Aktuariusz

Aktuariusz to specjalista, który zatrudniany jest między innymi przez firmy ubezpieczeniowe. Jego zadanie polega na kalkulowaniu ryzyka wypadków losowych i obliczaniu wartości projektów finansowych w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Przepisy prawa wskazują, że każdy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do powołania aktuariusza.

Obowiązki aktuariusza

Głównym zadaniem aktuariusza jest wycena produktów ubezpieczeniowych w taki sposób, by poziom rezerw zakładu ubezpieczeń pozwalał na wypłatę zobowiązań wobec klientów. W swojej pracy aktuariusz powinien potrafić korzystać z narzędzi statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa, a także posiadać wiedzę z zakresu demografii, matematyki i modelowania finansowego, zarządzania ryzykiem i przepisów prawa. 

W zakładzie ubezpieczeń aktuariusz zajmuje się:

 • kalkulacja ryzyka,
 • taryfikacją składek,
 • wyliczaniem rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej,
 • zarządzeniem ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • kalkulacją wypłacalności zakładu ubezpieczeń,
 • modelowaniem ekonomicznym i nieekonomicznym,
 • tworzeniem modeli przepływu środków,
 • wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych,
 • wycena wartości firmy.

Kto może zostać aktuariuszem?

Aby zostać aktuariuszem, trzeba zdać egzamin aktuarialny przed KNF, a następnie zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy. Dodatkowo kandydat do wykonywania tego zawodu powinien posiadać zdolność do czynności prawnych, wyższe wykształcenie, mieszkać w Polsce, a także nie może być karany przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Zanim kandydat zostanie samodzielnym aktuariuszem, musi odbyć roczny staż zawodowy.

W ramach egzaminu na aktuariusza rozwiązuje się testy z zakresu:

 • matematyki finansowej,
 • matematyki ubezpieczeń na życie,
 • rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń,
 • prawdopodobieństwa i statystyki,
 • matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych,
 • ekonomii,
 • modelowania,
 • zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń,
 • prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego.

W 2023 roku egzamin składał się z dwudniowej sesji egzaminacyjnej, która rozpoczyna się o godzinie 8.00 i trwa do późnych godzin popołudniowych każdego dnia. Kolejny egzamin dla aktuariuszy odbędzie się 16-17 października 2023 roku. Na stronie KNF-u można znaleźć dokładne informacje na ten temat – w tym wykaz zalecanej literatury.