Kto i w jakiej sytuacji może zrzec się ubezpieczenia OC?

Wbrew pozorom, prawo do zrzeczenia się OC nie przysługuje wszystkim ubezpieczonym kierowcom. Pojęcie to dotyczy tylko niektórych właścicieli pojazdów, a zainteresować się nim powinny zwłaszcza osoby planujące zakup lub sprzedaż używanego auta. Na czym dokładnie polega zrzeczenie się OC i jak go dokonać? Sprawdźmy!

zrzeczenie oc

Prawo do zrzeczenia się ubezpieczenia OC – co to jest i komu przysługuje?

Jak powszechnie wiadomo, ubezpieczenie OC jest obowiązkową ochroną, którą musi posiadać każdy właściciel pojazdu w Polsce. W związku z tym, prawo przewiduje też dokładnie sytuacje, w których kierowcy mogą się takiej polisy zrzec, wypowiedzieć ubezpieczycielowi umowę lub od niej odstąpić. Każde z tych pojęć opisuje innego rodzaju okoliczność – nas w tym artykule interesuje pierwsza z nich, a więc ta, w której właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do zrzeczenia się ubezpieczenia OC.

Zacznijmy od przepisów, które tę kwestię regulują.

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Zgodnie z przepisami, zrzeczenie się ubezpieczenia OC to nic innego, jak wypowiedzenie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Prawo do niego przysługuje zatem wyłącznie w przypadku sprzedaży samochodu, tylko tym kierowcom, którzy nabyli auto z polisą kupioną przez poprzedniego właściciela. Mają oni możliwość zarówno zachowania dotychczasowej ochrony, jak też zrzeczenia się jej, aby samodzielnie nabyć ubezpieczenie samochodu na własny rachunek. Ustawa daje im w tej kwestii dowolność wyboru, zastrzegając jednak, że umowa OC zawarta przez sprzedawcę auta i tak ulegnie rozwiązaniu wraz z terminem jej zakończenia.

Ekspert Mubi radzi:

Pamiętaj, że zbywca pojazdu, przekazując kupującemu prawo własności, oddaje mu też wszelkie związane z samochodem prawa i obowiązki. Przestaje zatem mieć wpływ na to, co stanie się z zakupionym przez niego ubezpieczeniem. Po jego stronie spoczywa natomiast ciągle obowiązek poinformowania o sprzedaży auta firmy ubezpieczeniowej, podając przy tym dane nowego właściciela samochodu. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciel zwróci się z roszczeniem do zbywcy, nie wiedząc, że ten nie jest już właścicielem ubezpieczonego pojazdu. Przykładowo, jeśli cena OC została rozłożona na raty, a nie wszystkie zostały jeszcze uregulowane lub w razie automatycznego przedłużenia umowy OC.

Decyzja o zrzeczeniu się lub zatrzymaniu dotychczasowego ubezpieczenia pojazdu może mieć poważne konsekwencje dla jego nowego nabywcy. Ten musi mieć świadomość, że:

 • umowa OC po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie – nawet jeżeli nowy właściciel samochodu zechce kontynuować współpracę z tym samym ubezpieczycielem, musi zawrzeć nową umowę OC na własny rachunek, jeśli tego nie zrobi, ubezpieczenie wygaśnie, a jemu grozi otrzymanie kary za brak OC,
 • zrzekając się OC zbywcy, musi od razu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia – wszystko dlatego, że nawet dzień zwłoki grozi nałożeniem kary przez UFG, to samo dotyczy sytuacji, w której poprzedni właściciel pojazdu nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC,
 • dotychczasowy ubezpieczyciel samochodu może dokonać rekalkulacji składki – a jeśli ta okaże się niekorzystna dla nowego nabywcy, zażądać dopłaty odpowiedniej kwoty do ubezpieczenia, z drugiej strony prawo zażądania rekalkulacji przysługuje też nabywcy samochodu (jeśli np. przeczuwa, że zapłaciłby za to samo ubezpieczenie niższą składkę od poprzedniego właściciela).

Zrzeczenie, odstąpienie i wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Chociaż wypowiedzenie, zrzeczenie się i odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC brzmią podobnie, są w rzeczywistości pojęciami, które odnoszą się do innych procedur. Prawo do nich przysługuje w różnych okolicznościach, różnym osobom. Spróbujmy to uporządkować.

 1. Zrzeczenie się ubezpieczenia OC, to jak wyjaśniliśmy wyżej, prawo przysługujące nowemu nabywcy samochodu i dotyczące polisy po poprzednim właścicielu. Oznacza to także, że osoba kupująca OC nie może się go zrzec w trakcie trwania umowy.
 2. W takiej sytuacji mówi się bowiem o wypowiedzeniu OC, chociaż i to nie przysługuje ubezpieczonym w każdych okolicznościach. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC jest możliwe zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych najpóźniej na dzień przed końcem obowiązywania umowy, a także w przypadku zawarcia umowy podwójnego ubezpieczenia OC.
 3. Najrzadszym przypadkiem jest natomiast odstąpienie od OC, o którym wspomina ustawa o prawach konsumenta. Zgodnie z nią, prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni od jej zawarcia przysługuje konsumentom, którzy zawarli tę umowę na odległość (online lub przez telefon).

Jak zrzec się ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu?

Załóżmy, że kupiłeś używany samochód, a jego poprzedni właściciel przekazał Ci polisę ubezpieczenia OC, która wygasa za kilka miesięcy. Obawiając się, że później o tym zapomnisz, postanowiłeś od razu mieć sprawę ubezpieczenia z głowy – w tym celu chcesz samodzielnie ubezpieczyć auto, aby umowa automatycznie przedłużała się na kolejne lata. Wiesz jednak, że najpierw musisz zrzec się OC po zbywcy. Jak to zrobić?

Na szczęście cała procedura jest banalnie prosta. Jedyne co musisz zrobić, to przygotować odpowiednie pismo, które następnie przekażesz ubezpieczycielowi. Możesz skorzystać z przygotowanego przez Mubi wzoru – wybierając w nim opcję wypowiedzenia umowy OC po nabyciu pojazdu – lub sporządzić prosty dokument ręcznie. Pamiętaj, aby zawrzeć w nim:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane identyfikacyjne ubezpieczyciela (nazwę i adres),
 • dane osobowe i adresowe właściciela pojazdu,
 • podstawę prawną (art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • markę i model pojazdu,
 • numer i serię polisy ubezpieczeniowej,
 • własnoręczny podpis.

Tak przygotowany dokument trzeba dostarczyć do zakładu ubezpieczeń. Oczywiście możesz to zrobić osobiście, ale w zupełności wystarczy wysłać pismo pocztą lub zeskanować je i przesłać na adres mailowy ubezpieczyciela.

UWAGA!

Jeżeli zamierzasz zrzec się ubezpieczenia OC po zbywcy samochodu, najlepiej zrobić to jak najszybciej po zakupie pojazdu. W razie zwłoki ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i zażądać od Ciebie zapłaty za wykorzystany okres ochrony.

Zrzeczenie się OC po zbywcy – czy to się opłaca?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zrzekanie się ubezpieczenia OC po zbywcy samochodu to zbędne komplikowanie sobie życia. Skoro umowa i tak sama wygaśnie, to czy nie lepiej poczekać i nabyć nową polisę dopiero przed tym terminem? Wbrew pozorom, nie zawsze będzie to najkorzystniejsze rozwiązanie dla nowego właściciela pojazdu. Dlaczego?

 1. Ubezpieczyciel może dokonać niekorzystnej dla Ciebie rekalkulacji składki – w szczególności dotyczy to młodych osób, w przypadku których ceny OC są znacznie wyższe niż dla doświadczonych kierowców. Może się okazać, że dotychczasowy ubezpieczyciel pojazdu po przeliczeniu składki postawi Ci zaporową cenę i taniej będzie od razu nabyć nową polisę.
Przykład

55-letnie Władysław, który nabył ubezpieczenie OC za 500 zł w firmie A, sprzedał samochód 20-letniemu Robertowi. Ten chciał zachować dotychczasową polisę, jednak spodziewając się dopłaty, poprosił firmę A o rekalkulację składki – okazało się, że młody kierowca musiałby dopłacić ponad 1000 zł za polisę, która wygasa za pół roku. Korzystając z porównywarki ubezpieczeń online, Robert znalazł roczne OC w podobnej cenie i postanowił zrzec się polisy po zbywcy.

2. Chcesz nabyć dodatkową ochronę – w przeciwieństwie do OC, ubezpieczenia dobrowolne (np. AC czy assistance) nie przechodzą na nowego właściciela pojazdu, dlatego trzeba je nabyć na nowo. Przejmując OC po zbywcy, ograniczysz sobie wybór, ponieważ nie każda firma sprzedaje dodatkowe polisy osobno, a do tego ich ceny są wyższe niż w pakiecie.

CZY WIESZ, ŻE …

Średnia cena pakietu OC + AC w porównywarce ubezpieczeń Mubi wyniosła w styczniu 2024 roku 1405 zł. Najtańszą ofertę otrzymał natomiast 50-letni właściciel Fiata 600 van, który za OC wraz z autocasco zapłacił tylko 475 zł.

Podejmując decyzję o zrzeczeniu się lub zachowaniu dotychczasowego ubezpieczenia OC, warto więc dokładnie rozważyć obydwie opcje, sprawdzając, która Ci się najbardziej opłaci. W wielu przypadkach możliwe będzie też dogadanie sprawy ze sprzedającym, który, np. obniży cenę auta, jeśli zrzekniesz się polisy (dzięki czemu on otrzyma zwrot niewykorzystanej składki od ubezpieczyciela). Pamiętaj, żeby przed wyborem którejś z opcji skorzystać z kalkulatora OC AC na mubi.pl, dzięki któremu wygodnie sprawdzisz, ile mógłby Cię kosztować zakup nowej polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zrzeczenie się ubezpieczenia OC

Czy każdy kierowca może zrzec się ubezpieczenia OC w dowolnej chwili?
Czy po kupnie używanego samochodu trzeba zrzec się ubezpieczenia OC zbywcy?
Kupiłem samochód z nieopłaconą ratą OC. Czy mogę zrzec się takiego ubezpieczenia?
PODSUMOWANIE
 • Prawo do zrzeczenia się ubezpieczenia OC przysługuje nowemu właścicielowi samochodu w stosunku do polisy zawartej przez zbywcę pojazdu.
 • Po nabyciu auta, jego nowy właściciel może zarówno zrzec się, jak i zatrzymać polisę OC nabytą przez zbywcę.
 • Po zrzeczeniu się ubezpieczenia OC zbywcy należy od razu zawrzeć nową umowę OC samochodu.
 • Aby zrzec się ubezpieczenia OC po zbywcy samochodu, należy sporządzić odpowiednie pismo i przekazać je ubezpieczycielowi.
 • Zrzeczenie się ubezpieczenia OC może być korzystne dla nowego właściciela z uwagi np. na rekalkulację składki przez ubezpieczyciela, który może zażądać dopłaty.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC