Wydział Komunikacji w Gdańsku – jak zarejestrować pojazd i wyrobić prawo jazdy?

Wydział Komunikacji w Gdańsku składa się z kilku referatów, w których kierowcy mogą załatwiać sprawy związane z nabyciem, użytkowaniem i zbyciem pojazdu, a także z potwierdzaniem uprawnień i wyrabianiem dokumentów je potwierdzających. Ta gdańska jednostka znajduje się w trzech lokalizacjach. Podział jest związany przede wszystkim ze sprawą, z jaką przychodzi interesant.

grafika

Ważne – praca Urzędu Miejskiego w Gdańsku a COVID-19!

W czasie epidemii Urząd Miasta w Gdańsku pracował i był dostępny dla interesantów. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej widniała wiadomość, że zostały wprowadzone pewne ograniczenia w obsłudze stacjonarnej. Te dotyczyły przede wszystkim konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty za pośrednictwem platformy https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefonicznie:

 • (58) 52 44 500 – rezerwacja wizyty związanej z rejestracją pojazdu oraz z prawami jazdy,
 • (58) 323 71 70 – rezerwacja związana z rejestracją pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy.
UWAGA!

1 lipca 2023 przestał obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – wprowadzony 16 maja 2022 roku. Przedtem na obszarze kraju panował stan epidemii (od 20 marca 2020 roku). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec pandemii COVID-19 5 maja 2023 .

Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. W oddziale przy ul. Żaglowej 11 możliwa jest rejestracja pojazdów fabrycznie nowych, sprowadzonych z zagranicy lub nieposiadających tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży lub zgubienia bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Wystarczy przy wejściu pobrać bilet z systemu kolejkowego. Bez wcześniejszej rezerwacji terminu można również odebrać dowód rejestracyjny w miejscu rejestracji pojazdu. Dodatkowo w oddziale przy ul. Wilanowskiej 2 można odebrać dokument prawa jazdy lub założyć Profil Kandydata na Kierowcę, po prostu przychodząc do urzędu. Nie ma potrzeby wcześniejszego kontaktowania się i rezerwacji terminu.

Warto również wiedzieć, że od 1 lipca 2023 roku na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego w Polsce oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej znowu jest 30 dni, a nie 60 jak podczas obowiązywania stanu epidemicznego.

Ponadto dokumenty, które straciły swoją ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (m.in. prawo jazdy), zachowują ważność do 60 dni po ich odwołaniu. Z kolei czasowe pozwolenie i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują swoją ważność do 14 dni po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pod warunkiem, że okres ważności upłynął w czasie trwania tego stanu, a pojazd ma aktualne badanie techniczne.

Urząd Miasta w Gdańsku zachęca do załatwiania spraw drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: [email protected].

Gdzie zarejestrować samochód w Gdańsku?

Kierowcom, którzy muszą zarejestrować swój pojazd, Wydział Komunikacji w Gdańsku udostępnia dwa oddziały:

 • przy ul. Żaglowej 11,
 • przy ul. B. Milskiego 1.

W każdej z tych lokalizacji można zarejestrować pojazd i odebrać dowód rejestracyjny, natomiast wyrejestrowania samochodu można dokonać jedynie w jednostce przy ul. Żaglowej 11. W tym samym miejscu przyjmowani są interesanci w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego rejestrowanych pojazdów oraz w sprawie wglądu w dane z ewidencji pojazdów.

Dane kontaktowe oddziałów Referatu Rejestracji Pojazdów

Adres oddziałuZadania oddziałuNumery telefonówStanowiska, przy których można załatwić daną sprawę
ul. Żaglowa 11, 80-560 GdańskRejestracja pojazdów 58 323 6913 – 58 323 6929pokój: 11
Odbiór dowodów rejestracyjnych58 323 6912pokój: 12
Wyrejestrowania pojazdów z urzędu58 323 6937stanowiska: 8-9
Postępowania administracyjne dotyczące rejestrowanych pojazdów, udostępnianie danych z ewidencji pojazdów58 323 6938stanowiska: 3-7, 10-26
ul. Bernarda Milskiego 1, 80-809 GdańskRejestracja pojazdów 58 323 7176 – 58 323 7181, 58 323 7184 – 58 323 7189stanowiska: 1-6, 9-14
Odbiór dowodów rejestracyjnych58 323 7182, 58 323 7183stanowiska: 7-8
Obsługa korespondencji58 323 7166, 58 323 7174pokój: 8

Gdzie wyrobić prawo jazdy w Gdańsku?

Wszystkie sprawy związane z uprawnieniami kierowców, w tym z wydawaniem prawa jazdy, zakładaniem Profilu Kandydata na Kierowcę i innymi można załatwić w oddziale przy ul. Wilanowskiej 2. To tam znajduje się Referat Prawa Jazdy. W tym oddziale należy:

 • składać wnioski o wydania prawa jazdy,
 • odbierać prawo jazdy,
 • dopełniać formalności związanych z podwyższaniem kategorii prawa jazdy oraz z zamawianiem prawa jazdy,
 • dopełniać formalności związanych z zatrzymaniem, cofnięciem, a także przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Dane kontaktowe Referatu Prawa Jazdy

Adres oddziałuZadania oddziałuNumery telefonówStanowiska, przy których można załatwić daną sprawę
ul. Wilanowska 2, 80-809 GdańskPrzyjmowanie wniosków o prawo jazdy58 323 7151, 58 323 7152, 58 323 7153, 58 323 7154stanowiska: 10-13
Wydawanie dokumentów prawa jazdy58 323 7153, 58 323 7154stanowiska: 12-13
Zamawianie prawa jazdy i podwyższanie kategorii58 323 7156stanowisko: 15
Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem58 323 7157, 58 323 7158, 58 323 7150, 58 323 7190, 58 323 7191stanowiska: 16-20

Obowiązujące opłaty rejestracji pojazdów w Gdańsku

UsługaCena
Rejestracja samochodu osobowego ze standardowymi tablicami rejestracyjnymi160,00 zł
Rejestracja samochodu osobowego z indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi1080,00 zł
Rejestracja samochodu zabytkowego180,00 zł
Rejestracja motocykla ze standardową tablicą rejestracyjną120,00 zł
Rejestracja motocykla z indywidualną tablicą rejestracyjna580,00 zł
Rejestracja przyczepy i naczepy120,00 zł
Rejestracja ciągnika rolniczego120,00 zł
Rejestracja motoroweru1100 zł
Rejestracja pojazdu bez wymiany tablic rejestracyjnych80,00 zł
Ustanowienie pełnomocnictwa17,00 zł

Opłaty rejestracji samochodu z zagranicy w Gdańsku

Tablice rejestracyjne standardowe80,00 zł
Dowód rejestracyjny54,00 zł
Karta pojazdu75,00 zł
Nalepka kontrolna18,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł

Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby zarejestrować samochód w Gdańsku?

Przed udaniem się do urzędu w celu zarejestrowania pojazdu, należy skompletować wszystkie dokumenty, które są niezbędne podczas rejestracji. To, jakie dokumenty będą potrzebne, zależy od tego, czy do rejestracji zgłasza się samochód nowy, czy używany, sprowadzony z zagranicy, czy już zarejestrowany w Polsce. Inne będą też wymagane przy rejestracji pojazdu zabytkowego. We wszystkich pojazdach potrzebny jest wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację, dowód własności pojazdu i dowód osobisty. Pozostałe mogą się od siebie różnić.

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu

Rejestracja nowego pojazdu kupionego w Polsce:

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności,
 • dowód osobisty,
 • karta pojazdu (jeśli ją wydano),
 • dowód opłacenia akcyzy lub braku takiego obowiązku,
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności razem z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu, które są potrzebne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie (dotyczy pojazdów sprowadzonych do Polski przed 1 stycznia 2016 roku).

Rejestracja używanego pojazdu kupionego w Polsce:

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności,
 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • tablice rejestracyjne + dodatkowa tablica służąca do oznaczenia bagażnika, który zasłania tylną tablicę (o ile została wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • polisa OC.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności,
 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny (o ile został wydany lub inny dowód potwierdzający rejestrację),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód odprawy celnej przywozowej (dotyczy pojazdów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej),
 • dowód opłacenia akcyzy lub braku takiego obowiązku,
 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu (dotyczy osób fizycznych),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • tłumaczenie dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie (dotyczy pojazdów sprowadzonych do Polski przed 1 stycznia 2016 roku).

Rejestracja pojazdu zabytkowego

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności,
 • dowód osobisty,
 • karta pojazdu (o ile została wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód rejestracyjny,
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub potwierdzenie ujęcia pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzenia wpisania pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • potwierdzenie przeprowadzenia badania pojazdu zabytkowego potwierdzającego zgodność z warunkami technicznymi, a także protokół oceny stanu technicznego,
 • polisa OC.

Jeśli rejestracji dokonuje ktoś inny niż właściciel lub tylko jeden ze współwłaścicieli, niezbędne jest dodatkowo pełnomocnictwo nieobecnego właściciela pojazdu.

Dojazd do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Gdańsku zlokalizowany jest pod trzema adresami. Do Referatu Prawa Jazdy przy ul. Wilanowskiej 2 można dojechać komunikacją miejską. Tuż przy budynku urzędu znajduje się przystanek o nazwie Wilanowska, przez który kursują pojazdy linii 2, 3, 4, 6, 7, a także przystanek Osiedle Jary, na którym zatrzymują się pojazdy linii 118, 262 i N4. Po sąsiedzku, bo właściwie po drugiej stronie ulicy Wilanowskiej mieści się budynek Referatu Rejestracji Pojazdów przy ul. Milskiego 1. Można dojechać tam zatem tymi samymi liniami i wysiąść na przystanku Wilanowska lub Osiedle Jary. Można także wybrać przystanek docelowy o nazwie Cebertowicza. Aby dotrzeć do oddziału przy ul. Żaglowej 11, należy dojechać pojazdem linii 158 na przystanek AmberExpo, który zlokalizowano tuż przy budynku urzędu. Można też wysiąść na wcześniejszym przystanku – Żaglowa – AmberExpo, przez który przejeżdżają nie tylko pojazdy linii 158, ale również 283 i N12, a także 3, 5, 7, 8 i 10.

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC