Akt terroru

Do aktu terroru zalicza się nielegalne i zaplanowane działanie indywidualne lub grupowe, które doprowadza do zastraszenia ludności i wprowadza chaos. Przestępstwo to ukierunkowane jest na wymuszenie określonych celów społecznych, politycznych i religijnych. Często akcji nadany jest zamierzony rozgłos.

Na czym polega akt terroru?

Działanie to jest złamaniem prawa przez pojedyncze osoby lub grupy i występuje w postaci:

 • przemocy fizycznej,
 • nacisku psychicznego, 
 • użycia broni lub ładunków wybuchowych.

Ryzyko aktów terroru według MSZ

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczone są aktualne informacje dla podróżujących. Dzięki temu w łatwy sposób sprawdzisz, które kraje i jakie ich części uznawane są za niebezpieczne.

MSZ określa państwa według statusu:

 • “zachowaj zwykłą ostrożność”,
 • “zachowaj szczególną ostrożność”,
 • “MSZ odradza podróże, które nie są konieczne”,
 • “MSZ odradza wszelkie podróże”.

Według MSZ do krajów niebezpiecznych należą m.in. tereny:

 • Arabii Saudyjskiej,
 • Egiptu,
 • Filipin,
 • Gruzji,
 • Indii,
 • Izraela,
 • Jamajki,
 • Kolumbii,
 • Mali,
 • Pakistan,
 • Rosja.

Akty terroru a ubezpieczenie

Część firm pozwala na wykupienie dodatkowej ochrony, która uwzględnia odpowiedzialność w razie wystąpienia aktu terroru. Zazwyczaj polisa obejmuje tego typu zdarzenia, jeśli wystąpiły one po zawarciu umowy ubezpieczenia. Np. UNIQA oferuje w tym przypadku ochronę w okresie 7 dni od rozpoczęcia działań terrorystycznych. Jeśli podróż odbywa się do kraju, który uznany jest za niebezpieczny i stan ten utrzymuje się również podczas zawarcia polisy, wówczas konieczna jest dodatkowa ochrona na wypadek wystąpienia aktu terroru.

Zdarza się też, że ubezpieczyciele wyłączają pewne tereny spod ochrony. W tej sytuacji polisa nie zadziała nawet wtedy, jeśli będzie objęta rozszerzeniem o klauzulę dotyczącą aktów terroru. Najlepiej zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Pomoże to w ustaleniu, co dokładnie takie rozszerzenie obejmuje oraz gdzie zadziała.

Przykład nr 1

ERGO Hestia posiada w swojej ofercie dodatkową ochronę na wypadek wystąpienia aktów terroru. Dotyczy ona pomocy medycznej, kosztów leczenia, assistance oraz NNW. Zadziała ona, gdy podróżny znajdzie się nagle i niespodziewanie w strefie wojennej. Dodatkowa ochrona maksymalnie może obowiązywać 7 dni od daty, w której MSZ uznał dany teren za strefę wojenną. Klauzula ta nie zadziała, gdy podróżny pojedzie do strefy wojennej.

Warto zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie MSZ. ERGO Hestia nie jest jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym, które sugeruje się komunikatami wydanymi przez tę instytucję. Podobnie działa także np. PZU.

Przykład nr 2

Generali i Proama oferuje rozszerzenie pod nazwą “pasywny udział w wojnie lub aktach terroru”. Wówczas, jeśli polisa zaczęła obowiązywać zanim tego typu działania się rozpoczęły, towarzystwo gwarantuje pomoc przez 7 dni od momentu ich wystąpienia.