Actio directa

Actio directa to roszczenie bezpośrednie, które jest związane najczęściej z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego podaje, że osoba uprawniona do odszkodowania w związku ze zdarzeniem, które jest objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Actio directa a ubezpieczenie OC samochodu

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku i chcesz uzyskać odszkodowanie od sprawcy zdarzenia, możesz zgłosić szkodę bezpośrednio zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca jest ubezpieczony. Właśnie na tym polega zastosowanie zasady actio directa w życiu codziennym. Dzięki niej nie musisz domagać się odszkodowania od sprawcy ani wymuszać na nim zgłoszenia szkody. Ponadto zakład ubezpieczeń musi stosować się do Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która określa maksymalny czas na wypłatę odszkodowania z OC samochodu.

Co prawda, jeśli szkoda ma niewielką wartość, sprawca może Ci zaproponować pokrycie kosztów jej naprawy z własnej kieszeni, aby uniknąć zgłoszenia szkody i w efekcie utraty zniżek na OC w kolejnym roku. Zastanów się jednak, czy proponowana kwota rzeczywiście odpowiada Twoim wydatkom i czy opłaca Ci się przyjąć tę ofertę, czy lepiej zgłosić szkodę firmie ubezpieczeniowej.

Pamiętaj również o bezpośredniej likwidacji szkody. W określonych przypadkach możesz zgłosić szkodę komunikacyjną nie ubezpieczycielowi sprawcy, a firmie, w której sam masz OC.