Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego pozwala uzyskać dokument w wydziale komunikacji przez osobę upoważnioną. Umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych w imieniu właściciela pojazdu. Sprawdź, do czego można upoważnić pełnomocnika!

upoważnienie - dowód rejestracyjny

Zamówiłeś dowód rejestracyjny, ale nie możesz go odebrać osobiście? Chcesz upoważnić zaufaną osobę, aby odebrała dokument w Twoim imieniu? W tym poradniku znajdziesz informacje, jak wypełnić wniosek o upoważnienie pośrednika!

Dowód rejestracyjny – co to?

Zastanawiałeś się kiedyś, co to jest dowód rejestracyjny i po co taki dokument w obiegu? Dowód rejestracyjny (DR) to centralnie personalizowany dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Wynika wprost z obowiązku rejestracji i jest powiązany z tablicą rejestracyjną, razem z którą jest przeważnie wydawany. Zawiera parametry techniczne pojazdu i dane osobowe właściciela, współwłaścicieli lub posiadacza.

Dowód rejestracyjny ma formę papierowej książeczki składanej na 3 części (skrzydełka) w poziomie z arkusza o wymiarach 105 mm x 218 mm (po złożeniu: 73 mm x 105 mm ±0,7 mm). Tło dokumentu wytwarzanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych utrzymane jest w błękitno-żółtych barwach. Od 1 maja 2022 r. obowiązuje nowy wzór dowodu pojazdu, który na pierwszy rzut oka niewiele różni się od poprzedniego, ale posiada lepsze zabezpieczenia przed fałszerzami.

Jakie pojazdy muszą mieć dowód rejestracyjny?

Obowiązek rejestracji w Polsce i posiadania polskiego dowodu rejestracyjnego obejmuje:

 • pojazdy samochodowe,
 • ciągniki rolnicze,
 • pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej,
 • motorowery,
 • przyczepy.

Odbiór dowodu rejestracyjnego w urzędzie przez pośrednika

Kiedy dowód rejestracyjny jest gotowy i czeka na odbiór, wystarczy pojawić się w urzędzie i wyjść z dokumentem w ręku. Nie zawsze jest to takie proste. Może się zdarzyć, że właściciel z pewnych względów nie może osobiście stawić się w wydziale komunikacji, aby odebrać dowód. W tym celu może upoważnić wybraną przez siebie osobę dyspozycyjną, która dokończy sprawy urzędowe w jego imieniu.

CZY WIESZ, ŻE …

Rejestrację auta z salonu można powierzyć pracownikowi punktu sprzedaży. Wystarczy wypełnić stosowny wniosek, a resztę formalności dopełni sprzedawca.

Pełnomocnictwo umożliwia odebranie dowodu pojazdu bez osobistego stawienia się w urzędzie. Daje również możliwość dokonania innych czynności związanych z posiadaniem pojazdu (np. przerejestrowanie).

UWAGA!

Na zarejestrowanie auta jest 30 dni. Za przekroczenie tego terminu grozi kara w wysokości 500 zł.

Podstawę prawną stanowi Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), który został znowelizowany z końcem kwietnia 2023 r.:

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. (uchylony)
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. (uchylony)
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Źródło: Kodeks postępowania administracyjnego

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

W internecie bez problemu można znaleźć gotowy wzór upoważnienia. Wystarczy wydrukować wniosek, uzupełnić o wymagane informacje i to wszystko! Wzorując się na dostępnych pismach można również spisać samodzielnie podobne oświadczenie na kartce.

Co musi zawierać pełnomocnictwo?

Pismo urzędowe musi zawierać szereg niezbędnych informacji. Pełnomocnictwo dla osoby trzeciej, która ma odebrać za Ciebie dowód rejestracyjny we właściwym wydziale komunikacji powinno uwzględniać:

 1. miejscowość/datę,
 2. dane osoby upoważniającej (nr 1):
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • dokładny adres zamieszkania,
 3. dane osoby upoważnionej (nr 2):
  • imię i nazwisko,
  • stopień pokrewieństwa,
  • PESEL,
  • dokładny adres zamieszkania,
 4. dane pojazdu:
  • rodzaj pojazdu,
  • marka i model,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN pojazdu,
 5. tytuł pełnomocnictwa – określoną dyspozycję, którą w imieniu os. nr 1 ma wykonać osoba upoważniona (nr 2):
  • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego,
  • rejestracja pojazdu,
  • wymiana dowodu rejestracyjnego,
  • wyrejestrowanie pojazdu,
  • inna opisana czynność,
 6. podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa (nr 1) – potwierdzenie woli właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.

Zobacz przykładowy wzór upoważnienia, który obowiązuje w Ożarowie Mazowieckim. W pozostałych wydziałach komunikacji wygląd pisma jest podobny.

Kto może być upoważniony w wydziale komunikacji?

Pełnomocnictwa na dokonanie spraw urzędowych związanych z pojazdem najlepiej udzielić członkom rodziny. Upoważnienie bliskich krewnych lub spowinowaconych zwalnia z opłaty skarbowej, która obowiązuje w pozostałych przypadkach. Do uprzywilejowanego grona najbliższych zaliczają się m.in.:

 • matka/ojciec,
 • siostra/brat,
 • żona/mąż,
 • córka/syn.

Do odbioru dowodu rejestracyjnego można upoważnić każdą osobę fizyczną, która ma zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik musi mieć ukończone co najmniej 13 lat.

CZY WIESZ, ŻE …

W dowolnym momencie można odwołać konkretnego pełnomocnika. W tym celu trzeba złożyć wypowiedzenie pełnomocnictwa.

Ile kosztuje upoważnienie do odbioru dowodu pojazdu?

Koszt upoważnienia zależy od rodzaju oświadczenia. Pełnomocnictwo poświadczone za zgodnością z orginałem wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 22 zł. Standardowe pełnomocnictwo zwykłe to koszt 17 zł. Sposobem na uniknięcie tej opłaty jest upoważnienie członka najbliższej rodziny. Obowiązuje go zwolnienie z ww. płatności – odbiór dokumentu przez pośrednika jest wtedy bezpłatny.

Jeśli udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z aktem notarialnym, jego koszt rośnie. Opłata za sporządzenie takiego pisma u notariusza to wydatek rzędu 30–100 zł.

Jak zapłacić opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa?

Nie jesteś pewien, na jakie konto przelać pieniądze? Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy upoważnionego organu starostwa powiatowego (prezydenta miasta, burmistrza lub wójta). Za ustanowienie pełnomocnictwa można również zapłacić bezpośrednio w urzędowej kasie.

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru dowodu rejestracyjnego z urzędu?

Masz już pełnomocnictwo do wydziału komunikacji, ale to nie wszystko! Co jest potrzebne do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego? Poza upoważnieniem pośrednik powinien dysponować kompletem dokumentów, które pozwalają na odbiór dowodu rejestracyjnego za właściciela. Podczas wizyty w urzędzie pełnomocnik musi mieć ze sobą również:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, potwierdzający, że jest osobą upoważnioną według pełnomocnictwa,
 • pozwolenie czasowe – tymczasowy tzw. miękki dowód rejestracyjny,
 • dokument polisowy lub dowód opłacenia składki – potwierdzenie zawarcia obowiązującej umowy ubezpieczenia OC pojazdu, którego dowód rejestracyjny ma zostać wydany,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – bliskich krewnych ono nie obowiązuje.

Ubezpieczenie OC zarejestrowanego auta – co musisz wiedzieć?

Auto zarejestrowane w Polsce musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. To podstawowa ochrona kierowcy na wypadek spowodowania szkód w ruchu drogowym. Jej brak wiąże się z dotkliwymi karami UFG, a poruszanie się autem bez wykupionego ubezpieczenia pod drogach naraża Cię na wysoki mandat.

Ekspert Mubi radzi:

Jeśli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, ubezpieczenie musi uzyskać najpóźniej w dniu rejestracji. Można upoważnić pracownika salonu, aby zgrał wszystkie formalności w jednym dniu. W przypadku aut sprowadzanych ten czas wynosi 30 dni. Wtedy można korzystać z polisy po zbywcy (np. krótkoterminowej). Trzeba jednak pamiętać, że nie przedłuży się ona automatycznie!

Polisę OC najlepiej, jak najszybciej zawrzeć samodzielnie na własne dane. Wtedy uzyskujesz pewność stawki i unikasz nieprzyjemnej ewentualności rekalkulacji składki po poprzednim właścicielu. Wysokość ubezpieczenia szybko i łatwo wyliczysz za pomocą internetowego kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych. Znajdziesz tam najtańsze OC razem z wybranymi dodatkami (w postaci np. NNW, assistance czy dodatkowego ubezpieczenia opon, szyb lub akumulatora).

PODSUMOWANIE
 • Dowód rejestracyjny to podstawa! Przed jego uzyskaniem, nie możesz poruszać się pojazdem po drogach publicznych. Później możesz poruszać się bez dokumentu przy sobie, ale musisz go wcześniej uzyskać.
 • W odbiorze dowodu rejestracyjnego z wydziału komunikacji może wyręczyć Cię osoba upoważniona. Uprawniony pełnomocnik załatwi również wszystkie inne sprawy urzędowe związane z pojazdem.
 • Pośrednikiem w sprawach urzędowych związanych z pojazdem może być osoba blisko spokrewniona lub znajomy. Członek rodziny zwolniony jest z opłaty skarbowej (min. 17 zł).
 • Udzielenie pełnomocnictwa nie jest skomplikowane. Wystarczy napisać na kartce oświadczenie lub skorzystać z gotowych wzorów na stronie internetowej właściwego wydziału komunikacji. Ważne, aby pismo zawierało wszystkie wymagane elementy.
 • Zarejestrowane auto musi mieć ubezpieczenie OC. Sprawdź ceny w internetowej porównywarce i wybierz najlepszą z dostępnych opcji!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odbiór dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji

Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest do odbioru?
Czy trzeba odebrać dowód rejestracyjny z urzędu?
Czy dowód rejestracyjny można odebrać pocztą?
Do czego upoważnia pełnomocnictwo w wydziale komunikacji?
Źródła:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC