Jak zgłosić zbycie pojazdu online? Instrukcja krok po kroku

Do nabycia albo zbycia pojazdu dochodzi przy zmianie właściciela. Oprócz spisania stosownych dokumentów przez strony, fakt ten należy zgłosić w urzędzie i do towarzystwa. Można to zrobić bez wychodzenia z domu! Sprawdź, jak przebiega cała procedura.

zgłoszenie kupna /zbycia pojazdu online

Zastanawiasz się, czy trzeba zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu? A jeśli tak, to gdzie,  kiedy i jakie dokumenty są do tego potrzebne? Dobrze trafiłeś! Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Zbycie a nabycie pojazdu – co oznacza?

Na czym polega różnica między zbyciem a nabyciem pojazdu? Zbyć pojazd to znaczy zrzec się go na rzecz innej osoby. Wiąże się to z przeniesieniem własności z dotychczasowego posiadacza (zbywcy) na nowego właściciela (nabywcę), który nabywa pojazd. Proces ten ma miejsce przeważnie w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży (UKS) lub zamiany. Może również zajść na skutek przekazania środka transportu w darowiźnie np. członkowi rodziny.

Kwestię tę reguluje art. 78 Prawa o ruchu drogowym:

Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.
1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu.
2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Dz.U. 2022 poz. 988

Każda transakcja zmieniająca własność pojazdu sprawia, że jej uczestnicy automatycznie mają obowiązek powiadomić wydziały komunikacji w miejscu swojego zamieszkania o tym fakcie. Zgłaszane informacje są udostępnione właścicielom w formie bezpłatnego raportu na temat historii pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Szczegółowe informacje bieżące i archiwalne są również widoczne w zakładce “Pojazdy” konta mObywatel.

Zbycie pojazdu online – co musisz wiedzieć o zgłoszeniu?

Zgłoszenie zbycia pojazdu jest obowiązkowe. O tym fakcie trzeba poinformować stosowny organ w określonym terminie. Jaki jest czas na zgłoszenie? Nie może minąć więcej niż 30 dni od daty spisania umowy kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny pojazdu.

UWAGA!

Za niedotrzymanie terminu 30 dni na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu grozi kara w wysokości 200 – 1 000 zł.

Aby zgłosić fakt zmiany właściciela pojazdu przez internet, musisz mieć profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany (PZ) jako środek identyfikacji elektronicznej pozwala potwierdzić Twoją tożsamość w internecie i załatwić wiele spraw urzędowych w sieci. Umożliwia również elektroniczne podpisywanie dokumentów, a tym samym składanie różnego typu wniosków czy podań. Można go założyć na tej stronie. Posiadacz może zalogować się na swoje konto za pośrednictwem banku (mojeID) przy pomocy e-dowodu lub od razu na profil zaufany (bezpośrednio, jeśli został utworzony samoistnie lub przy pomocy konta bankowego).

CIEKAWOSTKA

Podpis elektroniczny jest traktowany i uznawany tak samo jak własnoręczny.

Kto zgłasza zbycie, a kto nabycie pojazdu?

Jak już wspomnieliśmy zgłoszenie zmiany własności pojazdu jest obowiązkowe. Na kim spoczywa ten obowiązek? Informację o zbyciu pojazdu zgłasza jego dotychczasowy posiadacz, który np. sprzedał auto lub podarował jednoślad komuś innemu. 

Z kolei od 1 stycznia 2024 roku nabywca pojazdu ma obowiązek jego rejestracji w ciągu 30 dni od dnia nabycia czy otrzymania w spadku. Nie musi osobno zgłaszać nabycia.

Niedopełnienia obowiązku podlega karze finansowej 500 zł. Gdy opóźnienie rejestracji wyniesie co najmniej 180 dni kara wzrośnie do 1 000 zł. (kary dla przedsiębiorców są 2-krotnie wyższe, lecz termin rejestracji to 90 dni).

Nabycie pojazdu można zgłosić, jeśli został on kupiony przed 1 stycznia 2024 roku.

Jakie dokumenty przygotować do zgłoszenia zbycia pojazdu?

Przystępując do zgłoszenia, należy przygotować dokumenty, które, jak się okazuje się, są łatwo dostępne. Podczas zgłoszenia przydadzą się:

 • dowód rejestracyjny;
 • umowa kupna-sprzedaży/zamiany lub darowizny;
 • faktura VAT.

Niezbędne informacje z dokumentów

Powyższe dokumenty dostarczają informacje potrzebne do wypełnienia formularza zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu. Te dane to m.in.:

 • dane pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie zbycia/nabycia:
  • typ;
  • marka i model;
  • numer identyfikacyjny (VIN);
  • numer rejestracyjny (dotychczasowy);
 • dane zbywcy/nabywcy;
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zmianę własności (np. umowy kupna-sprzedaży/zamiany lub darowizny).

