Zmiana nazwy lub “zniknięcie” miejscowości – co to oznacza dla kierowców?

Wchłonięcie niewielkiej miejscowości przez rozrastające się miasto lub zmiana jej nazwy wydają się sprawami marginalnymi, jednak tak nie jest. Co roku w Polsce problem ten dotyczy kilkuset miejsc, których mieszkańcy stają wówczas przed dylematem – czy zmianę danych dotyczących miejsca zamieszkania trzeba zgłaszać odpowiednim organom?

zniknięcie miejscowości a oc

Zniknięcia i nowe miejscowości w Polsce w 2024 roku

1160 – tyle zmian przewiduje projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych w Polsce w 2024 roku. Na jego podstawie od 1 stycznia nowego roku na terenie 245 gmin i 160 powiatów w 16 województwach ustanowione zostaną:

 • 92 nazwy miejscowości,
 • 2 nazwy obiektów fizjograficznych,
 • 853 zmiany nazw lub rodzajów miejscowości,
 • zniesienia 213 nazw miejscowości.

Wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany są realizacją wniosków rad gmin przekazanych przez wojewodów do MSWiA. Zostały one poddane konsultacjom z mieszkańcami, którzy w większości je poparli. W niektórych przypadkach zaistnieje konieczność wymiany dokumentów przez mieszkańców i przedsiębiorców w miejscowościach objętych zmianami.

CZY WIESZ, ŻE …

Zmiany w nazwach miejscowości oznaczają też konieczność wprowadzenia zmian w rejestrach i ewidencjach, np. wykonanie nowych szyldów i pieczęci urzędowych, tablic z numerami nieruchomości czy tablic i znaków informacyjnych na drogach. Koszt tych zmian poniosą jednostki samorządu terytorialnego, a ma on wynieść ok. 70 000 zł.

Zmiany w nazwie miejscowości a wymiana dokumentów

Opisane powyżej zmiany, chociaż odbywają się na wniosek samych zainteresowanych mieszkańców, mogą stanowić dla wielu z nich pewien problem. Chodzi o wymianę dokumentów, w których pojawia się adres zamieszkania ich posiadacza. Co mówią na ten temat przepisy?

Sprawa wygląda różnie w przypadku różnych dokumentów. Choćby w nowych wzorach prawa jazdy czy dowodów osobistych nie umieszcza się już adresu zamieszkania, więc problem znika. Co jednak robić w przypadku tych dokumentów, gdzie adres się pojawia i po zmianie nazwy miejscowości staje się nieaktualny? Tak jest m.in. w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów. Przepisy w tej kwestii wydają się jasne.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
zbyciu pojazdu;
zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Innymi słowy, jeśli mieszkamy w miejscowości, której nazwa została zmieniona i mamy tam zarejestrowany samochód, w ciągu 30 dni po tej zmianie powinniśmy się zgłosić do miejscowego wydziału komunikacji, żeby wyrobić nowy dowód rejestracyjny zawierający zaktualizowane dane. W przepisach jest jednak “ale”.

W przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości, dowody rejestracyjne, blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, profesjonalne tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność.

Art. 79c ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ustawodawca przewidział zatem sytuację, która co roku dotyczy mieszkańców kilkuset miejscowości w Polsce, i chcąc uniknąć zamieszania związanego z koniecznością wymiany przez nich dokumentów rejestracyjnych pojazdów, pozbawił ich tego problemu. Jeżeli masz samochód zarejestrowany w miejscowości, która zmieniła nazwę, nie musisz wymieniać dowodu rejestracyjnego. Dotychczasowy dokument zachowuje ważność, pomimo tego, że zawarte w nim informacje nie będą już zgodne ze stanem faktycznym. Kierowcy nie muszą się więc martwić, że w związku z tym otrzymają mandat lub zostanie im zabrany dowód rejestracyjny.

Ekspert Mubi radzi:

O ile przepisy drogowe przewidziały możliwość zmiany nazwy miejscowości, o tyle nie znajdziemy takich zapisów w regulacjach dotyczących ubezpieczeń. Czy w takim razie trzeba powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela? Nie ma takiego obowiązku, jednak leży to w interesie samego zainteresowanego. Mimo że ubezpieczyciel nie przewidział w takiej sytuacji żadnego rodzaju sankcji, istnieje obawa, że w razie potrzeby (np. podczas prowadzenia postępowania likwidacyjnego z AC), posiadanie przez niego starych danych może np. wydłużyć proces wypłaty odszkodowania czy przesłania korespondencji.

Wymiana dowodu rejestracyjnego po zmianie adresu zamieszkania kierowcy

Po utworzeniu, połączeniu, podziale, zniesieniu lub zmianie nazwy miejscowości, zamieszkujący ją kierowcy nie muszą wymieniać dowodów rejestracyjnych. A kiedy będą musieli to zrobić? O takich sytuacjach przeczytasz w artykule “Wymiana dowodu rejestracyjnego”, a są to:

 • zmiana danych osobowych kierowcy (np. zmiana nazwiska),
 • poważne zmiany konstrukcyjne pojazdu (np. montaż instalacji LPG),
 • zmiana adresu zamieszkania kierowcy (np. przeprowadzka),
 • zniszczenie lub zgubienie dowodu rejestracyjnego.

Jak widać, zmiana adresu zamieszkania jest jedną z przyczyn niezbędnej wymiany dowodu rejestracyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie tych sytuacji, gdy jest ona konsekwencją działań samego kierowcy. Jeżeli więc zmieniasz adres w wyniku np. wyprowadzki z domu rodzinnego, musisz wymienić dowód rejestracyjny. Jeśli jednak adres ulega zmianie na skutek np. zamiany miejscowości w dzielnicę miasta, obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego już nie ma.Jak było już wspomniane wyżej, kierowca ma 30 dni na poinformowanie o zmianach wydziału komunikacji. Będzie musiał w tym celu udać się tam z odpowiednim wnioskiem oraz aktualnym dowodem rejestracyjnym, dokumentem tożsamości, potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC i pozytywnym wynikiem badania technicznego pojazdu.

UWAGA!

Cena wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 54,50 zł bez pozwolenia czasowego i 73,50 zł wraz z pozwoleniem czasowym.

FAQ – najczęstsze pytania o to, co oznacza zmiana nazwy miejscowości dla kierowców

Czy w 2024 roku w Polsce pojawią się nowe miejscowości?
Czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny po zmianie nazwy miejscowości?
Czy trzeba poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwy miejscowości, w której mieszka ubezpieczony?
Czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny, jeśli zmienię adres zamieszkania?
PODSUMOWANIE
 • Zniesienia i zmiany nazw lub rodzajów miejscowości dokonywane są co roku na wniosek ich mieszkańców.
 • W 2024 roku projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych przewiduje 1160 zmian.
 • Dowody rejestracyjne pojazdów zarejestrowanych w miejscowościach, które zmieniły nazwę, zachowują po tej zmianie ważność. Nie trzeba ich wymieniać.
 • Nie ma też obowiązku informowania o zmianie nazwy miejscowości ubezpieczyciela, ale warto to zrobić, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego jest konieczna, jeżeli zmiana adresu zamieszkania jest konsekwencją działań samego kierowcy, np. gdy dochodzi do niej w wyniku przeprowadzki.
Źródła:
 • https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/kilkaset-zmian-w-nazwach-miejscowosci-projekt-rozporzadzenia-mswia-lista
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC