Audatex

Audatex to część grupy Solera, która wspiera likwidację szkód w ubezpieczeniach samochodowych, upraszczając ją dzięki automatyzacji. Audatex udostępnia platformę AudaNet, która jest wykorzystywana zarówno przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i firmy rzeczoznawcze, firmy zajmujące się obrotem pojazdami po szkodach całkowitych czy warsztaty naprawcze. System działa w oparciu o bazę z informacjami o normach czasowych robocizny określonych przez producenta, cennikami od producentów samochodów oraz dostawców części zamiennych (alternatywnych, nieoryginalnych). Dane są aktualizowane co 30 dni. Alternatywnym systemem jest Eurotax.

Jak działa Audatex?

Firmy mogą korzystać z platformy AudaNet, dzięki której automatyzują proces likwidacji szkód, obliczają koszty napraw pojazdów, kalkulują wartość szkód częściowych i całkowitych.

Użytkownik platformy AudaNet:

  • wprowadza dane sprawy;
  • identyfikuje pojazd – ręcznie lub za pomocą usługi AudaVIN, dzięki której wystarczy wprowadzić do systemu numer VIN pojazdu;
  • określa stan pojazdu – dodaje opis wcześniejszych szkód i napraw powypadkowych, rodzaj uszkodzeń i ogólny stan pojazdu (czy jest np. zdatny do jazdy i bezpieczny dla ruchu), na tym etapie możliwe jest także określenie czasu naprawy w dniach;
  • dodaje informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym, oględzinach pojazdu, warsztacie naprawczym;
  • podaje stawki za naprawę pojazdu;
  • rysuje obraz uszkodzeń pojazdu w specjalnym programie graficznym;
  • dostosowuje warianty kalkulacji przed otrzymaniem ostatecznego wyniku – kalkulacje można porównywać;
  • dodaje teksty końcowe i załączniki;
  • ma wgląd w wiadomości w związku z przesyłaniem sprawy między innymi uczestnikami rynku likwidacji szkód.

Audatex przeprowadza profesjonalne szkolenia z używania platformy AudaNet.

Audatex a wycena szkody

W OWU ubezpieczenia komunikacyjnego możesz znaleźć zapis mówiący, że wysokość odszkodowania będzie ustalona na podstawie, m.in. kalkulacji kosztów naprawy pojazdu w Audatex. Jeśli w systemie brakuje informacji o częściach zamiennych, które są stosowane poza siecią producenta pojazdu, do wyceny naprawy bierze się pod uwagę koszt części oryginalnych pomniejszony o określoną wartość, np. 30%.