Agent turystyczny

Agent turystyczny to osoba, która zajmuje się oferowaniem oraz sprzedażą wycieczek, wyjazdów i podróży zaplanowanych przez organizatora. Jest to swego rodzaju przedsiębiorca, która działa na podstawie umowy agencyjnej zawartej z usługodawcą.

Realizator wypłaca agentowi odpowiednią prowizję, która jest już wliczona w cenę wycieczki. Tego rodzaju działalność nie musi być wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Obowiązki agenta turystycznego

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mówi o tym, że agent jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat:

 • oferowanych usług, czyli m.in. miejsca pobytu, czasu trwania wycieczki, środka transportu, zakwaterowania,
 • ceny wycieczki, kwoty przedpłaty i terminów płatności,
 • minimalnej liczby osób wymaganej do odbycia wycieczki,
 • terminu powiadomienia zainteresowanego o odwołaniu wycieczki z powodu małej liczby osób,
 • możliwości rezygnacji zainteresowanego z wycieczki,
 • przepisów paszportowych, wizowych, sanitarnych i zdrowotnych,
 • nazwy handlowej, danych agenta turystycznego lub organizatora, czyli adresu siedziby, numeru telefonu, adresu mailowego,
 • ubezpieczeń i kosztów pomocy na wypadek choroby lub śmierci.

Wyżej wymieniona ustawa informuje także o tym, że agent turystyczny ma obowiązek:

 • działać tylko na rzecz organizatorów wpisanych do rejestru,
 • wskazać jednoznacznie, jakiego organizatora reprezentuje,
 • działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej,
 • udzielić odpowiednich informacji podróżnym.