UBEZPIECZYCIEL ACCREDITED

Porównaj z innymi ubezpieczycielami

Accredited Insurance (Europe) Limited jest częścią maltańskiej grupy firm Randall & Quilter, założonej w lipcu 2013 roku. Do września 2018 roku firma działała pod nazwą R&Q Insurance, po czym zmieniono jej nazwę na Accredited Insurance (Europe) Limited funkcjonującą do dziś.

Przedstawicielem Accredited Insurance na terenie Polski jest firma Toleranceins.

Accredited Insurance oferuje ubezpieczenia majątkowe, w tym również ubezpieczenia samochodowe. W ofercie tego ubezpieczyciela można znaleźć takiego rodzaje ochrony, jak OC (wraz z Zielona Kartą), ubezpieczenie assistance czy NNW. W przygotowaniu jest oferta dotycząca autocasco.

Więcej

Dane kontaktowe Accredited Europe

Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Rodzaje ubezpieczeń w Accredited Europe

OC

Ubezpieczenie OC w Accredited Insurance chroni odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego kierowcy w razie spowodowania szkody osobowej i rzeczowej.

Ubezpieczenie chroni na wypadek spowodowania szkody podczas ruchu pojazdu, w czasie zatrzymywania się i postoju, a także załadowywania i rozładowywania, czy wsiadania do pojazdu lub wysiadania. Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych oraz do kwoty 1 050 000 euro w przypadku uszkodzenia mienia. Accredited Insurance zapewnia także możliwość wystawienia Zielonej Karty.

Więcej
Assistance

W ramach ubezpieczenia assistance w firmie Accredited Insurance można liczyć na usługę holowania pojazdu po kolizji lub wypadku w Polsce i Europie. Obowiązuje limit 100 km od miejsca wypadku.

NNW

Ubezpieczenie NNW w Accredited Insurance chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w granicach sumy ubezpieczenia zapisanej w umowie. Ochrona gwarantowana w ramach tej polisy obowiązuje w Polsce i Europie.

Ekspert Mubi

Doświadczenie firmy Accredited Insurance nie tylko na polskim, ale przede wszystkim na europejskim rynku ubezpieczeń pozwoliło przygotować ofertę, w której każdy kierowca znajdzie ochronę, której oczekuje. Ubezpieczyciel jasno określa zakres każdego ubezpieczenia, a także maksymalnie upraszcza procedury dotyczące zgłaszania szkód i uzyskiwania odszkodowań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić szkodę w Accredited Insurance?

Likwidacją szkód do których doszło na terenie Polski, oraz które mają zostać usunięte w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych w Accredited Insurance, zajmuje się WTW Services. Roszczenia należy kierować:

  • korespondencyjnie na adres:

WTW Services sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa,

  • mailowo na adres: [email protected],
  • telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 458 46 24
  • online za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ubezpieczyciela.

W razie zgłaszania zdarzenia assistance należy skontaktować się z całodobową infolinią pod numerem telefonu +48 22 458 46 15.

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Accredited Insurance?

Z racji tego, że w Polsce obsługą ubezpieczeń oferowanych przez Accredited Insurance zajmuje się firma Toleranceins, w sprawie wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej należy skontaktować się z jej przedstawicielem. Wzór wniosku wypowiedzenia umowy OC można znaleźć na stronie ubezpieczyciela.

Dane do kontaktu:

Toleranceins Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

PODSUMOWANIE

Plusy i minusy ubezpieczenia w Accredited Europe

Zalety
  • Ubezpieczyciel z doświadczeniem na europejskim rynku ubezpieczeniowym.

  • Możliwość otrzymania Zielonej Karty.

  • Ochrona ubezpieczeniowa działa nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach należących do Unii Europejskiej oraz w wymienionych w OWU ubezpieczyciela.

  • Możliwość zgłoszenia szkody online, telefonicznie, mailowo lub pocztowo.

Wady
  • Pomoc assistance nie obejmuje awarii samochodu.

  • Usługa holowania w ramach assistance została ograniczona do 100 km od miejsca wypadku.