Ubezpieczenie mieszkania – jakie dokumenty będą potrzebne?

Cena ubezpieczenia mieszkania lub domu uzależniona jest od wielu czynników. Koszt ochrony zależy nie tylko od jej zakresu, ale również od takich czynników jak wartość nieruchomości i jej położenie, czy funkcjonujące zabezpieczenia. W poniższym tekście wskazujemy, jakie dane są brane pod uwagę przy kalkulacji ceny ubezpieczenia, a także jakich innych formalności należy dokonać przed zawarciem umowy. Z artykułu dowiesz się również, jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby otrzymać odszkodowanie.

ubezpieczenie-mieszkania-formalnosci

Jakie informacje należy podać w celu otrzymania oferty ubezpieczenia mieszkania?

Cena ubezpieczenia mieszkania zależy przede wszystkim od zakresu ochrony.  W pakietach podstawowych ochroną objęte są zazwyczaj elementy stałe domu lub mieszkania, tj. mury, ściany, podłogi czy instalacje. W zależności od potrzeb, klient może zdecydować się na szerszą ochronę, obejmującą np. ubezpieczenie mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń losowych, czy ubezpieczenie mienia na wypadek kradzieży z włamaniem. Należy pamiętać, że im szerszy zakres ochrony, tym cena ubezpieczenia będzie wyższa.

Cena ubezpieczenia domu lub mieszkania zależy również od innych czynników. Zakład ubezpieczeń lub agent przed przedstawieniem oferty dokona stosownej kalkulacji w oparciu o podane przez Ciebie informacje. Na cenę ubezpieczenia mają wpływ przede wszystkim:

 • lokalizacja nieruchomości,
 • rodzaj ubezpieczanej nieruchomości,
 • wartość przedmiotu ubezpieczenia,
 • roku budowy,
 • metraż,
 • stosowane zabezpieczenia,
 • historia ubezpieczenia (przede wszystkim ilość i rodzaj szkód, które wystąpiły przed zawarciem umowy),
 • fakt, czy nieruchomość przeznaczona jest pod wynajem.

Zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania – jak wyglądają formalności?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu możesz wykupić przez internet, wypełniając odpowiedni formularz. Nie ma konieczności załączania do formularza dodatkowych dokumentów (np. potwierdzających wartość mieszkania), bowiem oferta sporządzana jest w oparciu o dane podane przez Ciebie w formularzu. Zakład ubezpieczeń na tym etapie nie weryfikuje prawdziwości deklarowanych informacji, należy jednak pamiętać, że może to nastąpić w momencie wystąpienia szkody. W przypadku zdecydowania się na ubezpieczenie mienia o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki) ubezpieczyciel może Cię jednak poprosić o przedstawienie poświadczenia wartości sporządzonego przez rzeczoznawcę.

Zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania odbywa się zatem przy minimum formalności. Przed zawarciem umowy należy jednak dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część umowy. W OWU ubezpieczyciele wskazują nie tylko zakres ubezpieczenia, ale również rodzaje szkód, które są wyłączone spod ochrony. Dodatkowo decydując się na rozszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenie mienia ruchomego, warto oszacować wartość ubezpieczanych rzeczy. Przeszacowanie wartości będzie skutkowało wyższą składką, z kolei zaniżając ją, możesz doprowadzić do sytuacji, w której suma uzyskanego odszkodowania nie wystarczy na pokrycie szkód.

Ubezpieczenie mieszkania z hipoteką – które dokumenty będą potrzebne?

Banki udzielając kredytu na zakup mieszkania lub domu, muszą się odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczenie ma na celu zagwarantować bankowi jako kredytodawcy możliwość skutecznego odzyskania należności na wypadek wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających spłatę zobowiązania przez kredytobiorcę.

Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości. Bank może wymagać również dodatkowego zabezpieczenia w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości, w tym dokonania cesji praw z takiej umowy na bank. Co istotne, nawet jeśli bank wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia, to wybór oferty oraz zakładu ubezpieczeń należy do klienta. Bank nie może uzależniać zawarcia umowy kredytu od wymogu wykupienia konkretnego produktu ubezpieczeniowego, oferowanego czy to przez sam bank, czy współpracujący zakład ubezpieczeń.

Jeśli bank wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu, wraz z dokonaniem przelewu wierzytelności z tej umowy na bank, powinien umożliwić klientowi swobodny wybór oferty, wskazując jaki minimalny zakres ochrony jest akceptowalny. W praktyce wymogi stawiane przez bank spełniają niemal wszystkie oferty ubezpieczenia w swoich podstawowych pakietach (tj. oferty obejmujące ubezpieczenie murów, elementów stałych budynku od podstawowych ryzyk).

Z powyższego wynika, że zawierając umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu, który objęty jest hipoteką, możesz zostać zobowiązany do dokonania cesji praw z tej umowy na bank, co będzie stanowiło dodatkową formalność, o której należy pamiętać przy podpisywaniu umowy. Cesję można zgłosić poprzez przesłanie ubezpieczycielowi pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw na bank. Jeśli umowa dotyczy kilku ubezpieczonych, to każdy z nich musi wyrazić zgodę na dokonanie cesji.

Które dokumenty będą potrzebne do zgłoszenia szkody?

W przypadku wystąpienia szkody zobowiązany jesteś postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w OWU. W ogólnych warunkach ubezpieczenia ubezpieczyciele wskazują:

 • jakie szkody wyłączone są spod ochrony (sytuacje, w których nie należy Ci się odszkodowanie);
 • w jaki sposób należy postępować w przypadku wystąpienia szkody.

W powyższym dokumencie ubezpieczyciele przede wszystkim wskazują terminy, w których ubezpieczony powinien powiadomić zakład o wystąpieniu szkody. W OWU znajdziesz też inne wytyczne, np. dotyczące obowiązku niezwłocznego zawiadomienia policji, gdy doszło do kradzieży z włamaniem, czy obowiązku zawiadomienia administracji budynku w przypadku zalania.

Większość ubezpieczycieli udostępnia formularze online, za pomocą których możesz zgłosić szkodę. Takie rozwiązanie z pewnością usprawnia proces obsługi szkód, przede wszystkim zgłoszenie od razu trafia do ubezpieczyciela, z drugiej strony jest to również ułatwienie dla ubezpieczonego, który dostaje podpowiedź co do informacji, które powinny zostać zawarte w zgłoszeniu.

zgłoszenie szkody - ubezpieczenie mieszkania

W zależności od rodzaju szkody, ubezpieczyciel może Cię poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów na potwierdzenie wystąpienia szkody oraz jej wysokości. Samo zgłoszenie szkody, w którym opiszesz straty, zazwyczaj nie wystarczy, aby uzyskać odszkodowanie. Najczęściej ubezpieczyciele wzywają do przedstawienia zdjęć dokumentujących szkodę czy przedstawienia rachunków/faktur potwierdzających wartość uszkodzonego/skradzionego mienia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dokumenty potrzebne przy ubezpieczeniu mieszkania

Co ma wpływ na cenę ubezpieczenia mieszkania?
Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania?
Co powinno zawierać zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania?
PODSUMOWANIE
 • Umowa ubezpieczenia mieszkania lub domu może zostać zawarta online, przy minimum formalności.
 • Do zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu nie są wymagane żadne dokumenty. Przed zawarciem umowy należy podać jednak informacje, na podstawie których zostanie przygotowana dla Ciebie oferta.
 • Przed zawarciem umowy zostaniesz poproszony o wskazanie informacji dotyczących ubezpieczanej nieruchomości: lokalizacja, metraż, wartość, typ własności, rok budowy, stosowane zabezpieczenia, przeznaczenie nieruchomości, historia szkód.
 • Żadne dokumenty nie są wymagane do zawarcia umowy, wysokość ubezpieczenia wyliczana jest na podstawie Twojej deklaracji. Ubezpieczyciel może Cię jednak poprosić o dodatkowy dokument w postaci poświadczenia wartości sporządzonego przez rzeczoznawcę, jeśli zdecydujesz się objąć ubezpieczeniem mienie o szczególnej wartości.
 • Jeśli ubezpieczana nieruchomość jest objęta hipoteką, bank może zobowiązać Cię do dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia. Oświadczenie w przedmiocie cesji powinno zostać przedstawione ubezpieczycielowi.
 • W przypadku zgłoszenia szkody ubezpieczyciel może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów (poza formularzem zgłoszenia, w którym opiszesz szkody lub straty). Przede wszystkim ubezpieczyciel może zażądać przedstawienia dokumentacji zdjęciowej obrazującej szkodę, czy przedstawienia rachunków/faktur wykazujących wartość zniszczonego lub skradzionego mienia.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC