Artykuły pierwszej potrzeby

Do artykułów pierwszej potrzeby w ubezpieczeniu należą towary, które są niezbędne do zaspokojenia ludzkich potrzeb życia codziennego. Dotyczy to produktów przeznaczonych do użytku przez ubezpieczonego.

Według towarzystw w skład tych towarów wchodzą:

  • podstawowa odzież,
  • podstawowe obuwie,
  • przybory higieniczne,
  • artykuły spożywcze,
  • napoje bezalkoholowe.

Artykuły pierwszej potrzeby muszą być przeznaczone na wyłączny użytek ubezpieczonego.

Artykuły pierwszej potrzeby a ubezpieczenie

Towarzystwa uwzględniają produkty pierwszej potrzeby w polisie turystycznej przy ubezpieczeniu bagażu. W zależności od towarzystwa ochrona ta obejmuje zazwyczaj pokrycie opłat związanych z zakupem artykułów pierwszej potrzeby, które są nieodzownym elementem podróży. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa także koszty dostarczenia utraconych rzeczy. Ogólne warunki ubezpieczenia opisują, na czym polega taka pomoc i co dokładnie zawiera.

Zdarzenia związane z ubezpieczeniem bagażu mogą dotyczyć jego:

  • utraty,
  • zniszczenia, 
  • uszkodzenia,
  • kradzieży.
Przykład

Proama i Generali w ramach ubezpieczenia bagażu uwzględniają ochronę dotyczącą pokrycia kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby, jeśli dojdzie do opóźnienia lotu lub opóźnienia dostarczenia bagażu w podróży zagranicznej.