Awaria

Awaria to jedna z przyczyn powstania szkody w mieszkaniu lub domu, którą można zgłosić firmie ubezpieczeniowej w ramach obowiązującej polisy. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje ochroną skutki różnych awarii: zarówno urządzeń gospodarstwa domowego, jak i awarii instalacji, urządzeń sieci wodociągowej i innych. Ubezpieczeniem na wypadek awarii są objęte również sprzęty elektroniczne, a nawet takie mienie, jak akwarium, terrarium czy łóżko wodne.

Awaria jako przyczyna powstania szkody w mieszkaniu

Awaria instalacji lub urządzenia może być przyczyną zalania nieruchomości. Ubezpieczenie na wypadek zalania obejmuje ochroną skutki awarii m.in.:

  • przewodów;
  • instalacji;
  • urządzeń sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, grzewczej i innych;
  • urządzeń gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, suszarki, urządzeń chłodniczych.

Oczywiście nie każda szkoda, która została spowodowana awarią urządzenia AGD, będzie objęta ochroną. Ubezpieczyciel może podkreślić w OWU, że nie odpowiada finansowo za np. żywność, która popsuje się wskutek awarii lodówki, bo nie będzie właściwie przechowywana.

Awaria w mieszkaniu a home assistance

Ubezpieczenie assistance mieszkaniowe świetnie dopełnia podstawową polisę. Home assistance zapewnia m.in. interwencje specjalistów w związku z awariami ubezpieczonego mienia, np. zmywarki, pralki, lodówki, sprzętu komputerowego, elektronicznego.

Przykład

Czesław wrócił po spotkaniu ze znajomymi do mieszkania. Niestety ten dzień skończył się fatalnie. Zmywarka, którą Czesław włączył przed wyjściem, spowodowała zalanie aneksu kuchennego. Na szczęście Czesław mógł zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania, które obejmowało ochroną szkody powstałe wskutek zalania. Polisa Czesława zawierała także home assistance, dzięki któremu Czesław mógł skorzystać z pomocy serwisanta już kolejnego dnia. Zadaniem specjalisty było znalezienie przyczyny szkody, czyli usterki w zmywarce, która nie miała już gwarancji, oraz jej naprawa. Czesław zapłacił wyłącznie za nowe części użyte do naprawy urządzenia.

Jakich awarii nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania i domu?

Ogólne warunki ubezpieczenia domu i mieszkania zawierają wyłączenia odpowiedzialności, które mogą dotyczyć awarii. Jeśli określona awaria znajduje się na liście wykluczeń, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania klientowi.

Przykład

Firma ubezpieczeniowa nie świadczy usług w przypadku awarii, której naprawa leży po stronie administracji budynku, pogotowia technicznego, gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego. Ochrona nie obejmuje także szkód powstałych wskutek awarii sprzętu AGD/PC/RTV mającego aktualną gwarancję, bo w takiej sytuacji należy zgłosić się do serwisu producenta. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia ruchomości, jeśli awaria sprzętu jest spowodowana jego nieprawidłowym użytkowaniem, które jest sprzeczne z instrukcją obsługi.

Ponadto pomoc firmy ubezpieczeniowej w związku z awarią może być ograniczona dodatkowymi limitami, które dotyczą np. maksymalnej wysokości odszkodowania czy liczby usług w ciągu roku.

Przykład

Assistance mieszkaniowe w ubezpieczeniu “Generali, z myślą o domu i rodzinie” zapewnia interwencję specjalisty, którego zadaniem jest naprawa sprzętu RTV/AGD/PC po awarii. Klient może skorzystać z tej opcji dwukrotnie w ciągu roku ubezpieczeniowego, czyli 12 miesięcy od podpisania umowy. Generali pokrywa koszt takiej interwencji do 800 zł w standardowej polisie i do 1 500 zł w ubezpieczeniu all risks.