Spadający z budynku śnieg lub lód uszkodził samochód – jak i od kogo uzyskać odszkodowanie?

Podczas opadów śniegu na dachach budynków mogą tworzyć się czapy śniegu i lodowe sople, które stanowią zagrożenie dla pieszych i zaparkowanych samochodów. Przyjrzeliśmy się przepisom prawa, by znaleźć odpowiedź, co robić, gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu przez spadający z dachu śnieg lub lód.

samochód uszkodzony przez spadający śnieg lub lód

Usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków – przepisy prawa

Intensywne opady śniegu tworzą na dachach grube warstwy białego puchu. Gdy jest on nieprawidłowo ocieplony, to przepuszcza ciepłe powietrze z wnętrza budynku, co doprowadza do topnienia najgłębszej warstwy śniegu. W konsekwencji powstała woda spływa do krawędzi, trafia ponownie na zimne powietrze i zamarza, tworząc na okapie sople.

Zarówno zalegająca na dachu gruba warstwa śniegu, jak i wiszące nad ulicą lodowe sople, stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów oraz mienia, w szczelności chodzi o zaparkowane przed budynkiem samochody. Czy przepisy prawa w jakikolwiek sposób regulują kwestię usuwanie ich usuwania?

Okazuje się, że tak! W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane znajdziemy rozdział zatytułowany Utrzymanie obiektów budowlanych, który poprzez art. 61, a dokładnie punkt 2. wskazuje, że:

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: […]
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Tak więc właściciel budynku lub zarządca ma obowiązek usuwania sopli i zalegającego na dachu śniegu, który może stwarzać zagrożenie. Oczywiście w kontekście omawianego tematu dotyczy to dachów pochyłych, a nie poziomych – na nich bardzo gruba pokrywa śniegu może stanowić zagrożenie dla samego budynku (gruba warstwa śniegu jest bardzo ciężka).

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez śnieg lub lód, który spadł z dachu budynku na samochód – wina właściciela lub zarządcy

Jeśli przepisy Prawa budowlanego nakładają na zarządcę lub właściciela budynku obowiązek dochowania należytej staranności, aby można było obiekt bezpiecznie użytkować nawet w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych, to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za powstanie ewentualnej szkody.

W przypadku uszkodzenia samochodu dochodzi do szkody na mieniu. Właściciel pojazdu musi udowodnić, że wina leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku. Oczywiście wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 415 wskazuje, że:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przepis ten dotyczy odpowiedzialności deliktowej. Co to oznacza? Aby przypisać komuś taką odpowiedzialność, muszą zostać spełnione trzy przesłanki:

 • powstanie szkody – uszkodzenie auta przez spadający śnieg lub lód,
 • szkoda wynika z czynu niedozwolonego (bezprawne lub zawinione zachowanie sprawcy) – niedopełnienie obowiązku dbania o odpowiedni stan budynku i brak wykonanie działań, które zapobiegłyby możliwości powstania uszkodzeń,
 • musi istnieć związek przyczynowy między owym czynem a szkodą – ewidentnie widać, że na pojazd spadł lód czy śnieg z dachu (dlatego tak ważne jest zrobienie zdjęć uszkodzeń i miejsca zdarzenia lub znalezienie świadka).

W takim razie, gdy dojdzie do uszkodzenia auta w wyniku oderwania sopla lodu z okapu dachu lub osunięcia czapy śniegu, należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą budynku – może to być na przykład wspólnota mieszkaniowa, prywatna osoba, firma czy gmina. 

Może się jednak zdarzyć, że wspólnota mieszkaniowa lub inny właściciel zatrudnia zewnętrzną firmę, która dba o prawidłowe utrzymanie budynku. W razie szkody może zasłaniać się stwierdzeniem, że teraz to owa firma odpowiada za niedopatrzenie. Tak jednak nie musi być, ponieważ to zarządca bądź właściciel budynku musi dopilnować, by dach był odpowiednio oczyszczony ze śniegu i lodu, który stwarza zagrożenie.

Uszkodzenia auta spowodowane przez spadający z dachu budynku śnieg lub lód – jaki ubezpieczenie powinno zadziałać?

Wiele wspólnot mieszkaniowych, a także właścicieli budynków, ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej. Dlatego w przypadku uszkodzenia pojazdu przez spadające sople czy śnieg, to ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie za zniszczony samochód

Uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC właściciela czy zarządcy budynku to najlepsze rozwiązanie dla posiadacza uszkodzonego samochodu. Drugą opcją jest otrzymanie wsparcia z własnej polisy AC, jeśli oczywiście auto ma taką ochronę. Niestety to rozwiązanie ma pewne wady?

Z jednej strony z autocasco szybko można uzyskać odszkodowanie i naprawić samochód, ale może to skutkować podniesieniem składki przy kolejnym ubezpieczeniu, a w przypadku sumy redukcyjnej ubezpieczenia jej spadek lub wyczerpanie.

UWAGA!

Jeśli naprawisz w całości szkodę z własnego AC, to nie otrzymasz odszkodowania z ubezpieczenia OC winnego powstania szkody, ponieważ roszczenie straci swoją zasadność!

Czy zawsze likwidacja szkody z AC będzie oznaczać wzrost składki i redukcję sumy ubezpieczenia? Niekoniecznie! Ubezpieczyciel może wystąpić w ramach regresu ubezpieczeniowego o zwrot wypłaconych środków do właściciela lub zarządcy budynku.

Pamiętajmy jednak, że regres nie jest obowiązkowy, więc przed podjęciem decyzji o oficjalnym zgłoszeniu szkody z autocasco, lepiej zadzwonić do ubezpieczyciela i skonsultować z nim swoją decyzję – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszym poradniku Likwidacja szkody z AC – jak naprawić samochód dzięki autocasco?

Sopel lub śnieg spadający z dachu budynku uszkodził samochód – co robić?

Wyobraźmy sobie, że przez ostatnie parę dni występowały obfite opady śniegu. Ktoś pojechał do centrum miasta, poszedł do pracy i gdy wrócił, to maska była wgnieciona, a przednia szyba rozbita – na aucie leżały kawałki lodu. Pechowy kierowca spojrzał w górę i zobaczył, że z dachu zwisają resztki sopli. Ewidentnie więc szkoda powstała w wyniku ich oderwania, a następnie upadku na pojazd.

Oczywiście każdą taką sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Jeśli jest to centrum miasta i od razu nie można wskazać, kto jest właścicielem lub zarządcą budynku, to najbezpieczniej będzie wezwać policję. Można wyobrazić sobie sytuację, że bardzo łatwo wskazać właściciela lub zarządcę (budynek należy do jakiejś firmy), więc można udać się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych i zgłosić szkodę.

W interesie zarządcy powinno być polubowne załatwienie sprawy bez wzywania policji. Dlaczego? Ponieważ art 91a. Prawa budowlanego wskazuje:

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Mówiąc wprost, jeśli wina jest oczywista, a właściciel lub zarządca budynku nie reaguje na Twoje roszczenia, to czekają go gorsze problemy niż pokrycie kosztów naprawy auta – oczywiście, jeśli nie ma ubezpieczenia budynku.

Oto ogólne zalecenia dotyczące działań, które warto podjąć po stwierdzeniu uszkodzenia samochodu w związku ze spadkiem lodu lub śniegu z dachu budynku:

 • wezwanie policji – nie zawsze jest to konieczne;
 • wykonanie zdjęć uszkodzeń, dachu, miejsca zdarzenia – koniecznie trzeba to zrobić;
 • wzięcie danych od świadka – jeśli taki był i jest to możliwe;
 • kontakt z właścicielem lub zarządcą budynku – zgłoszenie roszczeń;
 • kontakt z ubezpieczycielem właściciela lub zarządcy budynku – jeśli taki jest.

W przypadku braku porozumienia i odmowy wypłaty odszkodowania, co niestety jest możliwe, trzeba będzie zatrudnić prawnika. Sprawa w najgorszym przypadku może trafić do sądu, który będzie musiał ją rozstrzygnąć.

Pojazd uszkodzony przez lód bądź śnieg, który spadł z dachu – kiedy może być problem z odszkodowaniem?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, do każdej takiej sprawy należy podchodzić jednostkowo. Może się też zdarzyć tak, że właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania za uszkodzony samochód przez spadający z dachu śnieg lub sople lodu. Jaka może być tego przyczyna?

Wystarczy, że zaparkuje w niedozwolonym miejscu, więc samochodu nie powinno być tam, gdzie został uszkodzony. Dotyczy to również sytuacji, w której zarządca lub właściciel budynku nie mógł fizycznie danego dnia usunąć zalegającego na dachu śniegu lub wiszących sopli, więc odgrodził teren i zakazał wejścia na niego, a właściciel auta zignorował zakaz i zaparkował tam pojazd.

Niestety problem z odszkodowaniem może pojawić się bez winy właściciela pojazdu. Może do tego dojść w przypadku, gdy śnieg lub sople spadły z budynku, który był samowolą budowlaną. W takiej sytuacji zrzucanie odpowiedzialności zapewne skończy się sprawą w sądzie.

Łatwo wyobrazić sobie także sytuację, że dach nie był oczyszczony, ponieważ dany budynek to pustostan – np. właścicielem była firma, która zbankrutowała – więc szans na odszkodowanie nie ma. Dlatego lepiej unikać parkowania przy budynkach, które budzą wątpliwości co do swojego stanu.

Ubezpieczenie autocasco a uszkodzenia auta przez śnieg lub sople – ile kosztuje taka ochrona?

W przypadku braku możliwości otrzymania odszkodowania od właściciela lub zarządcy budynku pomocne okaże się ubezpieczenie autocasco. Przyda się ono także w sytuacji, kiedy będziesz chciał szybko naprawić auta, a sprawa trafi do sądu i na wyrok trzeba będzie długo poczekać.

Ceny pakietu OC + AC zostały wyliczone dla przykładowego kierowcy z Wrocławia, który jeździ 5-letnią Mazdą 3 z 2018 roku (silnik 1,5 l). Jej właściciel ma 44-lata, jest żonaty i ma 15-letnie dziecko. Prawo jazdy posiada od 22-lat, a ubezpieczenie OC wykupuje od co najmniej 10 lat, a AC od ponad 6 lat. Nigdy nie zgłaszał szkody.

UbezpieczycielZakres ochrony ACCena ubezpieczenia
WienerAC Mini – szkoda częściowa i całkowita;
sposób likwidacji szkody – kosztorys;
naprawa na częściach zamiennych;
udział własny – 500 zł;
amortyzacja części – 0%;
minimalna wartość szkody – 500 zł
1 478 zł
BeesafeAC Pełne – kradzież, szkoda częściowa i całkowita;
sposób likwidacji szkody – warsztat;
naprawa na częściach zamiennych;
udział własny – szkody wypadkowe 500 zł, kradzież 500 zł;
amortyzacja części – 0%;
minimalna wartość szkody – 500 zł
1 712 zł
BenefiaAC Pełne – kradzież, szkoda częściowa i całkowita;
sposób likwidacji szkody – kosztorys;
naprawa na częściach zamiennych;
udział własny – szkody wypadkowe 10%, kradzież 10%;
amortyzacja części – 15%;
minimalna wartość szkody – 500 zł
2 226 zł
TrastiAC Pełne – kradzież, szkoda częściowa i całkowita;
sposób likwidacji szkody – kosztorys;
naprawa na częściach zamiennych;
udział własny – szkody wypadkowe 0 zł, kradzież 0 zł;
amortyzacja części – 0%;
minimalna wartość szkody – 0 zł
2 496 zł
Źródło: Kalkulator OC/AC Mubi [12.12.2023].

Wybierając ubezpieczenie AC, zawsze należy zwrócić uwagę na warunki ochrony. W kalkulatorze Mubi najważniejsze informacje znajdziesz w szczegółach oferty i w łatwy sposób przejdziesz także do OWU (ogólne warunki ubezpieczenia).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez spadający z budynku śnieg lub lód

Kto zgodnie z prawem odpowiada za szkody spowodowane przez śnieg lub lód, który spadł z dachu budynku?
Od kogo należy domagać się odszkodowania za uszkodzony samochód przez sople lodu, które spadły z dachu?
Co zrobić, gdy dojdzie uszkodzenia pojazdu przez spadający śnieg lub lód z budynku?
PODSUMOWANIE
 • Właściciel lub zarząd obiektu ma obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie budynku w przypadku wystąpienie czynników zewnętrznych, w tym intensywnych opadów śniegu.
 • Odpowiedzialność za oczyszczenie dachu z niebezpiecznych sopli i warstwy śniegu spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.
 • Odszkodowania za uszkodzone auto przez spadający z dachu śnieg lub sople należy domagać się od właściciela lub zarządcy budynku. Jeśli są oni ubezpieczeni, to odszkodowanie wypłaci ich ubezpieczyciel z polisy OC.
 • W przypadku zajścia szkody można wezwać policję (zalecane, ale nie zawsze konieczne), zrobić zdjęcia uszkodzeń, okolicy i dachu i zgłosić szkodę.
 • Zaparkowanie na zakazie lub w miejscu odgrodzonym ze względu na zagrożenie soplami lub śniegiem spadającym z dachu może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.
 • Na wszelki wypadek warto mieć ubezpieczenie AC pojazdu.
Źródła:
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Witam. A co w przypadku gdy juz jest po roztopach nie ma nawisów lodowych czy śnieżnych, dach jest masadowy gdzie odśnieżanie jest wręcz niemożliwe, budynek jest w ścisłej zabudowie, są płotki przeciwśniegowe ale pozostaje jednak pasek miedzy płotkiem a rynna.. a skądś nagle wydostaje sie kawałek lodu i spada na auto. Nawet nie ma pewności czy to z dachu tego budynku czy dachu obok...Taki przydatek miałem w swojej firmie. Dachy kontrolowane są systematycznie ale nikt nie jest w stanie az tak pilnować dachu. by trzeba codziennie zimą z podnośnikiem jeździć lub latać dronem.. z góry dziękuje za odpowiedz..
Dzień dobry. Patrząc z perspektywy osoby poszkodowanej, właściciela pojazdu, ważne jest, by dostał odszkodowanie za uszkodzone auto. Oczywiście musi udowodnić, że lód spadł z konkretnego dachu, a jak Pan mówi, tego nawet nie było wiadomo. Właśnie dlatego takimi nietypowymi sprawami zajmują się sądy w ostateczności. Rozumiem oczywiście stronę także właściciela budynku, ponieważ dbał o jego stan i prawidłowe utrzymanie, a ten lód, to może przypadek, incydent niezwiązany z dbałością o dach i jego konstrukcję. W sumie można powiedzieć, że to idealny przykład dla właściciela budynku, w którym ubezpieczenie budynku może się przydać, ponieważ w żaden sposób nie zawinił.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC