Ulga rehabilitacyjna na samochód w 2020 roku

Osoba niepełnosprawna lub podatnik utrzymujący osobę niepełnosprawną albo dziecko może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód podczas obliczania podatku PIT. Jakie wydatki brane są pod uwagę w uldze rehabilitacyjnej? Czy osoba niepełnosprawna musi mieć prawo jazdy, by mogła skorzystać z ulgi? Jaką kwotę można odpisać od podatku? Dowiedz się także, czy trzeba zbierać rachunki, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód.

Osoba niepełnosprawna – kto to jest?

Za osobę niepełnosprawną uznaje się kogoś, kto:

 • posiada orzeczenie wystawione przez odpowiedni organ o jednym z trzech stopni niepełnosprawności,
 • otrzymuje rentę ze względu na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, 
 • dostaje rentę szkoleniową,
 • pobiera rentę socjalną,
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 31 sierpnia 1997 roku na podstawie odrębnych przepisów.

To właśnie osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Należy zwrócić również uwagę, że do osób będących na utrzymaniu zalicza się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, macochę, ojczyma, zięcia i synową. 

Wydatki na cele rehabilitacyjne – co to jest?

Osoba niepełnosprawna ponosi w wielu sytuacjach dodatkowe wydatki. Oczywiście są one związane z rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Dotyczą takich rzeczy jak dostosowanie mieszkania lub opłacenia opieki pielęgniarskiej. W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna lub jej opiekun, który płaci podatek PIT, może odliczyć:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • wydatki ułatwiające czynności życiowe.

Warto również wspomnieć, że wydatki te dzielą się na dwa rodzaje:

 • wydatki nielimitowane,
 • wydatki limitowane.

Wydatki nielimitowane nie mają określonej górnej granicy i odliczyć od podatku można całą wydaną kwotę. Zaliczamy do nich adaptację mieszkania, opłacenie wyjazdów rehabilitacyjnych lub zakup i naprawę sprzętu koniecznego do rehabilitacji. 

Z kolei wydatki limitowane mają określoną kwotę, która ustalana jest na dany rok podatkowy. W taki sposób można odliczyć leki wskazane przez lekarza specjalistę czy utrzymanie psa asystującego. 

Ulga rehabilitacyjna na auto – jakie wydatki można odliczyć?

Wśród wymienionych wydatków znajdują się również te na samochód. Osoba niepełnosprawna lub osoba ją utrzymująca może odliczyć od podatku PIT:

 • koszty przystosowanie pojazdów mechanicznych, w taki sposób, by spełniały potrzeby osoby niepełnosprawnej,
 • koszty utrzymania samochodu osobowego – własność lub współwłasność.

Pierwszy z wymienionych wydatków, czyli przystosowanie pojazdów mechanicznych jest uznawany za dodatek nielimitowany. To logiczne, ponieważ z góry nie można określić, ile będzie kosztowało przerobienie choćby samochodu osobowego na taki, którym będzie mogła poruszać się osoba niepełnosprawna.

Natomiast koszt utrzymania samochodu osobowego jest limitowany. W 2020 roku można było dokonać odliczenia do wysokości 2280 zł. Z tej ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogła skorzystać osoba niepełnosprawna, podatnik (ubiegłoroczny dochód był niższy niż 12 357,60 zł) utrzymujący osobę niepełnosprawną lub niepełnosprawne dziecko do 16. roku życia. 

Koszty utrzymania samochodu – co do nich się zalicza?

NIe tylko przerobienie pojazdu ale także koszty eksploatacji samochodu osobowego można odliczyć od podatku. Zaliczyć do nich można:

Warto tu zwrócić uwagę na pewną kwestię. Ponieważ kwota, którą można odliczyć, jest limitowana, to warto poszukać tańszego paliwa oraz ubezpieczenia OC. Dzięki zaoszczędzonym środkom będzie można spożytkować większą kwotę na inne wydatki.

Ulga rehabilitacyjna na auto – czy prawo jazdy jest potrzebne?

Tak, osoba niepełnosprawna nie musi mieć prawa jazdy, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Musi spełnić jednak dwa warunki, w tym jeden oczywisty:

 • być uznaną za osobę niepełnosprawną,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego.

Korzystania z samochodu przez osobę niepełnosprawną nie oznacza konieczności prowadzenia go. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, że choćby współmałżonek wozi taką osobę do pracy czy na rehabilitację. Warto dodać, że również podatnik utrzymujący osobę niepełnosprawną nie musi mieć prawa jazdy – istotna jest własność lub współwłasność auta.

Wydatki na samochód – czy trzeba dokumentować?

Z reguły wysokość wydatków określa się na podstawie faktur, rachunków, przelewów bankowych lub dowodów wpłaty. To te dokumenty stanowią potwierdzenie poniesionych kosztów. Jednak w przypadku odliczenia ulgi rehabilitacyjnej związanej z użytkowaniem samochodu osobowego nie jest wymagane ich posiadanie. Warto jednak je zbierać. Dlaczego?

Jednakże brak obowiązku dokumentacji nie sprawia, że urząd skarbowy nie będzie mógł zwrócić się do podatnika, by wykazał, że zadeklarowane wydatki rzeczywiście zostały poniesione zgodnie z zasadami ulgi rehabilitacyjnej. 

Wydatki na samochód z ulgi rehabilitacyjnej – jak odliczyć?

Odliczenia związane z ulgą rehabilitacyjną dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy pamiętać, że konieczne jest dołączenie formularza PIT/O, który będzie zawierał informacje o odliczeniach. 

Odliczenia można zrobić:

 • od dochodu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 • od przychodu, który podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Należy także pamiętać, że nie można odliczyć wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej, które w CAŁOŚCI zostały sfinansowane przez:

 • zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowy fundusz aktywności,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Również nie można zgłaszać wydatków, które zostały zwrócone podatnikowi w innej formie. Co jednak należy zrobić, kiedy finansowanie przez wyżej wymienione podmioty było tylko CZĘŚCIOWE – czy można je odliczyć? 

W takim przypadku trzeba od poniesionych wydatków odjąć kwotę, którą otrzymano w ramach dofinansowania lub zwrócono w innej formie – tę różnicę należy zadeklarować podczas rozliczania podatku PIT.

PODSUMOWANIE
 • Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy utrzymują osobę albo dziecko niepełnosprawne.
 • W ramach ulgi można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i te ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
 • Wydatki mogą być limitowane i nielimitowane.
 • Ulga przysługuje na wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowego i przystosowaniem pojazdu mechanicznego.
 • Eksploatacja samochodu jest wydatkiem limitowanym i w 2020 roku kwota ta wyniosła 2280 zł.
 • Wydatkiem eksploatacyjnym samochodu jest zakup paliwa, przegląd, naprawa, wymiana opon i wykupienie ubezpieczenia OC.
 • Osoba niepełnosprawna nie musi mieć prawa jazdy, by skorzystać z ulgi – musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.
 • Nie trzeba dokumentować wydatków na użytkowanie samochodu osobowego.
 • Ulgę rehabilitacyjną odlicza się wraz z zeznaniem podatkowym PIT.

Źródła:

 • https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/
 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-odliczenie-samochodu-w-uldze-rehabilitacyjnej-na-jakich-warunkach
 • https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulga-rehabilitacyjna-uzywanie-samochodu-osobowego-z-poradnik-2020/
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!