Unijny Certyfikat COVID, czyli paszport covidowy – jak go uzyskać?

Niedawno w Polsce zniesiony został obowiązujący od ponad 2 lat stan epidemii, który zastąpił stan zagrożenia epidemicznego. Nie znaczy to jednak, że o COVID-19 można zapomnieć. Oprócz dbania o własne bezpieczeństwo trzeba pamiętać o ograniczeniach, z którymi można się spotkać podczas wyjazdów zagranicznych. Właśnie wówczas bardzo przydatny może się okazać Unijny Certyfikat COVID, czyli tzw. paszport covidowy.

Unijny Certyfikat COVID – co to takiego?

System Unijnego Certyfikatu COVID powstał w celu ujednolicenia obostrzeń i ograniczeń, a także wzorów dokumentów stosowanych w państwach UE na czas pandemii COVID-19. Certyfikat, nazywany popularnie paszportem covidowym lub w skrócie UCC, to elektroniczne zaświadczenie, które ma ułatwiać obywatelom UE swobodne podróżowanie, potwierdzając u służb granicznych i sanitarnych status zdrowotny osoby, która przekracza granicę.

Innymi słowy, Unijny Certyfikat COVID to dowód, że jego posiadacz:

 • jest zaszczepiony przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczoną do obrotu w Unii (poszczególne kraje same decydują, ile dawek szczepienia jest wymaganych przy wjeździe);
 • wyzdrowiał po COVID-19;
 • otrzymał negatywny wynik testu na koronawirusa.

Certyfikat jest wydawany bezpłatnie w języku narodowym i angielskim. Może być przedstawiany zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, ponieważ odczyt informacji z dokumentu odbywa się poprzez skanowanie widniejącego na nim kodu QR za pomocą specjalnej aplikacji – Skanera Certyfikatów Covid.

CZY WIESZ, ŻE …

Aplikacja do skanowania kodów z paszportów covidowych pokazuje odczytującemu podstawowe informacje na temat kontrolowanej osoby, w tym jej imię, nazwisko i datę urodzenia, dlatego okazując certyfikat, automatycznie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie informacje znajdują się na Unijnym Certyfikacie COVID? Są one nieco inne w zależności od tego, komu został wydany, jednakże w każdy przypadku należą do nich:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • nazwa choroby;
 • nazwa państwa, w którym wykonano szczepienie/test;
 • informacje o wystawcy certyfikatu i jego unikalny numer.

Pozostałe informacje na paszporcie covidowym zależą od tego, czy jego właściciel jest osobą zaszczepioną, poddaną testowi na COVID-19, czy ozdrowieńcem.

Co zawiera certyfikat dla osoby zaszczepionej?Co zawiera certyfikat dla osoby testowanej?Co zawiera certyfikat dla ozdrowieńca?
Nazwa szczepionki i producenta,
numer dawki w serii szczepień,
data szczepienia.
Rodzaj testu,
nazwa testu i producenta,
data i godzina pobrania próbki do testu,
wynik testu,
informacja o punkcie wykonującym test.
Data pierwszego dodatniego wyniku testu,
data ważności od i do certyfikatu.

Podstawowy cel paszportu covidowego to zatem ułatwienie przemieszczania się po Europie, ale w zależności od kraju lub regionu może on mieć również inne zastosowania. Jego posiadacz może:

 • zostać zwolniony z obowiązku testu i/lub kwarantanny przy przekraczaniu granicy danego państwa;
 • zostać dopuszczony do wstępu do restauracji, hoteli, lokali usługowych itp.;
 • nie być wliczany do obowiązującego limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp.
UWAGA!

Paszport covidowy nie jest dokumentem podróżnym – nigdy nie zastąpi prawdziwego paszportu ani dowodu osobistego!

Gdzie można znaleźć paszport covidowy?

Unijny Certyfikat COVID jest darmowy i dostępny dla każdej osoby zaszczepionej lub testowanej na COVID-19. Znaleźć go można:

 • na Internetowym Koncie Pacjenta – należy się zalogować na stronie pacjent.gov.pl (można to zrobić przez profil zaufany, internetowe konto w banku lub poprzez e-dowód), wybrać kafelek “Certyfikaty” i rodzaj certyfikatu, a następnie kliknąć “Pobierz kod QR”;
 • w aplikacji mojeIKP – po zalogowaniu się w aplikacji UCC znajduje się na górze ekranu lub w oznaczonej trzema kropkami zakładce “Menu”;
 • w aplikacji mObywatel – po zalogowaniu się w aplikacji UCC znajduje się na ekranie głównym, osoby pierwszy raz korzystające z aplikacji będą musiały dodać UCC z listy dokumentów.

Certyfikat można zapisać w formacie PDF na swoim urządzenie, a także okazać bezpośrednio w aplikacji lub wydrukować. Podczas kontroli dopuszczalne jest okazanie kodu QR z certyfikatu zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Ponadto możliwe jest także uzyskanie paszportu covidowego bez dostępu do IKP lub aplikacji. W formie wydruku UCC można uzyskać w punkcie szczepień po zabiegu lub poprosić o jego wydrukowanie lekarza/pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Unijny Certyfikat COVID – jak długo jest ważny?

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, również paszporty covidowe mają terminy ważności. Są one różnej długości w zależności od statusu posiadacza UCC.

 1. W przypadku osób zaszczepionych Unijny Certyfikat COVID jest ważny przez 270 dni od ostatniego szczepienia (pełnego, przypominającego lub uzupełniającego).
 2. W przypadku ozdrowieńców Unijny Certyfikat COVID jest ważny od 11. do 180. dnia po uzyskaniu pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR.
 3. W przypadku osób, które poddały się testom, Unijny Certyfikat COVID jest ważny przez 48 godzin od otrzymania negatywnego wyniku testu.
 4. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, które przeszły podstawowy cykl szczepienia lub przyjęły dawkę przypominającą, Unijny Certyfikat COVID jest ważny bezterminowo.

Paszport covidowy – gdzie obowiązuje?

Jak sama nazwa wskazuje Unijny Certyfikat COVID obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, ale nie tylko. Uznają go także kraje niebędące członkami UE, a nawet niektóre kraje pozaeuropejskie. Należą do nich m.in.:

 • Egipt,
 • Gruzja,
 • Izrael,
 • Islandia,
 • Maroko,
 • Norwegia,
 • Stany Zjednoczone,
 • Szwajcaria,
 • Tajlandia,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Wielka Brytania.
CZY WIESZ, ŻE …

W przypadku podróżowania poza kraje UE, które nie doprecyzowały formy dokumentu potwierdzającego status przyjezdnego (np. Egipt), konieczne może być okazanie zaświadczenia o szczepieniu. Dokument ten jest nadal dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta.

Paszport covidowy – gdzie będzie Ci potrzebny?

W wyniku znoszenia obostrzeń i ograniczeń wjazdowych w Polsce i Europie można odnieść wrażenie, że paszport covidowy nie jest już nigdzie potrzebny. Tymczasem w części krajów wciąż jest on wymagany, dlatego koniecznie pamiętaj, żeby przed każdą zagraniczną podróżą sprawdzić aktualne wytyczne obowiązujące w danym kraju. Można je znaleźć np. na stronie Re-open EU lub w informacjach dla podróżujących na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na dzień 25 stycznia 2023 roku Unijny Certyfikat COVID jest nadal wymagany przy wjeździe m.in.:

 • do Egiptu,
 • do Indii,
 • do Indonezji,
 • do Izraela,
 • do Japonii,
 • do Macedonii Północnej,
 • na Malediwy,
 • do Malezji,
 • do Stanów Zjednoczonych,
 • do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak ubezpieczyć się na wypadek COVID-19 na podróż?

