Za co można stracić prawo jazdy w 2023 roku?

Kierowcy w Polsce tracą prawo jazdy najczęściej za przekroczenie dozwolonej prędkości. Utrata prawa jazdy to również konsekwencja przewożenia samochodem większej liczby pasażerów, niż dozwolona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Prawo jazdy odbiera się także za jazdę po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub ucieczkę z miejsca wypadku. Dowiedz się, kiedy możesz stracić prawo jazdy na 3 miesiące, a kiedy nawet na lata!

Za co można stracić prawo jazdy na 3 miesiące?

utrata prawa jazdy na 3 miesiące

1. Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h

Jeśli stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat w związku z popełnieniem wykroczenia. Kierowcom, którzy jeżdżą w stanie nietrzeźwości, czyli mają powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, grożą surowsze konsekwencje ze względu na popełnienie przestępstwa. Mogą zostać pozbawieni wolności do 3 lat, a także utracić prawo jazdy na minimum 3 i maksimum 15 lat. Artykuł Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? dokładnie opisuje, jakie są skutki kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów, a w nim m.in. znacznie bardziej dotkliwe kary za przekroczenie dozwolonej prędkości. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: “Taryfikator mandatów – ile kierowcy zapłacą za przewinienia?”.

Czy można tego uniknąć, mówiąc policjantowi, że akurat nie ma się prawa jazdy przy sobie? Nie, bo w takim wypadku kierowca musi przekazać prawo jazdy staroście powiatowemu i powinien to zrobić jak najszybciej, bo okres kary jest liczony od dnia zatrzymania dokumentu. Analogicznie dzieje się, kiedy kierowca zostanie przyłapany przez fotoradar. Po zidentyfikowaniu otrzymuje wezwanie do oddania prawa jazdy na 3 miesiące.

Jedynym wyjątkiem, który pozwala odstąpić od zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości, są wyjątkowe okoliczności, np. pilne przewożenie pasażera do szpitala. Więcej o zmianach w prawie dotyczących kierowców przeczytasz w artykule: “Prawo o ruchu drogowym 2022”.

Ekspert Mubi radzi:

Kierowca ukarany odebraniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości nie może w tym okresie prowadzić pojazdu. W przeciwnym razie popełni wykroczenie i zatrzymanie prawa jazdy zostanie wydłużone o kolejne 3 miesiące. Jeżeli kierowca zostanie przyłapany kolejny raz w ciągu okresu przedłużonego, zostaną mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem, co oznacza, że będzie musiał jeszcze raz zdać egzamin na prawo jazdy. Ponadto wtedy kierowca popełnia już nie wykroczenie, a przestępstwo, za co grozi nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat.

2. Przewożenie zbyt wielu pasażerów w samochodzie

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest określona maksymalna liczba pasażerów przewożonych danym pojazdem. Jeżeli będziesz przewozić więcej osób, otrzymasz mandat w wysokości 300 zł i 1 punkt karny za każdą nadmiarową osobę (maksymalnie 3000 zł i 10 punktów karnych). Dodatkowo stracisz prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli będziesz przewozić minimum trzech nadmiarowych pasażerów.

Za co można stracić prawo jazdy na rok?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimum 1 rok i maksimum 10 lat orzeka się w przypadku popełnienia przestępstwa przez kierowcę. W takiej sytuacji utrata prawa jazdy jest jednym ze środków karnych, które są określone w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego.
Nieco inaczej dzieje się w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu wykroczenia. W takiej sytuacji kierowca może zostać ukarany zakazem prowadzenia pojazdów i utratą prawa jazdy na 12 miesięcy, przy czym minimum to 6 miesięcy, maksimum to 3 lata (art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Za co można stracić prawo jazdy na 3 lata i dłużej?

utrata prawa jazdy na 3 lata i dłużej

1. Jazda po spożyciu alkoholu

Jeśli stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat w związku z popełnieniem wykroczenia. Kierowcom, którzy jeżdżą w stanie nietrzeźwości, czyli mają powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, grożą surowsze konsekwencje ze względu na popełnienie przestępstwa. Mogą utracić prawo jazdy na minimum 1 rok i maksymalnie 15 lat. Artykuł Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? dokładnie opisuje, jakie są skutki kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu.

Ekspert Mubi radzi:

Aktualnie nie można utracić prawa jazdy za jazdę po alkoholu na rowerze. Grzywna dla rowerzysty, który przed jazdą spożył alkohol, jest jednak dotkliwa – wynosi 1000 zł za jazdę po użyciu alkoholu i 2500 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości. Dodatkowe kary w zależności od stopnia przewinienia to chociażby zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne i areszt do 14 dni lub do 1 miesiąca. Pijany rowerzysta musi również zapłacić za odholowanie roweru na parking strzeżony i przetrzymanie do momentu odbioru.

Art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy Prawo o ruchu drogowym podaje, że policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Ucieczka sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia

Sprawcy wypadków uciekający z miejsca zdarzenia muszą liczyć się m.in. z utratą prawa jazdy na minimum 3 lata. Sąd może zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów konkretnego rodzaju. Jeśli uciekinier był pod wpływem alkoholu, może pożegnać się z uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi na zawsze.

Punkty karne a utrata prawa jazdy

O ile za nadmierną liczbę punktów karnych grozi utrata prawa jazdy, o tyle inne postępowanie obowiązuje młodych kierowców, a inne – osoby z dłuższym stażem za kierownicą. 

1. Art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy Prawo o ruchu drogowym podaje, że kierujący pojazdem, który ma prawo jazdy krócej niż rok, może zebrać maksymalnie 20 punktów karnych. Młody kierowca może odzyskać prawo jazdy po powtórnym zdaniu egzaminów: praktycznego i teoretycznego.

2. Kierowcy z dłuższym stażem tracą prawo jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych (art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. g Kodeksu drogowego). Wtedy starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowo kierowca może być skierowany na badanie lekarskie, jeżeli:

  • prowadził w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, co do stanu zdrowia kierowcy.

Starosta może skierować kierowcę również na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

UWAGA!

Od września 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Z 10 do 15 zwiększyła się maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać jednorazowo, punkty będą kasowane z konta kierowcy dopiero po 2 latach od opłacenia mandatu, a do tego nie ma już możliwości zredukowania ich liczby za pomocą płatnego kursu. Nie zmieniły się natomiast obowiązujące limity 20 i 24 punktów karnych.

Czy można jeździć po zatrzymaniu prawa jazdy?

Nie, ponieważ kierowanie pojazdem mechanicznym po utracie prawa jazdy grozi surowszymi konsekwencjami, np. wydłużeniem okresu zatrzymania prawa jazdy lub całkowitym cofnięciem uprawnień, co zmusza kierowcę do ponownego zdania egzaminu, aby je odzyskać. Najmniej optymistyczny wariant przewiduje nawet karę pozbawienia wolności.

PODSUMOWANIE
  • Kierowcy mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h.
  • Utrata uprawnień na 3 miesiące grozi także za przewożenie w pojeździe większej liczby pasażerów, niż określona liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym.
  • Od roku do 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów grozi kierowcy, który popełnił przestępstwo na drodze. Popełnienie wykroczenia grozi utratą uprawnień na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
  • Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu grozi utratą prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Za jazdę w stanie nietrzeźwości można stracić uprawnienia nawet na 15 lat.
  • Minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów grożą kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Utrata prawa jazdy z powodu nadmiernej liczby punktów karnych jest związana ze stażem za kierownicą. Osoby posiadające uprawnienia krócej niż rok stracą je po zebraniu 20 punktów, a bardziej doświadczeni kierowcy po uzbieraniu 24 punktów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat utraty prawa jazdy

Czy stracę prawo jazdy, jeśli przekroczę dozwoloną prędkość o 50 km/h?

