Ubezpieczenie turystyczne “You Can Drive & Travel” – jak działa polisa podróżna?

Uprawiasz sport na wyjeździe, wybierasz się na wycieczki górskie czy wolisz wylegiwać się na plaży? Niezależnie od sytuacji za granicą chcesz czuć się pewnie i bezpiecznie. Nie ma udanej podróży bez poczucia bezpieczeństwa. Spokój i pewność w każdych warunkach zapewnia ubezpieczenie turystyczne. Nawet gdy dojdzie do wypadku w podróży, w którym zostaniesz poszkodowany, niezwłocznie otrzymasz pomoc, a Twoi bliscy nie zostaną pozostawieni sami sobie.

ubezpieczenie turystyczne YCD

Ubezpieczenie turystyczne to dobrowolna polisa, która ułatwia wyjście z opresji spotykających podróżników na całym świecie. Więcej na ten temat przeczytasz TU.

Ubezpieczenie turystyczne You Can Drive – co obejmuje?

Towarzystwo You Can Drive (w skrócie: YCD) to internetowy brand sopockiej grupy ERGO Hestia. Powstał w 2011 r. z myślą o młodych i początkujących kierowcach poniżej 30. roku życia. Marka szczyci się szybką likwidacją szkód i wysoką jakością obsługi. W 2020 r. została wyróżniona Gwiazdą Jakości Obsługi. Jest też uhonorowana Godłem Promocyjnym Teraz Polska.

Towarzystwo ubezpieczeniowe You Can Drive obok ubezpieczeń komunikacyjnych ma w ofercie również polisy podróżne. Takie ubezpieczenie daje możliwość spędzenia urlopu bez ryzyka nieplanowanych wydatków. Zapewni finansowanie niezbędnych świadczeń w celu powrotu do kraju lub kontynuowania podróży po nagłym zachorowaniu czy nieszczęśliwym wypadku. Warto nabyć ochronę jeszcze przed wyjazdem z kraju.

Produkt o nazwie “You Can Drive & Travel” oferuje ubezpieczenie podróży zagranicznej. Przedmiotem ochrony jest zdrowie i życie osoby ubezpieczonej oraz bliskich. Umożliwia dopasowanie zakresu do konkretnych potrzeb. W standardzie polisa może być przedłużona o kolejne 48 godzin (jeśli wyjazd się przedłużył) i przysługuje pomoc informacyjna. Do tego może obejmować jeszcze: odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach trzecich (OC w życiu prywatnym) oraz dodatkowe ubezpieczenie bagażu czy innych wartościowych przedmiotów osobistych.

Polisa turystyczna w You Can Drive standardowo obejmuje:

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia – ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia, pomocy w podróży i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej 100 000 zł (w wariancie minimalnym) lub 200 000 zł (w wariancie optymalnym). W jego ramach przysługuje:

 • ratownictwo w górach i na morzu – do 50 000 zł,
 • przerwanie podróży – do 5000 zł,
 • kierowca zastępczy – do 4000 zł,
 • kontynuacja podróży – do 2000 zł,
 • pomoc finansowa – do 1200 zł,
 • pomoc w tłumaczeniu – do 1000 zł,
 • opóźnienie lub odwołanie środka transportu – do 1000 zł,
 • pomoc po utracie lub kradzieży dokumentów – do 600 zł.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance gwarantuje niezwłoczną pomoc w nagłych sytuacjach, np. po zatruciu pokarmowym, przy wysokiej gorączce czy po upadku na stoku narciarskim i złamaniu kończyny. Środki w ramach świadczenia pozwalają na organizację wizyty lekarskiej w hotelu lub innym miejscu pobytu, a także ewentualny transport medyczny.  Ubezpieczyciel ureguluje również pobyt w szpitalu czy koszt przepisanych leków.

W przypadku większych potrzeb ubezpieczeniowych istnieje możliwość rozszerzenia podstawy o dodatkowe ochrony.

Oprócz podstawowego pakietu ubezpieczenia podróżnego w You Can Drive można nabyć także dodatkowe polisy turystyczne przydatne podczas wyjazdu:

2. OC w życiu prywatnym – ubezpieczyciel odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie trzeciej wyrządzone przez ubezpieczonego lub jego niepełnoletnie dziecko w takcie podróży i powstałe wskutek wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej 50 000 (w wariancie minimalnym) lub 100 000 zł (w wariancie optymalnym). W jego ramach przysługuje również:

 • zwrot kosztu wynagrodzenia rzeczoznawcy – max. do 20% sumy ubezpieczenia (do 10 000 zł w wariancie minimalnym; do 20 000 zł w wariancie optymalnym),
 • zwrot kosztów działań podjętych przez ubezpieczonego w celu zminimalizowania szkody.

3. NNW podróżne – zapewnia świadczenie w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego w trakcie trwania podróży na terenie całego świata (bez USA, Kanady, Chin i Japonii), jak np.:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – od 1 do 200% sumy ubezpieczenia (w przypadku 100-procentowego szwanku),
 • zgon ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia.

4. Bagaż – ochrona od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zabranych w podróż przedmiotów do sumy ubezpieczenia wynoszącej 2000 zł (w wariancie minimalnym) lub 4000 zł (w wariancie optymalnym). Ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu artykułów pierwszej potrzeby przy opóźnieniu w dotarciu ładunku, utracie bagażu lub braku środków płatniczych czy potrzebnych dokumentów.

Dokładne warunki dodatkowych polis turystycznych są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) “You Can Drive & Travel”.

Dodatkowa polisa na zagraniczny wyjazd – kiedy się przyda?

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę w ograniczonym, niezbędnym zakresie. W wielu innych przypadkach, które mogą przydarzyć się w podróży, zadziała za to polisa dodatkowa.

OC w życiu prywatnym obejmuje czynności życia codziennego. Chroni na wypadek szkód powstałych w związku z posiadaniem i używaniem mienia, w tym także wypożyczonego (np. sprzętu sportowego). W jego ramach ubezpieczyciel pokryje straty spowodowane np. po zalaniu wykładziny w wynajmowanym mieszkaniu, zniszczenia wystawy sklepowej przez dzieci albo ugryzienia innej osoby przez Twoje zwierzęta domowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) działa, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, czyli np. po złamaniu nogi na stoku, skaleczeniu się w trakcie nurkowania w morzu czy skręceniu kostki na górskim szlaku.

Dodatkowe ubezpieczenie bagażu obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie nadanego ładunku. Dotyczy sytuacji, kiedy np. linie lotnicze zgubiły walizkę, z torby wypadła część rzeczy osobistych, pakunek skradziono zaraz po dotarciu na miejsce docelowe. Ochrona bagażu obejmuje przedmioty, które zwyczajowo zabierane są ze sobą w dalszą podróż, np.: ubrania, urządzenia elektroniczne, sprzęt foto/wideo, zegarki, instrumenty, wózki (dziecięce/inwalidzkie) czy sprzęt medyczny/rehabilitacyjny.

Ubezpieczenie turystyczne – dostępne rozszerzenia

Ubezpieczyciel na wniosek klienta daje możliwość rozszerzenia ochrony w szczególnych okolicznościach. Wymaga to wniesienia dodatkowej składki do towarzystwa, jednak warto ją zapłacić, gdy dane warunki faktycznie występują. Jeśli ubezpieczenie nie zostało rozszerzone o dane ryzyko, a do wypadku doszło w jego ramach, ubezpieczyciel nie odpowie za nie. Do wyjątkowych warunków zaliczają się: choroba przewlekła, praca wysokiego ryzyka, ryzykowne dyscypliny i wyczynowe uprawianie sportu.

Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko nagłego zachorowania w związku z chorobą przewlekłą jest dostępne w ofercie You Can Drive. Przewlekła choroba to trwały lub nawracający regularnie pogorszony stan zdrowia, wymagający długiego okresu obserwacji specjalistycznej, opieki lekarskiej i stałego leczenia. Do chorób tego typu zalicza się dolegliwości, objawiające się w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy. W ramach tego rozszerzenia ubezpieczonemu przysługuje świadczenie do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.

Rozszerzenie ochrony o sporty ryzykowne przyda Ci się, jeśli będąc za granicą, zamierzasz uprawiać dyscypliny takie jak np.: kitesurfing, żeglarstwo morskie czy jazda na skuterach śnieżnych. Alfabetyczną listę sportów z podziałem na ekstremalne znajdziesz w Załączniku nr 1 OWU. Przed wyjazdem, sprawdź znajduje się na niej Twoja ulubiona dyscyplina, abyś nabył odpowiednie ubezpieczenie.

Za wyczynowe uprawianie sportu uznawane jest dążenie do uzyskania maksymalnych wyników, regularne uczestnictwo w treningach, zawodach lub turniejach sportowych w ramach zarejestrowanych sekcji, klubów lub organizacji sportowych.

Ubezpieczyciel dzieli pracę na zawody: niskiego ryzyka (w zakresie ochrony ubezpieczeniowej), wysokiego ryzyka (ubezpieczone za dodatkową opłatą) i niebezpieczne (wyłączone z ochrony). Obowiązki zawodowe, które można objąć opcjonalną ochroną, polegają na pracy fizycznej z użyciem niebezpiecznych narzędzi, na wysokościach powyżej 5 m lub przy wykorzystaniu groźnych środków chemicznych. Są zawody takie jak, np.: robotnik przemysłowy, operator maszyn, rolnik czy budowlaniec. Pełną listę znajdziesz w OWU (załącznik nr 1).

Ubezpieczenie turystyczne w You Can Drive – ile kosztuje?

Cena polisy podróżnej “You Can Drive & Travel” zależy od kilku czynników. Jednym z jej wyznaczników jest zakres ochrony – od niego zależy późniejsze świadczenie. Wysokość limitów, kierunek wyjazdu oraz okres również mają wpływ na finalną wysokość składki. Niektóre towarzystwa naliczają rabat, jeśli na urlop wybiera się grupa znajomych lub cała rodzina.

Sprawdźmy, ile za polisę na wyjazd zapłaci 29-letni Radek, który wybiera się na 4-dniowy wypad do Czech. Odwiedził Mubi, żeby uzyskać korzystne oferty ubezpieczenia. Oto 4 propozycje, które otrzymał od towarzystwa You Can Drive.

Warunki ubezpieczeniaDodatkiCena
KL: 100 000 zł,
OC: 50 000 zł
ubezpieczenie sportowe,
ochrona COVID (zachorowanie, izolacja, kwarantanna, test),
zdarzenia pod wpływem alkoholu
17 zł
KL: 100 000 zł,
NNW: 10 000 zł
ubezpieczenie sportowe,
ochrona COVID (zachorowanie, izolacja, kwarantanna, test),
zdarzenia pod wpływem alkoholu
19 zł
KL: 100 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
ubezpieczenie sportowe,
ochrona COVID (zachorowanie, izolacja, kwarantanna, test),
zdarzenia pod wpływem alkoholu
20 zł
KL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
ubezpieczenie sportowe,
ochrona COVID (zachorowanie, izolacja, kwarantanna, test),
zdarzenia pod wpływem alkoholu
25 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczenia turystycznego mubi.pl (18.03.2024).

W przypadku rozszerzeń cena wzrasta proporcjonalnie do zakresu. Korzystając z kalkulatora na stronie ubezpieczyciela, składkę oblicza się na podstawie danych takich jak: 

 • cel podróży (Europa oraz kraje Basenu Morza Śródziemnego lub reszta świata),
 • czas podróży,
 • czy podróż odbywa się własnym autem,
 • liczba uczestników podróży.

Ubezpieczenie turystyczne You Can Drive & Travel – wyłączenia ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe standardowo przy polisie ochronnej wymieniają szereg okoliczności, w których świadczenie nie przysługuje. Wśród nich są wymienione:

 • szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub bliską osobę,
 • rażące niedbalstwo – polega na niezachowaniu należytej staranności w celu uniknięcia zajścia, do którego jednak doszło, np. pozostawienie skutera wodnego na publicznej plaży (w przypadku ubezpieczenia, w którego skład wchodzi ochrona mienia),
 • działania wojenne – ubezpieczenie nie działa także w przypadku m.in.: stanu wojennego/wyjątkowego/klęski żywiołowej, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków czy aktów terroru,
 • działania energii jądrowej (atomowej) – dotyczy m.in.: skażenia radioaktywnego, promieni laserowych czy pola elektromagnetycznego,
 • szkody powstałe w następstwie działalności ludzkiej – np.: osunięcia, zapadnięcia czy trzęsienia ziemi,
 • szkody powstające powoli i systematycznie wskutek działania wibracji, hałasu, dymu, temperatury, wody czy czynników atmosferycznych,
 • przedmioty nabyte w wyniku przestępstwa,
 • czyny w trakcie usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • szkody powstałe po spożyciu alkoholu/narkotyków lub innych środków odurzających o podobnym działaniu,
 • szkody spowodowane podczas uprawiania sportów.

Wyłączenia w przypadku ataków terrorystycznych czy niespodziewanych działań wojennych nie dotyczą ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance oraz NNW. Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa nie są brane pod uwagę przy ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym. Z kolei następstwa uprawiania sportów ryzykownych (również wyczynowego), wykonywania pracy wysokiego ryzyka czy chorób przewlekłych są chronione po rozszerzeniu ochrony.

Ubezpieczenie You Can Drive & Travel – zgłoszenie szkody krok po kroku

Każde towarzystwo określa, w jaki sposób powinno wyglądać zgłoszenie szkody. W przypadku You Can Drive ubezpieczony niezwłocznie po zdarzeniu ma obowiązek powiadomić ubezpieczyciela (ERGO Hestię) o tym fakcie. Może to zrobić na kilka sposobów:

 • przez indywidualne konto klienta w portalu Polisa Online,
 • w aplikacji mobilnej,
 • pod nr tel. +48 58 555 50 50,
 • przez przedstawiciela ERGO Hestii.

W przypadku niedopełnienia obowiązku niezwłocznego poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość wypłacanego świadczenia. W terminie 30 dni od daty zgłoszenia, towarzystwo wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia. Jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe w tym terminie, świadczenie jest przekazywane w ciągu 14 dni od dnia, kiedy możliwe było wyjaśnienie okoliczności danego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Kwota odszkodowania nie może przekraczać poniesionej szkody. Jeśli wysokość roszczenia została określona w walucie zagranicznej, a wypłata ma być w walucie polskiej, wartość przelicza się na złote według kursu walut obcych ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu powstania szkody.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie turystyczne w You Can Drive nazywa się You Can Drive & Travel.
 • Polisa ta jest oferowana w dwóch wariantach: minimalnym i optymalnym.
 • Dodatkowo można do każdego z nich dobrać dodatkowe polisy przydatne w podróży. Pakiet można rozszerzyć o: OC w życiu prywatnym, NNW czy ubezpieczenie bagażu.
 • Wśród rozszerzeń ochrony są również stany podwyższonego ryzyka: choroba przewlekła, praca wysokiego ryzyka, ryzykowne dyscypliny i wyczynowe uprawianie sportu.
 • Maksymalna kwota ubezpieczenia kosztów leczenia to 200 000 zł.
 • Wartość OC w życiu prywatnym może wynieść do 100 000 zł.
 • Szkodę należy zgłosić niezwłocznie poprzez internetowy formularz, telefonicznie lub bezpośrednio u agenta.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne You Can Drive

Czy polisę turystyczną można nabyć przez internet?
Czy ubezpieczenie podróżne pokrywa koszty leczenia za granicą?
Czy assistance podróżne jest potrzebne, jeśli ma się kartę EKUZ?
Czy ubezpieczenie podróżne chroni już w dniu zakupu?
Czy ubezpieczenie assistance podróżne obejmuje skutki aktów terroru?
Źródła:
 • https://youcandrive.pl/ubezpieczenie-podrozne/
 • https://youcandrive.pl/wp-content/uploads/2023/03/Ogolne-Warunki-Ubezpieczen-You-Can-Drive-Travel.pdf
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!