Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – jak je napisać i co powinno zawierać?

Jeśli nie masz jak odebrać prawa jazdy z powodu obowiązków zawodowych lub planów urlopowych, to możesz napisać upoważnienie. Dzięki temu dokumentowi inna osoba będzie mogła udać się do urzędu i odebrać za Ciebie dokument. W tym artykule podpowiadamy, jak napisać upoważnienie, wskazujemy, co powinno zawierać i ile kosztuje!

upowaznienie odbior prawa jazdy

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – czym jest?

Czasami zdarza się, że prawo jazdy czeka na odbiór w urzędzie, ale osoba, na którą zostało wydane, nie może osobiście odebrać dokumentu. W takiej sytuacji najwygodniejszym rozwiązaniem jest napisanie upoważnienia do odbioru prawa jazdy.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy to czynność prawna. Jej treścią jest oświadczenie woli mocodawcy – w kontekście odbioru prawa jazdy jest to osoba, na którą wystawiono nowy dokument.

Dzięki napisaniu upoważnienia wskazany pełnomocnik może podjąć działania w imieniu mocodawcy, czyli do odebrania prawa jazdy w urzędzie. Warto zwrócić uwagę, że zwyczajowo przyjęło się, że upoważnienie związane jest wykonaniem jednej czynności, a pełnomocnictwo z wyrażeniem woli i większej liczby czynności, choć w świetle prawa rozróżnienie to nie ma praktycznego znaczenia.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – co musi zawierać?

Każdy oficjalny dokument, aby był ważny, musi zawierać określone dane. W przypadku upoważnienia do odbioru prawa jazdy nie ma ich wiele. W dokumencie musi się znaleźć:

 • data i miejsce wystawienia upoważnienia,
 • dane mocodawcy (imię, nazwisko, adres zameldowania stałego, PESEL),
 • stopień pokrewieństwa między upoważniającym a pełnomocnikiem,
 • dane pełnomocnika (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania),
 • podpis osoby upoważniającej,
 • wskazanie w treści, do jakiego działania mocodawca upoważnia (np. do złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy).

Upoważnienie to prosty dokument, który zawiera tylko kilka najważniejszych informacji.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – jak napisać?

Wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy można bez problemu znaleźć w internecie – zamieszczają go urzędu, w których można załatwić sprawy związane z tym dokumentem. Następnie wystarczy go pobrać w postaci pliku pdf (czasami także doc), wydrukować i wypełnić.

Oczywiście upoważnienie do odbioru prawa jazdy można także napisać ręcznie. Ważne jest jednak, by zawierało ono wszystkie wymagane dane, które zostały podane powyżej. Dlatego zawsze warto zajrzeć do wzoru, by nie zapomnieć o podaniu niezbędnej informacji.

Oto przykładowy wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle – https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/upowaznienie-do-zlozenia-wniosku-o-wydanie-prawa-jazdy–odbioru-prawa-jazdy

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – na kogo można wystawić?

Upoważnienie (pełnomocnictwo) można wystawić na dowolną osobę fizyczną. Musi mieć ona jednak zdolność do czynności prawnych, a więc mieć ukończony 13. rok życia. Jednak warto upoważnić bliskiego krewnego lub spowinowaconego. Dlaczego?

Najbliżsi krewni i spowinowaceni są zwolnieni z opłaty skarbowej, którą trzeba zapłacić upoważniając inne osoby. Nie trzeba więc płacić, gdy pełnomocnikiem zostanie rodzic, brat, siostra, żona, mąż czy córka lub syn.

Opłata za pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy – ile wynosi?

Jak wskazaliśmy wyżej, w przypadku bliskich krewnych i spowinowaconych nie trzeba wnosić opłaty za pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy. Natomiast w innych przypadkach jego koszt wynosi:

 • 17 zł – standardowe pełnomocnictwo,
 • 22 zł – pełnomocnictwo z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

Zdecydowana większość osób będzie płacić za pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy 17 zł. To za 22 zł wybierane jest, gdy nie można przedstawić w urzędzie oryginalnego pełnomocnictwa.

Opłatę za pełnomocnictwo można wnieść bezpośrednio w urzędzie (w kasie urzędu, czasami przy stanowiskach) lub dokonując przelewu na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu.

Wizyta pełnomocnika w urzędzie – co musi mieć ze sobą?

Gdy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, a pełnomocnik otrzymał upoważnienie, to czeka go wizyta w urzędzie. Oprócz upoważnienia do odbioru prawa jazdy musi mieć on przy sobie:

 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • potwierdzenie opłacenia pełnomocnictwa (jeśli jest konieczne).

Jeśli szukasz informacji na temat wymiany dokumentu, to znajdziesz je w naszym poradniku: Wymiana prawa jazdy 2024 – o tym pamiętaj!

PODSUMOWANIE
 • Upoważnienie to czynność prawna zawierająca treść, która upoważnia osobę lub osoby do dokonania czynności w jej imieniu.
 • Upoważnienie do odbioru prawa jazdy musi zawierać dane osoby upoważniającej, pełnomocnika, informacje o stopniu pokrewieństwa, datę i miejsce wystawienia, treść oraz podpis.
 • Upoważnienie można napisać ręcznie lub wypełnić gotowy wzór, który można znaleźć na stronach urzędów.
 • Upoważnić do odbioru prawa jazdy można każdą osobę, która ma zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyła 13 lat.
 • Standardowa opłata za upoważnienie do odbioru prawa jazdy to 17 zł.
 • Upoważnienie na bliskiego krewnego i spowinowaconego jest zwolnione z opłaty.
 • Pełnomocnik w urzędzie oprócz upoważnienia musi mieć ze sobą dowód osobisty (paszport), a także potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i za pełnomocnictwo (jeśli to konieczne).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o upoważnienie do odbioru prawa jazdy

Czy do odbioru prawa jazdy mogę upoważnić przyjaciela?
Ile kosztuje upoważnienie do odbioru prawa jazdy?
Czy do odbioru prawa jazdy poza upoważnieniem pełnomocnik potrzebuje jeszcze innych dokumentów?

Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC