Ubezpieczenie NNW komunikacyjne w 2021 – 15 najczęściej zadawanych pytań.

Czy wiesz, że kiedy Twój samochód grzecznie stał na czerwonym, prawdopodobnie inny kierowca w Polsce zignorował sygnalizację świetlną i spowodował wypadek? Poszkodowani mogą liczyć zarówno na odszkodowanie z OC sprawcy, ale też na świadczenie z ubezpieczenia NNW samochodu, którym podróżowali. Wystarczy, że właściciel auta opłaci kilkadziesiąt złotych składki, aby ofiary wypadku mogły otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania. Dowiedz się, co obejmuje NNW komunikacyjne, jak działa i dlaczego warto je mieć.

Co to jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

NNW komunikacyjne to dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce i za granicą. Jest przeznaczone dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Zwykle ochroną objęte są osoby podróżujące pojazdem w chwili zdarzenia, dlatego właściciel pojazdu nie podaje w umowie imion i nazwisk wybranych osób. Wyjątkiem jest np. PZU Auto NNW Max, które wymaga imiennego wskazania kierowcy i pasażerów w umowie.

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Towarzystwa ubezpieczeniowe podają własne definicje w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe, nieprzewidywalne zdarzenie, wywołane siłami zewnętrznymi, będące bezpośrednią przyczyną uszkodzenia ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej wbrew jej woli. Nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniu NNW komunikacyjnym jest zdarzeniem związanym z ruchem i używaniem pojazdu mechanicznego.

Co obejmuje NNW samochodowe?

NNW komunikacyjne obejmuje przede wszystkim trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem lub używaniem pojazdu. Odszkodowanie z NNW jest wypłacane za śmierć, a także rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała kierowcy i pasażerów, jeśli doznali oni trwałych uszczerbków na zdrowiu. To oznacza, że w ciele osoby poszkodowanej wskutek wypadku zaszły trwałe zmiany. Np. skomplikowane złamanie kości udowej pasażerki nieodwracalnie ograniczyło jej sprawność ruchową.

Kto dostanie odszkodowanie z NNW samochodowego?

Jeśli w ubezpieczonym 5-osobowym aucie będzie podróżować 7 osób, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie maksymalnie 5 osobom (tylu, ile jest miejsc podanych w dowodzie rejestracyjnym auta). Świadczenie z NNW może otrzymać także sprawca wypadku.

Ponadto firma ubezpieczeniowa może zastrzec, że nie wypłaci odszkodowania autostopowiczowi, który ucierpiał w wypadku wraz z innymi pasażerami i kierowcą pojazdu. Co ciekawe, ubezpieczyciel może objąć ochroną autostopowicza w ramach assistance, jeśli ta osoba potrzebuje natychmiastowego przewozu do szpitala. Wtedy wchodzi w grę wyższy cel – ratowanie życia ludzkiego. Takiej pomocy udziela np. PZU w ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w Drodze.

W przypadku śmierci kierowcy lub pasażera odszkodowanie jest przeznaczone dla rodziny zmarłej osoby. Umowa ubezpieczenia podaje, kto jest uprawniony do otrzymania pieniędzy i w jakiej kolejności świadczenie jest wypłacane. Pierwszeństwo ma żona lub mąż, następnie dzieci, rodzice i inni spadkobiercy. Jeśli zmarła osoba miała np. trójkę pełnoletnich dzieci, każda z tych osób otrzyma taką samą część odszkodowania.

Ubezpieczyciel może także zapłacić za usługi zakładu pogrzebowego, trumnę lub kremację i urnę.

Ponadto dzięki NNW komunikacyjnemu możesz otrzymać świadczenie pokrywające koszt:

 • leczenia szpitalnego (nawet jeśli nie będziesz mieć trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wymagana będzie operacja lub co najmniej kilkudniowa hospitalizacja),
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • zakupu sprzętu ortopedycznego i przedmiotów pomocniczych.

Ubezpieczyciel może zadeklarować, że pokryje koszt zakupu protez i środków pomocniczych w rehabilitacji np. do 5000 zł lub 10% sumy ubezpieczenia, przy czym zwrotowi będą podlegały koszty poniesione w ciągu 2 lat od wypadku.

Niektórzy ubezpieczyciele, np. Aviva, płacą także za operację plastyczną osoby poszkodowanej w ciągu 24 miesięcy od wypadku, oczywiście jeśli operacja jest konieczna ze względu np. na blizny.

Ubezpieczyciele biorą pod uwagę również niezdolność do pracy wskutek wypadku. Jeśli obrażenia i leczenie osoby poszkodowanej uniemożliwia jej powrót do pracy zarobkowej, firma ubezpieczeniowa wypłaca procent lub promil sumy ubezpieczenia za każdy dzień bez pracy. Ponadto może opłacić przeszkolenie zawodowe dla osób, które stały się niepełnosprawne wskutek wypadku i nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy.

NNW kierowcy i pasażerów obejmuje wypadki powstałe podczas:

 • ruchu ubezpieczonego pojazdu,
 • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,
 • załadowywania, rozładowywania i wyładowywania pojazdu lub połączonej z nim przyczepy,
 • pożaru, wybuchu lub eksplozji pojazdu,
 • naprawy pojazdu np. po awarii na trasie,
 • postoju,
 • garażowania.

Ekspert Mubi radzi

Kierowca pojazdu może otrzymać jednocześnie świadczenie z NNW i odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jest tak, ponieważ te ubezpieczenia pełnią inne funkcje: OC służy tylko do pokrycia kosztów likwidacji szkody, a NNW dodatkowo chroni poszkodowanego. Osoba wykupująca ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinna jednak zwrócić uwagę na zawarte w OWU informacje o tym, kto dokładnie jest objęty świadczeniami NNW. W zależności od rodzaju ochrony, NNW może chronić tylko kierowcę, jedynie współwłaścicieli albo i kierowcę, i pasażerów pojazdu.

Czy NNW zapewnia ochronę także poza pojazdem?

Oczywiście możesz kupić ubezpieczenie NNW w życiu codziennym czy turystyczne, aczkolwiek niektóre firmy oferują specyficzne NNW dla właścicieli ubezpieczonych samochodów. Np. Proama ma ofertę NNW poza pojazdem, które obejmuje ochroną posiadacza auta i jego najbliższą rodzinę ze wspólnego gospodarstwa domowego na wypadek zdarzeń niezwiązanych z pojazdem mechanicznym.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Czy NNW komunikacyjne obejmuje zwrot kosztów leczenia?

Tak, przy czym firma ubezpieczeniowa może określić, że pokrywa koszty niezbędnego leczenia tylko w Polsce i do określonej kwoty, np. 2 000 zł czy 10% sumy ubezpieczenia. Jednym z warunków wypłaty odszkodowania może być także np. minimum 5-dniowa hospitalizacja. Podstawą do wypłaty świadczenia są rachunki lub faktury.

Przeczytaj też: Odszkodowanie z NNW komunikacyjnego – jak je otrzymać?

Jak wybrać sumę ubezpieczenia NNW?

Od 5 000 zł do nawet 500 000 zł może wynosić suma ubezpieczenia NNW komunikacyjnego. To kwota, na podstawie której ustala się wysokość odszkodowania. Im wyższa suma – tym większe odszkodowanie, ale też składka.

Jak zatem wybrać sumę NNW?

W podjęciu decyzji pomoże Ci tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tabela podaje, jak duży uszczerbek na zdrowiu stanowi dane uszkodzenie ciała, np.:

 • upośledzenie ostrości słuchu,
 • utrata oka,
 • oszpecenie twarzy (powypadkowe blizny),
 • złamania żeber,
 • stłuczenie aparatu więzadłowego kręgosłupa,
 • zwichnięcie palca stopy itp.

Odszkodowanie z NNW jest iloczynem trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. To proste równanie: % uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia = odszkodowanie.

Obliczamy odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU podaje, że złamanie kości udowej stanowi od 1% do 40% uszczerbku na zdrowiu – w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchów, zaburzeń chodu itp. Jeśli suma ubezpieczenia NNW wynosi 20 000 zł, odszkodowanie może wynosić od 200 zł do 8 000 zł. Przy sumie w wysokości 100 000 zł osoba poszkodowana może dostać od 1 000 zł do nawet 40 000 zł.
Jeśli różnica w składce między ubezpieczeniami o różnej sumie wynosi np. 50 zł, warto ją dopłacić, aby otrzymać nawet 5-krotnie wyższe odszkodowanie po wypadku samochodowym.

Suma ubezpieczenia jest zwykle identyczna dla kierowcy i pasażerów. Co ważne, jest ustalana na jedną osobę i na każdy wypadek, niezależnie od ich liczby w okresie ubezpieczenia.

Co to oznacza?

Załóżmy, że suma NNW wynosi 100 000 zł.

Kierowca z 5% uszczerbkiem otrzyma odszkodowanie w wysokości 5 000 zł, pierwszy pasażer z 25% uszczerbkiem – 25 000 zł, a drugi pasażer z 1% uszczerbkiem – 1 000 zł. Jeśli kilka miesięcy później ten sam samochód będzie uczestniczył w wypadku, ale z innymi pasażerami, oni również dostaną odszkodowania liczone od 100 000 zł.

Czym się różni NNW dla kierowcy od NNW dla pasażerów?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują NNW przeznaczone wyłącznie dla kierowców. O ile w standardowym wariancie suma ubezpieczenia jest taka sama dla wszystkich osób objętych ochroną, o tyle NNW dla kierowcy może mieć wyższą sumę tylko dla niego lub chronić wyłącznie jedną osobę.

Jest tak w NNW Allianz w wariancie podstawowym, który chroni tylko kierowcę – do 10 000 zł. W wariancie rozszerzonym NNW Allianz chroni i kierowcę, i pasażerów, ale:

 • wszyscy są ubezpieczeni na 50 000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • kierowca jest ubezpieczony na 150 000 zł, a pasażerowie na 50 000 zł na wypadek śmierci.

Z kolei NNW Generali dla kierowcy z sumą do 100 000 zł oferuje ochronę niezależnie od pojazdu, który prowadzi wskazana w ubezpieczeniu osoba.

Gdzie można kupić najtaniej NNW komunikacyjne?

Aviva oferuje NNW samochodowe już od 60 zł za 12 miesięcy, Uniqa – od 49 zł, a Warta – w pakiecie NNW Bezpieczna Rodzina od 29 zł za 12 miesięcy. Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników, m.in.:

 • profilu kierowcy,
 • danych samochodu,
 • historii ubezpieczenia,
 • zakupu pakietu ubezpieczeń.

Zakres ochrony i suma ubezpieczenia mogą się diametralnie różnić w zależności od TU, dlatego porównaj oferty, aby uniknąć utraty korzyści (np. 2-krotnie wyższej sumy ubezpieczenia za tę samą składkę) i przepłacenia.

Na szczęście jest kalkulator ubezpieczeń Mubi, dzięki któremu możesz szybko porównać pakiety komunikacyjne.

Zobacz, jak różnią się oferty z NNW dla 34-letniej Amelii z Wrocławia, mającej prawo jazdy od 15 lat i bezszkodową historię ubezpieczenia, właścicielki Volkswagena Passata Alltracka z 2013 r. (benzyna, 1984 cm3).

Firma ubezpieczeniowaOfertaCenaSuma ubezpieczenia NNW
Beesafe OC + NNW 680 zł 50 000 zł
Trasti OC + NNW 730 zł 50 000 zł
TUZ OC + NNW + ASS 761 zł 10 000 zł
LINK4 OC + NNW + ASS 794 zł 20 000 zł
Aviva OC + NNW + ASS 797 zł 50 000 zł
Uniqa OC + NNW + ASS 842 zł 10 000 zł
Benefia OC + NNW 874 zł 10 000 zł

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Amelia może mieć ubezpieczenie z sumą od 10 000 zł do nawet 50 000 zł, płacąc od około 700 zł do około 900 zł za NNW w pakiecie z OC, a często też z assistance.

Czy można kupić NNW samochodu na kilka dni albo 3 miesiące?

Jeśli np. 4 miesiące po zawarciu umowy OC podpiszesz umowę ubezpieczenia NNW, będzie ona obowiązywać do końca umowy OC. Firmy ubezpieczeniowe oferują NNW komunikacyjne najczęściej w pakiecie z OC i AC lub pod warunkiem posiadania jednego z nich.

Krótkoterminowe NNW jest dostępne jako ubezpieczenie turystyczne, które jest przypisane do osoby, a nie do samochodu.

Czy można kupić NNW do przyczepki?

Nie, bo zarówno na przyczepie, jak i naczepie nie można przewozić pasażerów.

Czy ubezpieczenie NNW jest przypisane do pojazdu?

Tak, dlatego obejmuje kierowców i pasażerów samochodu uczestniczących w wypadku, a nie wybrane osoby, zidentyfikowane w umowie ubezpieczenia. Oczywiście mogą być wyjątki, jak wspomniane ubezpieczenie PZU Auto NNW Max, które wymaga podania imion i nazwisk kierowcy i pasażerów w umowie. Wówczas ochrona NNW działa w przypadku wskazanych w umowie osób, bez względu na to, jakim pojazdem będą podróżowały.

Jak zgłosić szkodę z NNW komunikacyjnego?

W umowie ubezpieczenia znajdziesz informację o maksymalnym terminie zgłoszenia szkody z NNW. W przypadku LINK4 jest to 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, czyli od momentu, w którym wiadomo o wypadku.

Przykładowo: pożyczasz samochód kuzynowi, który jedzie z Twoim wujostwem na weekend w góry. Wieczorem masz imprezę firmową i dopiero kolejnego dnia widzisz listę nieodebranych połączeń. Dowiadujesz się, że rodzina miała wypadek. Od tego momentu masz 2 tygodnie na zgłoszenie szkody – im szybciej to zrobisz, tym lepiej.

Możesz zgłosić szkodę telefonicznie, e-mailowo, przez formularz online na stronie ubezpieczyciela.

Jeśli przekroczysz termin podany w umowie, ubezpieczyciel może np. zmniejszyć odszkodowanie. Dlaczego? Może okazać się, że przez późniejsze zgłoszenie pojawiły się trudności z ustaleniem szczegółów przebiegu zdarzenia, a ubezpieczyciel musi udowodnić związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu czy śmiercią.

Po zgłoszeniu szkody z NNW rozpoczyna się jej likwidacja. Ubezpieczyciel informuje o wszystkich potrzebnych dokumentach i kontaktuje się z lekarzami opiekującymi się osobą poszkodowaną po wypadku. Oprócz tego wskazuje dodatkowych konsultantów medycznych, którzy mają zbadać lub poddać obserwacji klinicznej poszkodowaną osobę, aby ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Czy można dostać odszkodowania z kilku ubezpieczeń NNW?

Tak, świadczenia kumulują się, ale tylko za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia i śmierć. Odszkodowanie pokrywające koszt leczenia, leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego itp. otrzymasz tylko z jednego ubezpieczenia, które pokryje faktyczne wydatki do limitu określonego w umowie.

Przykład

Jedziesz ze znajomymi nad jezioro na weekend. Kolega oferuje, że wyruszycie jego samochodem. Niestety macie pecha. Aby uniknąć zderzenia z innym samochodem, który porusza się, jakby jego kierowca był nietrzeźwy, kolega gwałtownie skręca… Odzyskujesz przytomność w szpitalu, dowiadujesz się, że masz skomplikowane złamania. Możesz zgłosić szkodę osobową zarówno z własnego NNW w życiu prywatnym, jak i samochodu, którym jechaliście. Ponadto należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy. Rekompensata z OC nie wyklucza odszkodowania z NNW.

Czy odszkodowanie z NNW komunikacyjnego przysługuje za szkodę powstałą podczas wysiadania z samochodu?

Tak, za trwały uszczerbek na zdrowiu powstały zarówno podczas wysiadania z pojazdu, jak i wsiadania do niego, o ile zdarzenie nie figuruje na liście wyłączeń odpowiedzialności w umowie.

Przykładowo: jeśli ubezpieczony samochód bierze udział w rajdzie, wyścigu lub innych zawodach sportowych, w dodatku niekoniecznie legalnych, i podczas nich kierowca lub pasażer odniesie obrażenia w trakcie wysiadania z auta, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Kiedy odszkodowanie z NNW nie zostanie wypłacone?

Czy wiesz, że jako osoba poszkodowana w wypadku możesz nie dostać odszkodowania z NNW, jeśli z pełną świadomością zgodziłeś-/aś się na jazdę z kierowcą pod wpływem alkoholu, odurzonym narkotykami, środkami psychotropowymi itp.?
Umowa ubezpieczenia zawiera listę zdarzeń, które nie są objęte ochroną TU.
Oprócz tego wyłączenia odpowiedzialności w NNW mogą obejmować zdarzenia spowodowane:

 • umyślnie,
 • przez kierowcę bez uprawnień do kierowania pojazdem,
 • w związku z popełnieniem przestępstwa lub jego próbą,
 • pojazdem bez ważnej rejestracji lub badań technicznych (bierze się to pod uwagę, jeśli zły stan techniczny pojazdu mógł się przyczynić do wypadku),
 • podczas rajdów, pokazów, wyścigów, konkursów i innych imprez sportowych,
 • wskutek działań wojennych, terrorystycznych, rozruchów, strajków, wojny domowej, niepokojów społecznych, stanu wojennego lub wyjątkowego,
 • podczas nauki jazdy,
 • w czasie odpłatnego wynajmu pojazdu.

Przed podpisaniem umowy sprawdź listę wyłączeń odpowiedzialności, ponieważ zapisy mogą się różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej i wariantu NNW.

Czy NNW komunikacyjne trzeba wypowiedzieć?

Ubezpieczenie NNW wygasa automatycznie:

 • na koniec umowy,
 • jeśli sprzedasz pojazd (wyjątek: ubezpieczyciel może przenieść prawa z ubezpieczenia, jeśli właściciel pojazdu sprzedaje go osobie dotychczas ubezpieczającej),
 • kiedy wyrejestrujesz pojazd albo zarejestrujesz go za granicą,
 • jeżeli Twój pojazd zostanie skradziony (wtedy musisz udokumentować trwałą i zupełną utratę pojazdu, czyli np. przedstawić notatkę policyjną poświadczającą zgłoszenie kradzieży auta),
 • w dniu przekazania pojazdu do stacji demontażu (ubezpieczyciel potrzebuje tylko zaświadczenia ze stacji).

Jeśli ubezpieczasz samochód niezwiązany z działalnością gospodarczą, możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przedsiębiorcy mają na to tylko 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Ubezpieczyciel może Ci wypowiedzieć umowę, jeśli:

 • nie opłacisz składki w terminie i zignorujesz wezwanie do zapłaty,
 • po podpisaniu umowy okaże się, że np. stan techniczny samochodu odbiega od deklarowanego i będzie to miało wpływ na zmianę składki. Wtedy obie strony mogą wypowiedzieć umowę.

Czy warto mieć NNW komunikacyjne?

Tak, bo dzięki nawet małej składce w wysokości kilkudziesięciu złotych możesz zyskać ochronę finansową o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych i większej. Koszt NNW jest nieporównywalnie mały w stosunku do wartości wsparcia finansowego po wypadku.

W zależności od wariantu NNW, który wybierzesz, możesz dostać:

 • rekompensatę finansową za trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowanie pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji,
 • wsparcie finansowe w okresie, w którym nie jesteś wstanie pracować.

Szukając najtańszego OC komunikacyjnego, możesz zdecydować się na pakiet z NNW. Ubezpieczenie jest dodawane albo gratis do OC, albo w cenie biletu do kina. Warto wybrać tę opcję, nawet jeśli to wariant z niską sumą ubezpieczenia. Po wypadku liczy się każde zewnętrzne wsparcie finansowe.

PODSUMOWANIE
 • NNW komunikacyjne jest dobrowolne. Ochrania finansowo kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, do którego jest przypisane.
 • NNW samochodowe obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdu mechanicznego i jego używaniem.
 • Odszkodowanie z NNW jest wypłacane za śmierć osób, a także rozstrój zdrowia i uszkodzenia ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu. Ponadto ubezpieczyciele pokrywają koszty leczenia szpitalnego, rehabilitacji, zakupu sprzętu ortopedycznego, pogrzebu itp.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o NNW komunikacyjne

Czy ubezpieczenie NNW można dokupić już po nabyciu OC?
To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wielu ubezpieczycieli w ogóle nie dopuszcza możliwości zakupu dodatkowych polis już po sfinalizowaniu zakupu OC, ale np. w Avivie NNW można nabyć bez ograniczeń czasowych. Aby się upewnić, jak jest w Twoim przypadku, zapytaj o szczegóły swojego ubezpieczyciela.
Jeśli dostałem odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, to czy mogę otrzymać także odszkodowanie z własnego NNW komunikacyjnego?
Oczywiście. Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu można otrzymać z kilku tytułów, np. z OC sprawcy, NNW komunikacyjnego, ubezpieczenia na życie.
Czy po szkodzie ubezpieczyciel wypłaca 100% sumy ubezpieczenia z NNW, np. gdy doszło do złamania nogi?
Niestety nie. Każda firma ubezpieczeniowa umieszcza w OWU tabelę, na podstawie której ustalana jest wysokość odszkodowania w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.
Oceń artykuł:
23,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dołącz do dyskusji

5 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
ja nie wiem co zrobić z tym nnw... fakt jest tanie, tak chyba jakieś 80zł u mnie kosztuje (plus minus) ale przez tyle lat nic mi sie nie zdarzyło i ta kasa ucieka... choć wiem z drugiej strony że jest to zabezpieczenie. no nie wiem..
avatar autora komentarza
no chyba faktycznie mi wiedzy brakowało co do nnw. fajny wpis, pokrótce ale treściwie wyjaśnione no i chyba zacznę wykupywać to ubezpieczenie
avatar autora komentarza
Przecież ubezpieczenie nnw kosztuje grosze to aż szkoda go nie wykupić.... Ja tam zawsze biorę i czuję większy komfort
avatar autora komentarza
nigdy nie brałam nww bo wydawało mi się to stratą kasy ale jak tak sobie to przeanalizowałam to za niewielkie pieniądze ma się jednak to zabezpieczenie na wypadek "wypadku" :) do tego sumują się ubezpieczenia więc to spoko rzecz
avatar autora komentarza
Proszę powiedzieć , kiedy działa ubezpieczenie od nie przyczepki samochodowej