Kiedy ubezpieczyciel zwróci koszty operacji plastycznych?

O operacji plastycznej możemy mówić jako o zabiegu estetycznym, który ma poprawić wygląd. Wykonanie jej może być także wskazane przez lekarza w związku z kwestiami zdrowotnymi. Dzieje się tak po nieszczęśliwym wypadku, gdzie po doznanym urazie, ranie czy przebytej operacji chirurgicznej mającej na celu ratowanie zdrowia lub życia wskazane jest usunięcie blizn. To właśnie takiego rodzaju operacje plastyczne mogą być finansowane w ramach ubezpieczenia, choć nadal to rzadkość.

zwrot kosztów operacji plastycznych

Operacja plastyczna – definicja według ubezpieczyciela

Ogólne pojęcie operacji plastycznej z pewnością jest większości z nas dobrze znane. Jednak warto poznać jej definicję stosowaną przez ubezpieczyciela. Ta bowiem, chociaż istota terminu zostanie tu zachowana, z pewnością będzie się nieco różniła od tej ogólnie przyjętej. Biorąc pod uwagę to, że ubezpieczyciel sfinansuje operację plastyczną tylko w ściśle określonych przypadkach, definicja ubezpieczyciela prawdopodobnie będzie nieco węższa.

Wbrew pozorom definicję operacji plastycznej w dokumentach ubezpieczycieli nie jest łatwo znaleźć. Wszystko dlatego, że niewiele firm oferujących ochronę ubezpieczeniową zapewnia w jej zakresie zwrot kosztów tego typu zabiegów. Wyjaśnienie pojęcia operacji plastycznej znaleźliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia Allianz.

operacja plastyczna – operacja mająca na celu usunięcie okaleczeń lub deformacji ciała Ubezpieczonego, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku, zalecona przez lekarza prowadzącego jako niezbędna część procesu leczenia

Źródło: Ogólne warunki indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, § 1., ust. 5., pkt. 19.

Powyższa definicja jasno określa, kiedy będziemy mogli mówić o operacji plastycznej. Nie będzie to zatem zabieg, który zechcemy wykonać w celu poprawienia wyglądu dla własnej satysfakcji i lepszego samopoczucia, np. zmniejszenia nosa, czy zlikwidowania odstawania uszu. W tych sytuacjach z pewnością nie będziemy mogli liczyć na finansowe wsparcie Allianz. Ubezpieczyciel świadczy pomoc po operacji plastycznej, która została wykonana:

 • w celu usunięcia okaleczeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • na zlecenie lekarza prowadzącego,
 • jako konieczny element procesu leczenia.

Podobne warunki muszą zostać spełnione, aby koszty operacji plastycznej mogło zwrócić towarzystwo Generali. Generali zaznacza jednak dodatkowo w definicji, że koszty operacji plastycznej muszą zostać poniesione na terytorium Polski.

koszty operacji plastycznych – koszty poniesione przez Ubezpieczonego lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub prawnego opiekuna Ubezpieczonego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z poddaniem się operacji plastycznej, stanowiącej integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zleconej przez lekarza w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała Ubezpieczonego

Źródło: Ogólne warunki ubezpieczenia „Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, § 2, pkt. 18

Czy ubezpieczyciele wypłacają świadczenie za operacje plastyczne?

Oferując ochronę swoim klientom, ubezpieczyciele skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu zabiegów, które są niezbędne do ratowania zdrowia i życia. Najczęściej zakres ochronny obejmuje wówczas konsultacje, nieodzowne badania, pokrycie kosztów hospitalizacji i konieczne zabiegi. Operacje plastyczne siłą rzeczy schodzą na dalszy plan, bo nie zawsze są to zabiegi niezbędne. Wybierając ubezpieczenie, musimy zatem mieć na uwadze, że nie każda firma ubezpieczeniowa zapewnia zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem operacji plastycznej. Jeśli zależy nam, aby ubezpieczenie pokrywało koszty takich zabiegów, koniecznie powinniśmy sprawdzić to w OWU ubezpieczyciela, którego polisę zamierzamy wykupić.

Na świadczenie związane z wykonaniem koniecznej operacji plastycznej można liczyć w ramach niektórych produktów ubezpieczeniowych takich firm, jak m.in. UNIQA, PZU, Allianz czy Generali.

Zwrot kosztów operacji plastycznej – w ramach jakiego ubezpieczenia można go otrzymać?

Zdarzenia losowe, w których ucierpi człowiek, mogą zdarzyć się w wielu miejscach i okolicznościach: podczas podróżowania samochodem, zabawy na podwórku, w drodze do pracy lub szkoły, w trakcie remontu czy turystycznego wyjazdu. Chociaż w tych sytuacjach ubezpieczenia zazwyczaj zapewniają ochronę, bo towarzystwa oferują zarówno polisy komunikacyjne, turystyczne, jak i ubezpieczenia NNW czy na życie, to nie każda taka polisa zapewnia zwrot kosztów operacji plastycznych. Tego typu świadczenie można uzyskać zazwyczaj w ramach ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia NNW, np. NNW szkolnego lub rodzinnego.

W ramach jakich polis ubezpieczyciele zapewniają zwrot kosztów operacji plastycznej?

Towarzystwo ubezpieczenioweRodzaj polisyNa jakich zasadach udzielane jest świadczenie związane z przejściem operacji plastycznej?
UNIQAUbezpieczenie na życieZwrot kosztów operacji plastycznej można otrzymać w ramach dodatkowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu lub poddania się operacji medycznej (może dotyczyć ubezpieczonego, jego współmałżonka lub dziecka). Świadczenie związane z finansowaniem operacji plastycznej zostaje przyznane pod warunkiem, że była ona konieczna do usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w czasie trwania ochrony lub była konieczna w związku z chorobą nowotworową, którą zdiagnozowano w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
UNIQAUbezpieczenie szkolneZwrot kosztów operacji plastycznej można uzyskać, jeśli operację opłacono w Polsce, a sam zabieg służył usunięciu oszpecenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.
PZUUbezpieczenie NNWJednorazowe świadczenie ryczałtowe za operację plastyczną można otrzymać w ramach ubezpieczenia NNW ogólnego, sportowego i grupowego. Wysokość świadczenia powinna zostać określona w umowie ubezpieczeniowej. Wsparcie finansowe tego typu można otrzymać po operacji plastycznej koniecznej m.in. z powodu nieszczęśliwego wypadku (w tym spowodowanego uprawianiem sportów lub atakiem terrorystycznym) albo przebyciem zawału serca. Do otrzymania świadczenia upoważnione są te osoby, które przeszły operację w ciągu 24 miesięcy od wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
AllianzUbezpieczenie na życieŚwiadczenie można otrzymać w ramach dodatkowej umowy Assistance Onkologicznego. Są do niego upoważnieni ubezpieczeni, których operacja plastyczna jest związana z usunięciem blizn i nieprawidłowości w budowie ciała powstałych po usunięciu zaawansowanego nowotworu, a zabieg miał miejsce w Polsce. W ramach Assistance Onkologicznego przysługuje świadczenie do 20 000 zł w stosunku do jednego nowotworu.
AllianzUbezpieczenie NNW indywidualne i rodzinneŚwiadczenie dostępne po opłaceniu dodatkowej składki.
GeneraliUbezpieczenie NNW dla rodzinyŚwiadczenie związane z pokryciem kosztów operacji plastycznej jest dostępne w wersji rozszerzonej ubezpieczenia. Prawo do zwrotu kosztów operacji tego typu uzyskuje osoba, która przeszła zabieg na terenie Polski w ciągu 24 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku, jeśli operacja była konieczna, a jej przeprowadzenie zostało zalecone przez lekarza. Świadczenie może wynosić maksymalnie tyle, ile suma ubezpieczenia obowiązująca w dniu nieszczęśliwego wypadku.

Operacje plastyczne a limity ubezpieczenia, czyli jakie sumy ubezpieczyciel może przeznaczyć na sfinansowanie niezbędnej operacji plastycznej?

Wsparcie związane z pokryciem kosztów operacji plastycznej jest ograniczone sumą ubezpieczenia. Suma może zostać podana w OWU ubezpieczyciela lub określona w umowie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele ograniczają swoją odpowiedzialność w tym zakresie zwykle do kilku tysięcy złotych. Przykładowo w Allianz maksymalna wysokość świadczenia została określona w OWU. Za zabieg przeprowadzony w związku z chorobą nowotworową ubezpieczyciel wypłaca maksymalnie 20 000 zł.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za operację plastyczną?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, również polisy zapewniające świadczenie związane z koniecznością poddania się operacji plastycznej, mają pewne ograniczenia. Ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność w pewnych sytuacjach. Jakich? Przykładowo PZU nie pokrywa kosztów operacji plastycznej w ramach NNW rowerowego. Poza tym wszyscy ubezpieczyciele zaznaczają, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta operacja plastyczna lub zabieg kosmetyczny, który nie wiąże się z usunięciem skutków wypadku, a w Allianz także z usunięciem blizn po operacji nowotworu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zwrot kosztów operacji plastycznych z ubezpieczenia

Czy za każdą operację plastyczną można otrzymać świadczenie w ramach ubezpieczenia?
Czy wszystkie towarzystwa zapewniają zwrot kosztów operacji plastycznych?
Jakie są sumy ubezpieczenia pokrywającego koszt operacji plastycznej?
PODSUMOWANIE
 • Definicja operacji plastycznej stosowana przez ubezpieczyciela prawdopodobnie będzie węższa niż ogólnie przyjęta.
 • Definicję operacji plastycznej można znaleźć m.in. w OWU firmy Allianz czy Generali.
 • Operacja plastyczna jest najczęściej rozumiana przez ubezpieczycieli jako zabieg, który zalecił lekarz prowadzący jako niezbędną część procesu leczenia urazów i okaleczeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Nie każdy ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów operacji plastycznych.
 • Na świadczenie związane z koniecznością poddania się operacji plastycznej po nieszczęśliwym wypadku można liczyć w ramach niektórych polis oferowanych przez PZU, UNIQA, Generali i Allianz.
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych zazwyczaj można otrzymać w ramach ubezpieczenia na życie lub NNW.
 • Allianz pokrywa koszty operacji plastycznej do 20 000 zł, jeśli zabieg został wykonany w związku z chorobą nowotworową, lub do 8 000 zł, jeśli miał miejsce po wypadku ubezpieczonego.
 • Ubezpieczyciele ograniczają odpowiedzialność związaną z pokryciem kosztów operacji plastycznej. Np. PZU nie finansuje tego typu zabiegów w ramach NNW rowerowego. Ponadto ubezpieczyciele nie zwracają kosztów operacji plastycznych, jeśli nie są związane z wypadkiem lub chorobą nowotworową.
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC