Automatyczne wznowienie

Automatyczne wznowienie w ubezpieczeniach komunikacyjnych dotyczy przedłużenia umowy ubezpieczenia OC PPM (posiadaczy pojazdów mechanicznych) na kolejne 12 miesięcy. Zasady automatycznego wznowienia są określone w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Na 14 dni przed końcem umowy ubezpieczyciel wysyła klientowi przypomnienie elektronicznie lub pisemnie, podając datę rozpoczęcia nowej polisy i jej cenę. Jeśli nie wypowiesz umowy OC najpóźniej na dzień przed jej zakończeniem, zostanie przedłużona. Możesz zrezygnować z automatycznie wznowionego ubezpieczenia samochodu, jeśli masz jednocześnie OC w innej firmie ubezpieczeniowej. Wówczas zapłacisz tylko za wykorzystany okres ochrony – od początku wznowienia do dnia wypowiedzenia.

Jak działa automatyczne wznowienie OC samochodu?

Art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że automatyczne wznowienie umowy OC na kolejne 12 miesięcy nastąpi, jeśli nie złożysz pisemnego wypowiedzenia OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przypomnieć Ci o kończącej się umowie ubezpieczenia OC najpóźniej na 14 dni przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia.

W informacji, którą dostaniesz od ubezpieczyciela, będą zawarte takie informacje, jak:

  • wysokość składki ubezpieczeniowej w przypadku automatycznego przedłużenia umowy;
  • pouczenie o możliwości zmiany składki w późniejszym terminie, jeśli po wysłaniu powiadomienia wyjdą na jaw okoliczności, które mają wpływ na cenę OC;
  • pouczenie o prawie do wypowiedzenia aktualnego ubezpieczenia OC, czyli kiedy i jak to zrobić;
  • określenie skutków wypowiedzenia OC, a także skutków jego braku w określonym terminie.
Przykład

Halina dostała e-maila od ubezpieczyciela z informacją, że kończy się jej umowa ubezpieczenia OC. Proponowana składka na kolejny rok wydawała się dość atrakcyjna, ale Halina postanowiła, że sprawdzi wcześniej ofertę konkurencji. Ma w końcu jeszcze 14 dni na zdecydowanie się. Niestety w ferworze bieżących obowiązków Halina ciągle odkładała szukanie OC samochodu na kolejny dzień… aż termin minął. OC przedłużyło się automatycznie i Halina dostała wezwanie do opłacenia składki. Zdecydowała się zostać przy znanym ubezpieczycielu, chociaż gdyby miała wtedy podpisaną umowę OC w innej firmie, mogłaby zapłacić pierwszemu zakładowi ubezpieczeń wyłącznie za wykorzystane kilka dni ochrony, a kolejny rok ubezpieczać pojazd u nowego ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczenie OC nie wznowi się automatycznie?

1. Jeśli masz ubezpieczenie OC na raty i nie opłacisz wszystkich składek zgodnie z harmonogramem. Wówczas ubezpieczyciel nie przedłuży automatycznie Twojej umowy, ale będzie wymagać uregulowania zaległości.

2. Jeśli zakładowi ubezpieczeń zostaną cofnięte zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM.

3. Jeśli ogłoszono upadłość zakładu ubezpieczeń, zarządzono jego likwidację albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości/umorzenie postępowania upadłościowego w przypadku opisanym w art. 98 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

4. Jeśli pojazd mechaniczny, np. samochód, został kupiony z aktualnym ubezpieczeniem OC poprzedniego właściciela, jego umowa wygasa w ostatnim dniu. Nabywca musi kupić nową polisę. W przeciwnym razie jest narażony na karę za brak OC.

5. Jeśli właściciel pojazdu ma prawo do krótkoterminowego ubezpieczenia OC, kupuje je na minimum 30 dni w zależności od rodzaju pojazdu. OC krótkoterminowe nie przedłuża się automatycznie.