Tak, grozi za to utrata prawa jazdy na 3 miesiące, ale tylko jeśli wykroczenie miało miejsce na obszarze zabudowanym. Planowano rozszerzenie tego przepisu, tak aby dotyczył on również przekroczenia dozwolonej prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym, ale na ten moment zrezygnowano z wprowadzenia nowych zapisów.

Czy mogę stracić prawo jazdy na dłużej niż rok?

Tak. Utrata prawa jazdy na okres wynoszący powyżej 12 miesięcy jest możliwa w przypadku popełnienia przestępstwa przez kierowcę, jazdy pod wpływem alkoholu lub spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Jeśli to ostatnie miało miejsce pod wpływem alkoholu, sąd może nawet zakazać prowadzenia pojazdów na zawsze.

Ile mogę zebrać punktów karnych, zanim stracę prawo jazdy?

To zależy od tego, jak długo masz prawo jazdy. Ustawodawca ustalił niższy limit punktowy dla młodych kierowców, czyli osób, które posiadają uprawnienia krócej niż rok – stracą one prawo jazdy już po przekroczeniu liczby 20 punktów karnych. Pozostali kierowcy mogą zebrać maksymalnie 24 punkty karne, zanim zostaną im odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jakie są kary za prowadzenie samochodu po utracie prawa jazdy?

Jazda samochodem po utracie prawa jazdy może skutkować wydłużeniem okresu, na jaki zatrzymano prawo jazdy danemu kierowcy. W zależności od okoliczności takiej osobie grozi również kara więzienia, którą orzeka sąd, a także wieloletnim pozbawieniem uprawnień.

Źródła:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
284,14
Loading...

Dołącz do dyskusji

25 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
MAM PRAWO JAZDY OD 1984 R ALE SAMOCHODEM NIE JEZDZE OD 2000 CZY MOJE UPRAWNIENIA SA WAZNE
avatar autora komentarza
Jeśli miał Pan bezterminowe prawo jazdy, to Pana uprawnienia dalej są ważne mimo przerwy w prowadzeniu pojazdów.
avatar autora komentarza
Czy przy odcinkowy pomiarze predkosci, gdzie dozwoloną predkosc to 70km/h można mieć zabrane prawo jazdy jesli średnia prędkość na odcinku pomiaru wynosiła 130km/h?
avatar autora komentarza
Witam, czyli na dzień dzisiejszy mając 5 letni staż prowadzenia pojazdu przy przekroczeniu 24 punktów, można zostać wysłanym na kurs albo badania? Gdzie i na jakiej zasadzie odbywa się taki kurs?
avatar autora komentarza
Czyli jeśli nazbieramy ponad 24pkt to nie musimy zdawać egzaminy od nowa a tylko odbyć kurs reedukacyjny ?
Tak. Chyba że kwalifikacje kierowcy wzbudzają wątpliwości. Wówczas starosta może zobowiązać takiego kierowcę do ponownego przejścia egzaminu. Problem ten wyjaśnia Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
avatar autora komentarza
Witam, czyli na dzień dzisiejszy mając 5 letni staż prowadzenia pojazdu przy przekroczeniu 24 punktów, można zostać wysłanym na kurs albo badania? Gdzie i na jakiej zasadzie odbywa się taki kurs?
Jeśli dobrze się orientuję, kursy reedukacyjne odbywają się w ośrodkach WORD. Podstawą uczestnictwa jest skierowanie wystawione przez starostę. Kurs jest płatny i ma formę dwóch 8-godzinnych spotkań. Więcej szczegółów na ten temat z pewnością znajdzie Pan na stronie internetowej ośrodków, w których odbywają się zajęcia.
avatar autora komentarza
Właśnie dzwoniłem w tej sprawie i niestety żaden WORD nie prowadzi tych kursów, przepisy są martwe od początku czyli od 2011r. Nie wiadomo kiedy te kursy ruszą.
avatar autora komentarza
Mając auto zarejestrowane na 4 osoby w trakcie jazdy będzie 5 osób. Czy w tym przypadku obowiązuje tylko 100 zł mandatu + pkt karne czy jest opcja stracić prawo jazdy na 3 miesiące?
W takim przypadku otrzyma Pan tylko mandat 100 zł + pkt karne. Nie straci Pan prawa jazdy.
avatar autora komentarza
czy moga mi zatrzymać prawo jazdy za zarysowanie samochodu na parkingu pod sklepem i odjechanie i na jak długo .
Nie, za samo zarysowanie samochodu nie zostanie Panu zatrzymane prawo jazdy. Jeśli policja dotrze do Pana, to otrzyma Pan mandat i punkty karne. Dodatkowo Pana ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zarysowanie samochodu, a od Pana w ramach regresu ubezpieczeniowego będzie domagał się zwrotu poniesionych kosztów za spowodowaną przez Pana szkodę.
avatar autora komentarza
A co w przypadku gdy sąd zatrzymał mi prawa jazdy bo jestem podejrzany o prowadzenie w stanie nie trzeźwym , nie cofnął mi uprawnień zatrzymał samo prawa jazdy to mogę jeździć samochodem czy nie ?
Nie. Mimo że zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez sąd nie jest równoznaczny z cofnięciem uprawnień, oznacza on zawsze brak możliwości prowadzenia pojazdów. Za złamanie tego zakazu grozi zatrzymanie prawa jazdy na dłuższy okres, mandat w wysokości 500 zł lub grzywna do 5000 zł, jeśli sprawa zostanie przekazana do sądu.
avatar autora komentarza
Co dalej kiedy podczas zatrzymania w terenie zabudowanym miałem 50+ I 15 punktów ?
W takim przypadku traci się prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości i otrzymuje 10 punktów karnych. Po tym okresie uprawnienia nie są jednak zwracane - należy je odzyskać, przechodząc egzamin z powodu przekroczenia liczby punktów karnych.
avatar autora komentarza
jak mówią POlicjanci z ZAMOŚCIA można jeździć bez świateł bez kierunkowskazów bo to kierowca z tyłu ma zachować odległość i uważać aby nie wjechać w drugiego kierowcę od i całą filozofia jazdy prawo jazdy jest zbędne i służy tylko i wyłącznie wyłudzeniu pieniędzy
avatar autora komentarza
W treści artykułu zapisano "minimum trzy lata zakazu prowadzenia grożą kierowcy , który uciekł z miejsca zdarzenia". Czy to dotyczy wypadku czy kolizji też ?
Zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy kierowców uciekających z miejsca wypadku. W przypadku ucieczki z miejsca kolizji również występują konsekwencje, ale innego rodzaju (m.in. regres ubezpieczeniowy, mandat i punkty karne).
avatar autora komentarza
Witam czy sąd może mi zatrzymać prawojazdy jeśli prokurator pisemnie przysłał mi zwrot prawa jazdy ale może też odbyć się sprawa sądową
avatar autora komentarza
Czy jest jakaś realna szansa na zrobienie z obecnym rządem porządku? Bo przepisy są coraz bardziej durne
avatar autora komentarza
Mam 28lat prawo jazdy na kategorie B jadąc motorem o pojemności 250cm³ czy zabierają prawo jazdy czy mandat ?
avatar autora komentarza
przy minimalnej stłuczce 10 punktów karnych i 1020 zł mandat Jak to się ma do wykroczeń większej wagi i punktowania karnego jak też kwoty mandatu coś tutaj zostało niedopracowane
avatar autora komentarza
za alkochol czy wyscigi to sie zgodze ze zabieraja prawo jazdy ale za stluczke w ktorej nie ma osob poszkodowanych to juz jest odbieranie praw czlowieka ciekawe czy sady policja i starostwa to idealni kierowcy !!!