Zbycie pojazdu online krok po kroku

Jak wygląda zawiadomienie o zbyciu auta przez internet? Otóż, jak już przygotowałeś wszystkie przydatne dokumenty zawierające niezbędne informacje, możesz przystąpić do wypełnienia formularza. W tym celu skorzystaj z e-usługi pn. “Zgłoś zbycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”. Poniżej przedstawiamy, jak zrobić to szybko i sprawnie. Cały proces zajmuje raptem kilka minut!

Zgłoszenie zbycia pojazdu w 8 krokach

 1. Wejdź na stronę gov.pl i zaloguj się profilem zaufanym (przycisk “Zaloguj” z ludzikiem w prawym górnym rogu ekranu) lub bezpośrednio do konta mObywatel.
 2. Po zalogowaniu z “Katalogu usług” po lewej stronie wejdź w kategorię “Kierowcy i pojazdy” (2. od góry), a potem przejdź w podkategorię “Pojazdy” i wybierz “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu (…)” albo wybierz nazwę tej czynności z listy “Popularnych usług” po prawej stronie ekranu głównego.
 3. Odpowiedz na proste pytanie: “Co chcesz zgłosić – zbycie czy nabycie pojazdu?”. W zależności od odpowiedzi system automatycznie pokieruje Cię dalej. Jak zobaczysz kafelek “Wyślij zgłoszenie”, kliknij w niego.
 4. Wprowadź dane pojazdu na kolejnym ekranie i dołącz skan dokumentu potwierdzającego jego zbycie lub nabycie.
 5. Sprawdź lub popraw swoje dane osobowe.
 6. Uzupełnij dane zbywcy lub nabywcy.
 7. Poprawnie zaadresuj formularz. Zgłoszenie powinno trafić do właściwego wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd (np. starostwo powiatowe, urząd miasta lub dzielnicy).
 8. Sprawdź formularz, podpisz profilem zaufanymi i wyślij. Na ekranie pojawi się komunikat, że Twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na konto mObywatel otrzymasz elektroniczne potwierdzenie wysłania – znajdziesz je w sekcji “Moja skrzynka” (w menu po lewej stronie).
UWAGA!

W tym wypadku urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) to jedyny dokument potwierdzający złożenie pisma. Zgłoszenie jest rejestrowane od razu, gdy tylko pismo wpłynie do urzędu.

Zawiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu

Po zmianie właściciela pojazdu w wyniku sprzedaży, zamiany lub darowizny nie wystarczy zawiadomić właściwy urząd. Konieczne jest również powiadomienie towarzystwa, które ubezpiecza środek transportu. Ważna polisa OC przechodzi na nabywcę, gdyż zgodnie z prawem zbywca musi ją przekazać. Chodzi również o to, aby ubezpieczyciel miał aktualne dane posiadacza i w przypadku wystąpienia szkody nie obciążył historii ubezpieczenia dotychczasowego właściciela.

Jaki jest czas na powiadomienie towarzystwa o sprzedaży auta?

Zbywca ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o przeniesieniu własności samochodu w terminie 14 dni od zawarcia umowy potwierdzającej ten fakt. Pozbycie się pojazdu można zgłosić przez internet. Wystarczy wypełnić zgłoszenie online. Są do tego potrzebne:

 • numer polisy – widoczny na dokumencie polisowym w postaci papierowej lub elektronicznej;
 • dane nabywcy:
  • imię i nazwisko;
  • dokładny adres zamieszkania;
  • numer PESEL lub nazwa, adres i numer REGON;
 • dane zbywcy;
 • dane pojazdu:
  • marka i model;
  • numer rejestracyjny.

Ekspert Mubi radzi:

Zmiana właściciela w trakcie trwania polisy wiąże się z możliwością rekalkulacji składki. Zazwyczaj jest ona niekorzystna dla nowego posiadacza i wymaga dopłaty. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wypowiedzenie polisy po zbywcy i zawarcie własnej. Jeśli nabywca się na to zdecyduje, poprzedni właściciel może otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Posiadacz może w ten sposób objąć pojazd dodatkowymi ubezpieczeniami dobrowolnymi, gdyż na nowego właściciela przechodzi samo OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zbycie/nabycie pojazdu

Czy trzeba zawiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu?
Jaki jest termin na zgłoszenie zbycia pojazdu?
Czy kupno lub sprzedaż pojazdu można zgłosić przez internet?
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

19 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Kłopot ze zgłoszeniem zbycia zaczyna się, kiedy nabywca już zdążył go zarejestrować – system nie widzi pojazdu na moim koncie więc nie mogę zgłosić jego zbycia.
W tej sytuacji należy udać się do wydziału komunikacji właściwego urzędu (starostwa powiatowego, urzędu miasta lub dzielnicy, jeśli mieszka Pan w Warszawie) z posiadanymi dokumentami celem wyjaśnienia, aby nie narażać się na karę finansową w wysokości 200–1 000 zł w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu.
avatar autora komentarza
Witam, czy po zgłoszeniu nabycia pojazdu przez profil internetowy do urzędu miasta muszę się jeszcze udać do wydziału komunikacji ?
Tak. W celu rejestracji pojazdu po zgłoszeniu jego nabycia konieczna jest wizyta we właściwym wydziale komunikacji.
avatar autora komentarza
W tym wypadku niekoniecznie trzeba osobiście. Tam pojawia się pytanie "Czy pojazd jest zarejestrowany na ciebie? Czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym?" Ponieważ pojazd został już przerejestrowany więc trzeba zgodnie z prawdą odpowiedzieć, że "Nie" i wtedy pozwoli zgłosić podając ręcznie pełne dane pojazdu.
avatar autora komentarza
Dzięki za ten pomysł. W sumie jest to logiczne, ale skąd sprzedający może wiedzieć, że kupujący już zarejestrował i trzeba odpowiedzieć "nie". Podejrzem, że sporo osób może mieć ten sam problem, jeśli tak jak ja zwlekało ze zgłoszeniem.
avatar autora komentarza
Potwierdzam. jest przypadek, ze nie można zgłosić zbycia pojazdu online. Przykład własny: zawarłam umowę kupna-sprzedaży - zbyłam pojazd. Minęły od tej daty dwa tygodnie. Nowy właściciel już przerejestrował samochód na siebie w tym czasie. Teraz wchodzę na gov.pl aby online zgłosić zbycie pojazdu i... jest już za późno bo na moim koncie nie widnieje już ten pojazd - nie ja jestem w tym momencie jego właścicielem, a podobno mam na zgłoszenie 30 dni i mogę zrobić to online. Więc nie prawdą jest, że można zrobić to online do 30 dni od zbycia pojazdu. Jeżeli nabywca szybciej przerejestruje pojazd zanim poprzedni właściciel zgłosi to online, to TAKA USŁUGA JEST JUŻ NIEDOSTĘPNA. Pozostaje osobista wycieczka do wydziału komunikacji :) Pozdrawiam :)
avatar autora komentarza
Czy mogę w ten sposób zgłosić darowiznę tylko części pojazdu, czyli dopisać współwłaściciela?
Niestety nie. Umowę trzeba spisać na akcie darowizny, który będzie podstawą do przerejestrowania pojazdu na Państwa oboje we właściwym wydziale komunikacji. Więcej na ten temat przeczyta Pan w artykule: “Współwłasność pojazdu od strony formalnej – co trzeba wiedzieć?”.
avatar autora komentarza
A czy w takim razie da się wypisać upoważnienie na obu współwłaścicieli i załatwić to przez pełnomocnika reprezentującego obie strony? Czy wtedy płacę za dwa pełnomocnictwa, czyli łącznie 34 zł?
Do rejestracji wymagana jest forma pisemna aktu darowizny. Umowa powinna mieć formę aktu notarialnego, ale nie musi. Pełnomocnictwo złożone w urzędzie kosztuje każdorazowo 17 zł, więc ustanowienie jednego pełnomocnika w postaci osoby trzeciej przez dwóch współwłaścicieli do jednej sprawy kosztuje w sumie 34 zł.
avatar autora komentarza
A co jak sprzedałam samochód 4 lata temu i przy zakupie go nie zgłosiłam do wydziału komunikacji i przy sprzedaży też nie został zgłoszony ?
Za niedotrzymanie obowiązku zawiadomienia starosty o fakcie nabycia i zbycia auta od 1 stycznia 2020 r. grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Jeśli zakup miał miejsce przed tą datą, nie jest Pani narażona na podwójną wysokość, gdyż prawo nie działa wstecz. Należy ustalić z wydziałem komunikacji, czy pojazd przypadkiem nie jest zarejestrowany nadal na Panią.
avatar autora komentarza
Jak poinformować o zbyciu pojazdu przez internet w momencie gdy auto posiada współwłaściciela?
Należy zgłosić zbycie pojazdu na właściwym formularzu z zaznaczeniem, że auto posiada współwłaściciela. Nie zwalnia to jednak drugiego współposiadacza przed zgłoszeniem zbycia w swoim imieniu.
avatar autora komentarza
A czy można zgłosić przez internet zbycie samochodu należącego do spółki z o.o. lub jawnej?
Tak, jeśli pozwala Panu na to system. W przeciwnym razie konieczna jest wizyta w urzędzie.
avatar autora komentarza
Zgłosiłem zbycie pojazdu przez mobywatel 10 dni temu. Ile dni ma urząd na odpowiedź? Bo nadal pojazd wisi mi w mobywatel.
Zgłoszenie jest rejestrowane niezwłocznie, gdy tylko wpłynie do właściwego urzędu. Proszę upewnić się, że pismo zostało prawidłowo zaadresowane oraz, czy na Pańską skrzynkę gov.pl (ePUAP) trafiło urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Jego brak oznacza, że pismo nie wpłynęło do wydziału komunikacji i konieczne jest ponowne wypełnienie i skuteczne złożenie wniosku.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC