Wykroczenie a przestępstwo w ruchu drogowym – różnice i konsekwencje!

Naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym może być uznane za wykroczenie lub przestępstwo. Które czyny podlegają pod kodeks wykroczeń, a które pod kodeks karny? Jakie są przewidziane za nie kary? 1 stycznia 2022 roku zostały one zaostrzone, więc warto przyjrzeć się temu tematowi!

wykroczenie a przestępstwo drogowe

Wykroczenie czy przestępstwo – zderzenie pojazdów

Dochodzi do zderzenia dwóch pojazdów. Sprawca jest od razu znany. Jeden z kierowców nie zachował należytej ostrożności, wyjechał z drogi podporządkowanej wprost pod jadące zgodnie z przepisami auto. Popełnił on wykroczenie czy przestępstwo? Odpowiedź nie jest tak oczywista jak wskazanie sprawcy, ponieważ, to zależy, a wskazówki do interpretacji zdarzenia znajdziemy w art. 86 §1 Kodeksu wykroczeń, który wskazuje, że:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

A także w art. 177 Kodeksu karnego:

1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Jeśli w zdarzeniu drogowym poszkodowany nie został ranny, a jedynie pojazdy zostały uszkodzone, to mówimy o stłuczce, a sprawca popełnił wykroczenie. Jednak kiedy pokrzywdzony zostanie poważnie ranny, czyli dojdzie do naruszenia czynności narządu ciała bądź rozstroju zdrowia na dłużej niż 7 dni, to mówimy o przestępstwie, a zdarzenie zakwalifikowane będzie jako wypadek.

Rodzaj zdarzenia drogowegoRodzaj szkodyKwalifikacja czynu
KolizjaNa mieniuWykroczenie
WypadekNa osobie – naruszenie czynności narządów ciała, rozstrój zdrowia na okres mniejszy niż 7 dni;
na mieniu
Wykroczenie
WypadekNa osobie – naruszenie czynności narządów ciała, rozstrój zdrowia na okres większy niż 7 dni, śmierć;
na mieniu
Przestępstwo

Co jednak w przypadku, kiedy poszkodowany zostanie lekko ranny i po obserwacji w szpitalu zostanie z niego wypisany po paru dniach? Wtedy mamy do czynienia z wykroczeniem, a sprawca zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód, co nastąpi z jego ubezpieczenia OC.

UWAGA!

Jeśli w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, to nie ma obowiązku wzywania policji!

Gdy w zdarzeniu drogowym nie ma poszkodowanych, a powstały tylko szkody na mieniu, to będziemy mieli do czynienia z kolizją drogową. W takim przypadku na sprawcę zostanie nałożona grzywna – jeśli zgadza się z oceną zdarzenia przez policję, będzie ona w postaci mandatu. Natomiast karą za przestępstwo w ruchu drogowym jest nie tylko grzywna, ale także ograniczenie lub pozbawienie wolności w określonym przez przepisy wymiarze.

Przeczytaj też: Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

W kodeksie wymienione są wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W tym artykule skupimy się na tych, które bezpośrednio dotyczą kierowców i pieszych będących w ruchu, a nie tych mówiących na przykład o oznakowaniu lub niszczeniu dróg. Wykroczeniem w świetle prawa jest:

 • stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności,
 • stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym w związku ze znajdowaniem się w stanie po użyciu alkoholu lub środka, która działa podobnie,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i przekraczanie prędkości na chodniku lub drodze dla pieszych przez osobę poruszającą się na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub innym urządzeniu transportu osobistego,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • prowadzenie nieoświetlonego pojazdu,
 • tamowanie bądź utrudnianie ruchu,
 • zanieczyszczanie drogi publicznej,
 • przekroczenie prędkości,
 • niestosowanie się do znaków na drodze, sygnałów i poleceń,
 • nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku,
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów.

Wielkość kary uzależniona jest od rodzaju wykroczenia. Zazwyczaj związana jest ona z grzywną lub z naganą – w niektórych przypadkach kodeks mówi także o karze aresztu. 

UWAGA!

1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy zaostrzające kary za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Wśród nich są między innymi:

 • maksymalna wysokość grzywny za wykroczenie drogowe zostanie podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł,
 • maksymalna wysokość grzywny mandatowej wzrośnie do 5 tys. zł, a dla zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł,
 • zmiany w taryfikatorze mandatów!

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Kodeks karny wymienia, które czyny są poważnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uznawane są za przestępstwa. Karą za ich popełnienie najczęściej jest pozbawienie wolności – o tym, na ile lat trafi się do więzienia, decyduje sąd. Przestępstwami drogowymi są:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • bezpośrednie sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym,
 • naruszenie zasad w ruchu lądowym, których skutkiem są obrażenia ciała (naruszenie czynności narządów ciała, rozstrój zdrowia na okres większy niż 7 dni) lub śmierć,
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
 • niezatrzymanie pojazdu i kontynuowanie jazdy, mimo otrzymania polecenia osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego w postaci sygnałów dźwiękowych i świetlnych,
 • prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia przez sąd uprawnień do prowadzenia pojazdów.

W tym artykule wymieniliśmy przestępstwa w ruchu drogowym, które dotyczą kierowców. W kodeksie karnym znajdują się także zapisy o osobach dopuszczających pojazdy do ruchu lub zabezpieczających ruch pojazdów mechanicznych. Oto wymiary kar za wymienione powyżej przestępstwa w ruchu drogowym:

Przestępstwo w ruchu drogowymKara pozbawienia wolności
Sprowadzenie katastrofy w ruchu drogowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarachod roku do 10 lat
Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu drogowymod 3 miesięcy do 5 lat
Umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu drogowym, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osóbod 2 do 15 lat (do 13.03.2024 roku)
Bezpośrednie sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowymod 6 miesięcy do 8 lat
Nieumyślne bezpośrednie sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowymdo 3 lat
Naruszenie zasad w ruchu lądowym, których skutkiem są obrażenia ciała (naruszenie czynności narządów ciała, rozstrój zdrowia na okres większy niż 7 dni)do 3 lat
Naruszenie zasad w ruchu lądowym, których skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiuod 6 miesięcy do 8 lat
Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających do 3 lat (do 13.03.2024)
Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających – po prawomocnym skazaniu za takie przestępstwo lub podczas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdówod 3 miesięcy do 5 lat
Niezatrzymanie pojazdu i kontynuowanie jazdy, mimo otrzymania polecenia osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego w postaci sygnałów dźwiękowych i świetlnych od 3 miesięcy do 5 lat
Prowadzenie pojazdu mimo cofnięcia przez sąd uprawnień do prowadzenia pojazdówdo 2 lat

Jeśli kara pozbawienia wolności określona jest np. do 2 lat, to sąd może nałożyć zamiast pozbawienia wolności grzywnę lub karę ograniczenia wolności.

Przeczytaj też: Jak ustalić odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny?

Wykroczenie a przestępstwo – czy ocena czynu ma wpływ na odszkodowanie?

Uznanie czynu za wykroczenie lub przestępstwo wpływa na rodzaj i wysokość kary. Jednak konsekwencje dotyczą także odszkodowania, a konkretnie terminu przedawnienia roszczeń –  w przypadku wykroczenia są to 3 lata. 

Natomiast, gdy czyn zostanie uznany za przestępstwo, to poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie aż do 20 lat – zarówno na szkody na osobie, jak i na mieniu. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku Przedawnienie roszczeń z OC

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wykroczenie a przestępstwo w ruchu drogowym

Czy potrącenie rowerzysty to przestępstwo?
Czy zatrzymanie po spożyciu alkoholu od razu oznacza przestępstwo?
PODSUMOWANIE
 • Zderzenie pojazdów jest wykroczeniem, kiedy pokrzywdzony nie został ranny lub naruszenie czynności narządów ciała bądź rozstrój zdrowia jest na okres krótszy niż 7 dni.
 • W przypadku śmierci lub naruszenie czynności narządów ciała bądź rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni sprawca zdarzenia drogowego odpowiada za przestępstwo drogowe.
 • Wykroczenia drogowe karane są grzywną.
 • Za przestępstwa drogowe można trafić do więzienia.
 • Uznanie zdarzenia drogowego za przestępstwo wydłuża termin przedawnienia roszczeń do 20 lat.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
 • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zwiekszamy-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego5
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC