Umieszczono mnie w niższej klasie, niż ta którą wykupiłem. Co zrobić?

Umieszczono Cię w niższej klasie, niż ta wskazana na bilecie? Czasem tak się zdarza, może to wynikać przede wszystkim z overbookingu. W poniższym artykule podpowiadamy, co należy Ci się w przypadku zmiany klasy w samolocie na niższą.

Zmiana klasy w samolocie na niższą – co zrobić?

Osoby, które chcą zapewnić sobie wygodę oraz dostęp do dodatkowych usług, kupując bilet na samolot, wybierają pierwszą klasę lub klasę biznesową. Komfort podróży jest wówczas nieporównywalnie większy w porównaniu z  klasą ekonomiczną. Wybór wyższej klasy wiąże się oczywiście z wyższą ceną, jednak nie brakuje osób, które są w stanie zapłacić za wygodę.

Pomimo tego, że kupiłeś bilet na klasę wyższą, może dojść do sytuacji, że przewoźnik umieści Cię w niższej klasie. Do takiej sytuacji może dojść, np. gdy przewoźnik sprzeda więcej miejsc w wyższej klasie, niż jest w samolocie. Taka sytuacja nosi miano overbookingu i jest dosyć powszechna w branży lotniczej. Na skutek overbookingu linia lotnicza może odmówić pasażerom wstępu na pokład – w takiej sytuacji poszkodowanym podróżnym należy się stosowne odszkodowanie.

Umieszczenie w niższej klasie na skutek overbookingu jest z pewnością mniej dotkliwe, niż odmowa wpuszczenia na pokład samolotu, niemniej jednak w takiej sytuacji również dochodzi do niepożądanego dyskomfortu i pasażerowi należy się stosowna rekompensata. Prawa pasażerów w opisanej wyżej sytuacji reguluje w Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. W podanych przepisach wskazane jest, kiedy pasażerowi należy się odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Co przysługuje pasażerowi w przypadku zmiany klasy w samolocie na niższą?

Jeśli umieszczono Cię w niższej klasie, niż ta na którą faktycznie wykupiłeś bilet, przysługuje Ci rekompensata. Przewoźnik powinien zwrócić Ci część ceny biletu (w zależności od długości lotu) w ciągu 7 dni.

W przypadku lotów, których długość trasy nie przekracza 1500 km, przewoźnik powinien zwrócić pasażerowi 30% ceny biletu. W przypadku lotów odbywających się na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi), których długość przekracza 1500 km, przewoźnik powinien zwrócić 50% ceny biletu.

Tyle samo powinien otrzymać pasażer lotów zaczynających się w Unii Europejskiej, ale kończących się poza Unią oraz lotów kończących się w Unii, jeśli ich długość wynosi od 1500 do 3500 km. Loty rozpoczynające się na terytorium UE lub kończące w niej, w tym loty pomiędzy europejskim terytorium państw członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi, których długość wynosi więcej niż 3500 km, kwalifikują się do zwrotu 75% ceny biletu.

Wysokość zwrotuLoty
30% ceny biletuLoty do 1500 km.
50% ceny biletuLoty wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 1500 km (z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi) oraz inne loty o długości 1500 km do 3500 km.
75% ceny biletuLoty z UE do państwa trzeciego powyżej 3500 km.
Loty z państwa trzeciego do UE powyżej 3500 km.
Loty pomiędzy europejskim terytorium państw członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi powyżej 3500 km.
Dane aktualne na dzień: 25.02.2021
Przykład

Pani Danuta kupiła bilet na lot z Gdańska do Barcelony. Pasażerka zdecydowała się na pierwszą klasę. Podczas odprawy okazało się, że ze względu na zaistniałe okoliczności, pasażerka musi zająć miejsce w klasie ekonomicznej. Długość trasy między Gdańskiej, a Barceloną wynosi 1887 km, zatem Pani Danuta powinna otrzymać zwrot 50% ceny biletu.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, przewoźnik powinien zwrócić należną kwotę w ciągu 7 dni. Zwrot jest wypłacany w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi. Jeśli przewoźnik nie wypłacił Ci należnego zwrotu, skontaktuj się z nim. Na stronie linii lotniczej z pewnością znajdziesz adres e-mail przeznaczony do reklamacji. Droga elektroniczna to najszybsza forma kontaktu, ale oczywiście możesz zwrócić się do przewoźnika również pismem wysłanym drogą tradycyjną.

Czy zmiana klasy w samolocie na wyższą wiąże się z dopłatą?

Powyżej opisano prawa pasażera w sytuacji, gdy przesadzono go do niższej klasy, niż wykupił. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy przewoźnik umieści Cię w wyższej klasie? Z pewnością usadzenie w lepszej klasie będzie dla każdego miłą niespodzianką, więc w związku z tym oczywiście nie przysługują pasażerowi żadne roszczenia. Niemniej, należy również podkreślić, że w takiej sytuacji linia lotnicza nie może się domagać jakiejkolwiek dopłaty, jeśli umieściła pasażera w wyższej klasie.

PODSUMOWANIE
  • Jeśli przeniesiono Cię do niższej klasy, niż ta na którą wykupiłeś bilet, linia lotnicza powinna zwrócić Ci część ceny biletu.
  • Prawa pasażera w tej kwestii reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
  • Pasażerowie lotów, których długość nie przekracza 1500 km, mają prawo do zwrotu 30% ceny biletu, jeśli umieszczono ich w niższej klasie.
  • Pasażerowie lotów odbywających się na terytorium UE, których długość trasy przekracza 1500 km, powinni otrzymać zwrot 50% ceny biletu, jeśli linia lotnicza umieściła ich w niższej klasie, niż ta na którą wykupili bilet.
  • Pasażerowie lotów zaczynających się w UE, a kończących się poza jej terytorium, a także pasażerowie lotów kończących się w UE, mają prawo do otrzymania 50% ceny biletu, jeśli przesadzono ich do niższej klasy, a ich lot miał długość od 1500 do 3500 km. Do tych lotów kwalifikują się także loty pomiędzy europejskim terytorium Państw członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi powyżej 3500 km.
  • Pasażerowie lotów, których długość przekracza 3500 km i nie są lotami wewnątrzwspólnotowymi, mają prawo do otrzymania zwrotu 75% ceny biletu, jeśli umieszczono ich w niższej klasie.
Oceń artykuł:
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!