Oprócz sprawdzenia zasad wjazdu oraz ewentualnych obostrzeń w kraju, do którego zamierzamy się udać na wakacje, bardzo ważne jest także właściwe przygotowanie do podróży i zakup ubezpieczenia turystycznego. Większość ubezpieczycieli zaznacza w OWU, że zachorowanie na COVID-19 jest uwzględnione w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia, dlatego tym bardziej warto zadbać, żeby była ona jak najwyższa.

W przeciwnym razie może się okazać, że będziesz musiał ponieść część kosztów na własną rękę, a biorąc pod uwagę koszty opieki medycznej za granicą, wydatki mogą być bardzo duże. A już z pewnością większe, niż cena nawet standardowej, ale w pełni wystarczającej na tygodniowy europejski wyjazd dla jednej osoby polisy.

Firma ubezpieczeniowaZakres ubezpieczeniaCena polisy
mtu24.plKoszty leczenia: 150 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 50 000 euro,
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł.
37 zł
You Can DriveKoszty leczenia: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł.
44 zł
AXA PartnersKoszty leczenia: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 250 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 3000 zł.
59 zł
ProamaKoszty leczenia: 300 000 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 100 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł.
60 zł
GeneraliKoszty leczenia: 500 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 100 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł.
66 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (25.01.2023)

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat Unijnego Certyfikatu COVID

Czy paszport covidowy jest obowiązkowy w razie wyjazdu za granicę?

To zależy od kierunku podróży, ponieważ każdy kraj ustala własne zasady wjazdowe. W niektórych krajach europejskich zostały zniesione wszelkie ograniczenia w podróżowaniu (np. we Włoszech), ale w innych wciąż wymagane są dokumenty potwierdzające zaszczepienie, status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu. Dotyczy to m.in. Egiptu czy USA.

Czy paszporty covidowe dostają tylko zaszczepieni?

Nie. Unijny Certyfikat COVID otrzymuje każda osoba, która przyjęła chociaż jedną dawkę szczepionki na COVID-19, ale także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały test. W UCC znajdują się informacje o dacie szczepienia, pozytywnym/negatywnym wyniku testu i dacie ważności certyfikatu.

Czy dzieci mogą otrzymać paszport covidowy?

Tak. Certyfikat dostanie dziecko w wieku 5-17 lat, które się zaszczepiło, a także dzieci z negatywnymi wynikami testu lub wyzdrowiałe z COVID-19. UCC dla dziecka może pobrać rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS. Aby to zrobić, należy przejść na konto nieletniego po zalogowaniu w swoim IKP.

Czy paszport covidowy musi być wydrukowany?

Nie, można go okazać w formie elektronicznej na ekranie urządzenia mobilnego. Certyfikat jest dostępny w koncie pacjenta na portalu IKP, a także w aplikacjach mojeIKP i mObywatel.

PODSUMOWANIE
 • Unijny Certyfikat COVID (UCC), czyli paszport covidowy, to jednolity system zaświadczeń elektrocznicznych potwierdzających status osoby zaszczepionej, ozdrowieńca lub negatywny wynik testu na COVID-19.
 • UCC można okazać w formie elektronicznej lub papierowej.
 • Paszporty covidowe są dostępne za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, aplikacji mojeIKP lub mObywatel, a także w formie papierowej w punktach szczepień lub POZ.
 • Paszporty covidowe są ważne przez 270 dni od ostatniego szczepienia, 48 godzin od otrzymania negatywnego wyniku testu lub w ciągu 11-180 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 (dla ozdrowieńców).
 • Paszporty covidowe obowiązują na terenie UE oraz m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Egipcie czy USA.
Źródła:
 • https://www.gov.pl/web/certyfikat
 • https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/podrozuj-po-europie-z-unijnym-certyfikatem-covid
zdjęcie autora
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!