Zakup używanego samochodu przez pośrednika – na co zwrócić uwagę?

Zakup używanego samochodu powinien być poprzedzony dokładną weryfikacją stanu technicznego samochodu oraz odpowiednimi formalnościami. W poniższym artykule wskazujemy na co zwrócić uwagę podczas kupna samochodu, przede wszystkim podpowiadamy jak powinien wyglądać proces załatwiania formalności. Wyjaśniamy także, co dzieje się z OC po sprzedaży samochodu. Ponadto z tekstu dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zakup samochodu następuje przez pośrednika.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu używanego samochodu?

Kupując używany samochód należy skupić się przede wszystkim na dwóch kwestiach: stanie technicznym pojazdu oraz kwestiach prawnych.

Kwestie techniczne: przed zakupem używanego samochodu trzeba przeprowadzić oględziny pojazdu. Nie ufaj ślepo zapewnieniom sprzedawcy na temat dobrego stanu technicznego auta. Przede wszystkim wybadaj czy samochód uczestniczył w jakiejś kolizji bądź stłuczce i czy ogólnie była konieczność prowadzenia większych napraw. Po drugie: oceń wstępnie stan samochodu. Dla osób, które nie mają zbyt dużej wiedzy odnośnie samochodów, dobrym rozwiązaniem będzie zabranie ze sobą mechanika na obejrzenie pojazdu, bądź po prostu osoby która posiada większą wiedzę – taka osoba z pewnością z większą sprawnością oceni stan lakieru i nadwozia, weryfikując jednocześnie czy sprzedawca nie próbuje zatuszować pewnych usterek. Sprawdź stan kierownicy, biegów oraz wyposażenia wewnętrznego. Poproś także o jazdę próbną – co prawda jeśli samochód posiada jakieś głębsze usterki, ciężko będzie je wykryć podczas krótkiej przejażdżki, jednak taki ruch pozwala na wstępną ocenę stanu samochodu. Jeśli wstępne oględziny budzą wątpliwości, zawsze możesz poprosić sprzedawcę o to, aby wspólnie zabrać samochód do warsztatu – jeśli sprzedawca nie ma nic do ukrycia, powinien się zgodzić.

Kwestie prawne: przed zakupem warto zweryfikować samochód w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wpisując nr rejestracyjny, nr VIN oraz datę pierwszej rejestracji jesteś w stanie sprawdzić w bazie informacje dot. wykupionego OC, tego czy samochód ma ważne badania techniczne, a nawet tego czy samochód nie został zgłoszony jako kradziony. Niezależnie od tego co sam zweryfikujesz w rejestrze, sprzedawca powinien Ci pokazać przed zakupem potwierdzenie aktualnego badania technicznego oraz potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Przeczytaj też: Gdzie sprawdzić używany samochód przed kupnem?

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Formalności przy zakupie używanego samochodu – jak powinna wyglądać umowa sprzedaży?

W umowie sprzedaży należy przede wszystkim wskazać miejsce i datę zawarcia umowy, a także określić dokładnie strony umowy oraz przedmiot umowy. Strony umowy powinny zostać określone poprzez wskazanie danych osób zawierających umowę (imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu tożsamości, dane kontaktowe). Ważne jest także, aby precyzyjnie określić przedmiot umowy, czyli wskazać dane sprzedawanego pojazdu:

 • Marka i model samochodu
 • Rok produkcji
 • Numer silnika
 • Numer nadwozia (VIN)
 • Numer rejestracyjny pojazdu
 • Przebieg samochodu

Umowa powinna ponadto zawierać informacje dotyczące ceny samochodu, a także sposobu dokonania płatności. Poza powyższymi danymi, ważne jest aby umowa zawierała oświadczenia stron. Przede wszystkim sprzedający powinien oświadczyć, że:

 • Jest właścicielem sprzedawanego samochodu
 • Samochód jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich
 • Nie toczy się żadne postępowanie sądowe oraz egzekucyjne, którego przedmiotem miałby być sprzedawany pojazd
 • Stan samochodu w chwili jego wydania jest zgodny z przedstawionymi dokumentami (dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu)

Poza oświadczeniami sprzedającego, w umowie często umieszcza się zapis „kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym zakresie”. Taki zapis warto uzupełnić o dodatkowe oświadczenie sprzedającego „Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił kupującego”.  Dlaczego powyższe zapisy są istotne? W tym kontekście należy zajrzeć do Kodeksu cywilnego, a dokładniej do przepisów regulujących odpowiedzialność sprzedającego za wady. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 557§1 k.c. sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Jednocześnie trzeba podkreślić, że kodeksowe zasady nie zawsze mogą być zmienione/wyłączone poprzez umowę, w tym względzie należy odnieść się do art. 558 k.c. zgodnie z którym odpowiedzialność z tytułu rękojmi może zostać ograniczona/wyłączona wobec konsumenta tylko w przypadkach wskazanych w ustawie – zatem istotne jest też kto zawiera umowę, czy kupującym jest konsument czy przedsiębiorca. W odniesieniu do kupującego, który jest przedsiębiorcą można wprowadzić modyfikacje umowne, jednakże powyższe wyłączenia będą bezskuteczne, jeśli okaże się że sprzedawca zataił wadę przed kupującym.

Co z ubezpieczeniem OC w przypadku kupna używanego samochodu?

Osoba kupująca samochód nabywa jednocześnie prawo do kontynuacji ubezpieczenia OC wykupionego przez sprzedawcę, do końca trwania okresu na który umowa ubezpieczenia została zawarta. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek – oznacza to, że kupujący może skorzystać z wykupionego OC, ale może również z niego zrezygnować.

Zgodnie z przepisami (art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) na osobę, na którą została przeniesiona własność pojazdu, przechodzą również prawa i obowiązki poprzedniego posiadania wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia automatycznie wygasa z końcem okresu na jaki została zawarta, oznacza to więc że nowy właściciel samochodu może korzystać z OC do końca trwania umowy (OC nie przedłuża się w tym przypadku automatycznie). Oczywiście tak jak wskazano wyżej – nowy właściciel może wypowiedzieć umowę w każdym momencie, jeśli np. woli wykupić OC u innego ubezpieczyciela. Sprzedawca wydając samochód nowemu nabywcy, powinien przekazać mu całość dokumentacji dot. samochodu w tym także potwierdzenie zawarcia polisy.

W kontekście powyższego, należy podkreślić że to na sprzedawcy ciąży obowiązek powiadomienia ubezpieczyciela o tym, że sprzedał samochód. Sprzedawca ma na to 14 dni od momentu zawarcia umowy z nabywcą. Niepowiadomienie zakładu ubezpieczeń może rodzić dla poprzedniego właściciela pewne konsekwencje – jeśli sprzedawca nie powiadomi o tym, że przeniósł własność samochodu na nową osobę to do momentu powiadomienia ubezpieczyciela, ponosi on wraz z nowym właścicielem solidarną odpowiedzialność za opłacenie składki.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Kupno samochodu przez pośrednika – jak nie trafić na oszusta?

Zakup samochodu przez pośrednika jest dosyć ryzykowny, jeśli nie sprawdzić dokładnie dokumentów i nie wybadasz dobrze sytuacji, możesz się naciąć na oszusta. Twoją uwagę powinny przede wszystkim zwrócić następujące działania:

– pośrednik kusi bardzo niską ceną samochodu

– pośrednik chce szybko załatwić sprawę, nie pozwala na dokładną weryfikację dokumentacji, ani dokładne zapoznanie się z umową

– pośrednik nie pokazuje swoich dokumentów, a w umowie sprzedaży nie ma mowy o tym, że sprzedaż odbywa się za pośrednictwem

Niestety często zdarza się tak, że nieuczciwe osoby podają się za pośrednika i sprzedają tym samym pojazd, który jest np. kradziony. Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu należy dokładnie wybadać kim jest właściciel, kim jest pośrednik i czy pośrednik ma umocowanie, aby działać w imieniu właściciela samochodu. Ważne jest, aby zawsze zadbać o stronę formalną podczas dokonywania zakupu pojazdu. Nie jest powiedziane, że każda sytuacja w której pośrednik występuje w imieniu sprzedawcy ma na celu oszukanie potencjalnego nabywcy, należy jednak dokładnie wybadać okoliczności przed podpisaniem umowy oraz przed przekazaniem pieniędzy pośrednikowi. Niezależnie czy kupujesz samochód bezpośrednio od właściciela czy od pośrednika, pamiętaj o tym aby:

 • zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu (w grę powinna wchodzić nawet weryfikacja tego stanu przez mechanika)
 • poprosić o jazdę próbną
 • wnieść o okazanie dokumentacji dotyczącej samochodu –  sprawdź czy samochód ma ważne OC i badanie techniczne. Ponadto pamiętaj, że przede wszystkim sprzedawca, a także pośrednik działający w jego imieniu powinni przekazać nabywcy: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, polisę OC

Jakie dokumenty powinien posiadać pośrednik od którego kupuję auto?

Jeśli już decydujesz się na zakup samochodu od pośrednika, pamiętaj o tym, aby go wylegitymować. Przede wszystkim w umowie sprzedaży powinny być wskaże dane sprzedawcy, ale i pośrednika który działa w jego imieniu. Pośrednik powinien wykazać swoje umocowanie do działania w imieniu sprzedawcy, a więc powinien przedstawić pełnomocnictwo. Jeśli pośrednik nie ma przy sobie dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania w sprawie, powinno to zwiększyć Twoją czujność. Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź czy w treści dokumentu wskazano, że sprzedaż zostanie sfinalizowana za pośrednictwem innej osoby, sprawdź także w jaki sposób został uregulowany sposób płatności. Nie wręczaj pieniędzy do ręki osobie, która podaje się za pośrednika, ale nie potrafi wykazać swojego  umocowania do działania w sprawie.

Zakup samochodu jest niemałą inwestycją, nawet jeśli nie kupujesz drogiego auta z salonu, a starszy pojazd z drugiej ręki, należy zadbać o formalności. Wyobraź sobie, że kupisz samochód, który jest kradziony… chyba nikt nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji. Przy zakupie używanego pojazdu należy również zwrócić szczególną uwagę na dokonaniu oceny stanu pojazdu, aby zaoszczędzić sobie rozczarowania, gdy okaże się, że samochód ma szereg usterek. 

PODSUMOWANIE
 • Przed zakupem używanego samochodu zweryfikuj samodzielnie lub z pomocą mechanika stan kupowanego pojazdu, nie ufa ślepo w zapewnienia sprzedawcy dotyczące znakomitego stanu auta. Jeśli wstępne oględziny pojazdu wzbudziły Twoje wątpliwości, poproś o możliwość weryfikacji stanu technicznego auta u mechanika, rzetelny sprzedawca nie powinien mieć nic przeciwko.
 • Sprzedawca powinien okazać wszelkie dokumenty związane z naprawami samochodu, przedstawić potwierdzenie aktualnego badania pojazdu oraz przekazać kupującemu następujące dokumenty: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC.
 • Przed zakupem używanego samochodu zadbaj o kwestie formalne, sprawdź czy umowa zawiera wszelkie niezbędne elementy, zweryfikuj czy dane sprzedawcy na umowie są zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Sprawdź samochód w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W rejestrze jesteś w stanie zweryfikować podstawowe informacje dot. pojazdu, a także to czy nie jest kradziony.
 • Osoba która kupuje używany samochód, nabywa jednocześnie obowiązki i prawa wynikające z umowy ubezpieczenia OC, którą podpisał poprzedni właściciel. Nowy właściciel może kontynuować ubezpieczenie do końca trwania okresu umowy lub rozwiązać umowę w dowolnym momencie. Umowa sama ulegnie rozwiązaniu wraz z końcem okresu, na który została zawarta.
 • Kupując samochód przez pośrednika, sprawdź dokładnie tożsamość osoby, która podaje się za agenta. Poproś o przedstawienie dokumentu tożsamości oraz umocowania do działania w sprawie – czyli pełnomocnictwa.
 • Jeśli kupno samochodu odbywa się przez pośrednika to fakt ten powinien być wskazany w umowie, sprawdź więc czy w umowie wskazano dane pośrednika i czy pokrywają się z danymi wskazanymi na dokumencie, którym się legitymuje. Nie kupuj samochodu od osoby, która nie widnieje w umowie lub nie ma pełnomocnictwa do działania w sprawie w postaci dodatkowego dokumentu.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!