpieczeniowaCena ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróżyDodatkowe informacje
Europa Ubezpieczenia58 zł – wariant Koszty rezygnacji 100%
130 zł – wariant Koszty rezygnacji 100% Max
Możliwość dokupienia rozszerzeń na wypadek choroby przewlekłej lub zachorowania na COVID-19
UNIQA50 zł – rezygnacja z biletu i rezygnacja z podróży;
54 zł – rezygnacja i przerwanie podróży
Możliwość dokupienia rozszerzenia na wypadek rezygnacji z podróży z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej
SIGNAL IDUNA53 zł – rezygnacja z imprezy turystycznej;
28 zł – przerwanie imprezy turystycznej
Możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dotyczące chorób przewlekłych, COVID-19, kwarantanny z powodu COVID-19 i terroryzmu.
Dane na podstawie kalkulatorów ubezpieczenia turystycznego na stronach ubezpieczycieli (20.09.2022)

Oprócz ubezpieczenia rezygnacji z podróży warto wykupić także inne formy ochrony. Właściwie ubezpieczenie rezygnacji z podróży jest tylko jednym z dodatków do podstawowej polisy turystycznej, która składa się przede wszystkim z ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, a często także NNW, OC w życiu prywatnym i ubezpieczenia bagażu. Ile zazwyczaj kosztuje ubezpieczenie turystyczne? Sprawdźmy koszt tygodniowego pobytu we Włoszech dla jednej dorosłej osoby bez chorób przewlekłych.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyCena
mtu24.plUbezpieczenie kosztów leczenia: 80 000 zł
Assistance
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
OC sportowe: 50 000 zł
22 zł
You Can DriveUbezpieczenie kosztów leczenia: 100 000 zł
Assistance
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
OC sportowe: 50 000 zł
29 zł
AXA PartnersUbezpieczenie kosztów leczenia: 200 000 zł
Assistance
NNW: 20 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
30 zł
ProamaUbezpieczenie kosztów leczenia: 100 000 zł
Assistance
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
Klauzula alkoholowa
Ubezpieczenie ruchomości domowych: 5 000 zł
45 zł
GeneraliUbezpieczenie kosztów leczenia: 300 000 zł
Assistance
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł
NNW: 15 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
OC sportowe: 50 000 zł Klauzula alkoholowa Ubezpieczenie ruchomości domowych: 5 000 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi (20.09.2022)

Kiedy można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Przeglądając oferty ubezpieczycieli, zauważysz, że wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży jest uzależnione w czasie. Ubezpieczenie możesz wykupić w dowolnej chwili, jednak nie później niż na 30 dni przed planowaną wycieczką. Im mniej czasu pozostało do wyjazdu, tym większe prawdopodobieństwo, że podróżny będzie chciał skorzystać z ubezpieczenia – pewne okoliczności będzie bowiem w stanie przewidzieć bliżej planowanego terminu. Oczywiście zdarza się, że sama wycieczka zostanie wykupiona na mniej niż 30 dni przed terminem wyjazdu – w takim wypadku większość ubezpieczycieli dopuszcza możliwość wykupienia ubezpieczenia, ale tylko w dniu zakupienia wycieczki lub ewentualnie w innym, krótkim terminie od zakupu (np. 3 dni od zakupu wycieczki).

W jakich sytuacjach ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki zapewni Ci ochronę?

Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji chroni w przypadkach nagłych, losowych, inaczej mówiąc w sytuacji, gdy dojdzie do nadzwyczajnych okoliczności. Wykupienie ubezpieczenia nie gwarantuje Ci, że zawsze uzyskasz zwrot wydanych środków w przypadku rezygnacji. Dla przykładu:

Przykład

Marcin wykupił wycieczkę w TUI do Grecji na 5 miesięcy przed planowanym wyjazdem. Chcąc być zapobiegawczym, wykupił również ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Na 2 tygodnie przed wyjazdem znalazł inną, korzystniejszą ofertę, w związku z tym postanowił zrezygnować z podróży wykupionej w TUI.

W opisanej wyżej sytuacji ubezpieczyciel słusznie nie zwrócił Marcinowi kosztów uiszczonych na rzecz TUI. Ubezpieczenie ma za zadanie chronić podróżnych w przypadku, gdy dojdzie do nagłej sytuacji, której nie sposób było przewidzieć i ze względu na którą nie mogą odbyć planowanej podróży. Pytanie więc czym są “nadzwyczajne okoliczności”? 

Sytuacje w których ubezpieczenie zapewnia ochronę, wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i mogą się one różnić w zależności od ubezpieczyciela. Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie decyduje o tym, jakie zdarzenia losowe obejmie ochroną, dlatego też zawsze należy zapoznać się z OWU, aby uniknąć rozczarowania. Zazwyczaj ubezpieczenie ochroni w przypadku:

 • śmierci bliskiej osoby,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłej choroby,
 • szkody na mieniu w wyniku przestępstwa,
 • utraty pracy,
 • kradzieży dokumentów,
 • wyznaczenia daty egzaminu poprawkowego w terminie wyjazdu,
 • otrzymania wezwania do sądu w terminie, w którym ma odbyć się wyjazd.

Jak uzyskać zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży?

Jeśli zrezygnujesz z wycieczki z powodu zdarzenia losowego, biuro podróży nie zwróci Ci kosztów. O zwrot środków należy zwrócić się do ubezpieczyciela, u którego wykupiłeś ubezpieczenie kosztów od rezygnacji. Najszybciej skontaktujesz się z ubezpieczycielem przez infolinię, drogą mailową lub przez specjalny, elektroniczny formularz. Ubezpieczyciel zwróci środki pod warunkiem, że udokumentujesz zdarzenie, które ma stanowić podstawę wypłaty odszkodowania.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży chroni ubezpieczonych przed ryzykiem poniesienia kosztów wycieczki w przypadku odwołania wyjazdu ze względu na zdarzenie losowe.
 • Ubezpieczeniem od rezygnacji z podróży można objąć zarówno wycieczki wykupione w biurze, jak i same przeloty oraz noclegi rezerwowane prywatnie.
 • Wysokość składki jest uzależniona m.in. od kosztów wycieczki, czasu pozostałego do wyjazdu oraz zakresu ochrony.
 • Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży zarówno jako samodzielny produkt, jak i rozszerzenie pakietu ubezpieczenia turystycznego.
 • Zazwyczaj ubezpieczenie można wykupić nie później niż na 30 dni przed planowanym wyjazdem, chyba że wyjazd został kupiony na mniej niż 30 dni przed terminem – wtedy ubezpieczenie należy kupić w dniu rezerwacji wycieczki.
 • Sytuacje, w których ubezpieczyciel zapewni zwrot środków za podróż, są określone w OWU. Mogą się one różnić w zależności od ubezpieczyciela. Zazwyczaj ubezpieczenie kosztów od rezygnacji obejmuje następujące zdarzenia: śmierć bliskiej osoby, kradzież dokumentów, wypadek, nagła choroba, wezwanie do sądu.
 • Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli ubezpieczony udokumentuje losowe zdarzenie będące podstawą do uzyskania zwrotu kosztów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Nie mogę jechać na wykupione wakacje. Czy odzyskam poniesione koszty?

Z już zakupionej wycieczki możesz zrezygnować w dowolnym momencie, ale musisz liczyć się z tym, że biuro podróży nie zwróci Ci całości wpłaconej kwoty. Większość firm zastrzega, że w razie odstąpienia od umowy klient będzie zobowiązany do opłacenia poniesionych przez organizatora i niemożliwych do odzyskania kosztów. Co więcej, organizator wycieczki może zażądać takiej opłaty, nawet jeśli nie ma o niej mowy w umowie.

Czy warto kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Tak, zwłaszcza jeśli planujesz wakacje z dużym wyprzedzeniem. Trudno przewidzieć, co przydarzy się za kilka miesięcy – choroba, wypadek, utrata pracy czy śmierć w rodzinie to wszystko sytuacje losowe, które mogą uniemożliwić Ci wyjazd na wczasy. Kupując ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zabezpieczasz się na tę okoliczność, wiedząc, że ubezpieczyciel zwróci Ci zainwestowane w nieudane wakacje pieniądze.

Kupiłem wycieczkę last minute. Czy mogę ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z podróży?

To zależy od ubezpieczyciela. W większości przypadków ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić do 30 dni przed planowaną datą podróży, co ma związek z uniknięciem prób wyłudzenia odszkodowania przez nieuczciwych klientów. Jeśli jednak kupiłeś wycieczkę, która rozpocznie się w krótszym terminie, wiele firm dopuszcza ubezpieczenie się od kosztów rezygnacji, o ile wykupisz polisę w tym samym dniu.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
73,29
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!