Kiedy wjazd do lasu jest zabroniony? Co grozi Ci za złamanie zakazu?

Czy wiesz, że jazda po lesie jest ściśle zabroniona, nawet jeśli na jego terenie nie występują znaki informujące o takim zakazie? Kwestię tę wyraźnie reguluje Kodeks wykroczeń. Za niedostosowanie się do przepisów grozi Ci nawet 500 zł mandatu. Są jednak pewne wyjątki. Kiedy możesz wjechać do lasu? Czy strażnik leśny może Cię wylegitymować?

wjazd do lasu

Po czym poznasz, że dany teren jest lasem?

Według Ustawy o lasach lasem jest grunt o zwartej powierzchni przynajmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną, czyli drzewami, krzewami i runem leśnym lub częściowo jej pozbawiony. Są to tereny:

 • będące rezerwatem przyrody,
 • wchodzące w skład parku narodowego,
 • przeznaczone do produkcji leśnej,
 • wpisane do rejestru zabytków.

Aby dany teren był uznany za las, muszą zostać spełnione powyższe warunki. Nie każdy zadrzewiony grunt jest lasem, nawet jeśli go przypomina. 

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy dany grunt jest lasem, możesz skorzystać z Banku Danych o Lasach. Jest on dostępny na lasy.gov.pl. Serwis ten pozwoli Ci także zidentyfikować, czy teren leśny jest prywatny, czy państwowy.

Kiedy nie możesz wjechać do lasu samochodem?

Nie każdy las posiada oznakowanie, które informuje o tym, że nie możesz wjechać samochodem na jego teren. Mowa tu o znakach zakazu i informacyjnych oraz szlabanach. Nie istnieje żaden przepis mówiący o tym, że tereny leśne powinny posiadać oznakowanie o zakazie wjazdu. Wyraźnie informuje o tym już sama Ustawa o lasach – wjazd na każdy tego rodzaju teren jest zabroniony. Dotyczy to samochodów, motocykli, motorowerów, quadów oraz zaprzęgów konnych. Zakaz obowiązuje przez cały rok, bez względu na to, czy występuje okres zagrożenia pożarowego.

Kodeks wykroczeń wyraźnie informuje o tym, że: “Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.”.

UWAGA!

Otwarty szlaban znajdujący się przy wjeździe do lasu lub ślady opon na drodze nie oznaczają, że możesz wjechać do lasu.

Kiedy możesz wjechać do lasu samochodem?

Istnieją pewne wyjątki dotyczące wjazdu na teren leśny. Ruch motorowerem, pojazdem silnikowym czy zaprzęgiem konnym możliwy jest wyłącznie drogami publicznymi. Jeśli zauważysz znaki, które pozwalają na ruch pojazdów, np. te wskazujące na odległość parku leśnego, ośrodka wypoczynkowego czy miejscowości, informujące o dopuszczalnej prędkości lub kierunku ruchu, możesz wjechać na dany teren. 

UWAGA!

Nawet jeśli w lesie występuje oznakowanie informujące o tym, że możesz wjechać na dany teren, nie rób tego, gdy trwa wycinka drzew. Zwykle przy wjeździe do lasu znajduje się znak zakazujący wjazd w czasie trwania takich prac.

Przepisy dotyczące zakazu wjazdu do lasu nie obowiązują wszystkich. Nie muszą przestrzegać ich:

 • pracownicy nadleśnictw w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,
 • właściciele lasów, którzy przebywają na swoim własnym terenie,
 • osoby wykonujące i nadzorujące gospodarkę leśną,
 • służby ratunkowe,
 • myśliwi wykonujący działania gospodarcze,
 • właściciele pasiek zlokalizowanych w lasach,
 • inwalidzi, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do swoich potrzeb.

Czy możesz parkować w lesie?

Zgodnie z Ustawą o lasach, jeśli wybierasz się na wycieczkę po takim terenie, powinieneś zostawić swój pojazd w bezpiecznym, wyznaczonym do tego miejscu. Każde nadleśnictwo ma obowiązek przygotować miejsca do parkowania pojazdów. Zwykle są one wyraźnie oznaczone i znajdują się tuż przy wjeździe na teren leśny.

Sieć parkingów leśnych, występujących na danym terenie, łatwo odnajdziesz za pomocą serwisu lasy.gov.pl. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.

Nie zostawiaj samochodu przed lub za szlabanem ograniczającym wjazd do lasu, a także na poboczach dróg. Działając w ten sposób: 

 • niszczysz roślinność,
 • zanieczyszczasz środowisko,
 • blokujesz drogę przeciwpożarową lub gospodarczą, 
 • powodujesz zagrożenie pożarem.

Przeczytaj też: Kierowco, uważaj na brak zakazu, czyli gdzie nie można zatrzymać samochodu?

Czy strażnik leśny może Cię wylegitymować?

Uprawnienia strażnika leśnego na terenie lasów państwowych czy parków narodowych porównuje się do przywilejów policji. Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej może zatrzymać Twój pojazd i wylegitymować Cię na terenie lasu. Jeśli nie dostosujesz się do przepisów dotyczących zakazu wjazdu czy parkowania, strażnik może wydać Ci polecenie dotyczące prawidłowego zachowania się na drodze. Z kolei jeśli przewozisz drewno lub istnieje podejrzenie, że popełniłeś w lesie przestępstwo, strażnik może zatrzymać Twój pojazd do kontroli także poza terenem leśnym

Strażnik leśny ma również prawo do:

 • wylegitymowania świadków wykroczeń i przestępstw,
 • nakładania i pobierania grzywien,
 • odbierania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia (za pokwitowaniem),
 • zastosowania środków przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni wobec osób uniemożliwiających mu przeprowadzenie kontroli.

Za co możesz być ukarany, przebywając w lesie?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej może wystawić Ci mandat, jeśli dopuścisz się czynu określonego w Kodeksie wykroczeń, Prawie łowieckim oraz Ustawie o ochronie przyrody. Mowa tu np. o sytuacjach, kiedy: 

 • wjedziesz na teren niedozwolony,
 • pozostawisz swój pojazd w miejscu niedozwolonym, 
 • zniszczysz grzyby, grzybnie, mrowiska, lęgi ptaków,
 • spłoszysz lub zabijesz dzikie zwierzę,
 • wypalisz roślinność,
 • uszkodzisz roślinność.

Strażnik może nałożyć na Ciebie grzywnę w kwocie od 20 do 500 zł

za co można dostać mandat przebywając w lesie

Jeśli dopuścisz się czynu, który kwalifikuje się do wyższej kary niż 500 zł mandatu, np. zniszczysz część lasu lub ukradniesz drzewo, strażnik leśny może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wjazd do lasu samochodem

Kiedy nie możesz wjechać do lasu?
Kiedy możesz wjechać do lasu?
Co grozi Ci za złamanie zakazu wjazdu do lasu?
PODSUMOWANIE
 • Według Ustawy o lasach teren leśny to zwarta powierzchnia licząca przynajmniej 0,10 ha, pokryta roślinnością leśną lub częściowo jej pozbawiona.
 • Jeśli masz wątpliwości dotyczące tego, czy dany teren jest lasem, możesz to sprawdzić za pomocą Banku Danych o Lasach.
 • W lesie nie muszą występować znaki, które informują o zakazie wjazdu na jego teren.
 • Według Kodeksu wykroczeń nie możesz wjechać do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem, jeśli nie jesteś osobą uprawnioną lub nie masz zgody właściciela.
 • Za złamanie zakazu wjazdu do lasu i pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym strażnik leśny może nałożyć na Ciebie mandat w kwocie od 20 do 500 zł.
Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC