Budowla

Budowla w ubezpieczeniu nieruchomości oznacza obiekt budowlany wraz z instalacjami, który jest trwale związany z gruntem. Chociaż budowla kojarzy się z budynkiem, nie są to określenia synonimiczne. Budowla to np. wiata, altana, fontanna, lampa ogrodowa, szambo, grill ogrodowy, buda dla psa, zbiornik na gaz, twarda nawierzchnia ulepszona (np. boisko, chodnik, podjazd z płyt kamienno-betonowych, droga bitumiczno-asfaltowa). Synonimem budowli może być obiekt małej architektury. To drugie określenie jest wykorzystywane np. w OWU ubezpieczenia dla firm PZU Doradca.

Przykładowe budowle w ubezpieczeniu nieruchomości

Zakłady ubezpieczeń dowolnie definiują budowle. Oprócz wyżej wspomnianego mienia budowlą może być: 

 • szopa,
 • śmietnik,
 • basen,
 • studnia,
 • posąg,
 • pergola,
 • pompa ciepła,
 • kojec dla psa,
 • wodotrysk ogrodowy,
 • zbiornik na paliwo płynne,
 • wyposażenie placu zabaw,
 • system solarny z instalacją,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • instalacja systemu nawadniania ogrodu,
 • urządzenie sportowe przytwierdzone do podłoża,
 • brama otwierana ręcznie lub sterowaniem zdalnym.

Firma ubezpieczeniowa może ponadto podkreślić, jakie mienie definitywnie nie jest budowlą. Generali wymienia, że budowlą nie jest budynek, budynek tymczasowy, lekka konstrukcja, np. barakowóz, trampolina, basen naziemny, parasol ogrodowy, obiekt kontenerowy, pokrycie namiotowe, powłoka pneumatyczna. 

Co obejmuje ubezpieczenie budowli?

Możesz ubezpieczyć budowle na posesji na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, a także na wypadek powodzi, wandalizmu czy szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Generali umożliwia dodatkowe ubezpieczenie budowli na wypadek kradzieży zwykłej za opłaceniem dodatkowej składki.

Wartość budowliCena ubezpieczenia budowli od kradzieży zwykłej
1000 zł29 zł
2500 zł69 zł
5000 zł129 zł
10 000 zł239 zł
15 000 zł349 zł
25 000 zł559 zł
35 000 zł 759 zł
50 000 zł 1 049 zł
60 000 zł 1 239 zł
Opracowanie własne na podstawie kalkulatora ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 13.10.2023

Ile kosztuje ubezpieczenie budowli?

Koszt podstawowego ubezpieczenia obiektów budowlanych na posesji to mniej niż 50 zł w skali roku, jeśli wartość budowli nie przekracza 20 000 zł. Tabela przedstawia składki obliczone bez dodatkowego ubezpieczenia budowli na wypadek kradzieży zwykłej.

Wartość budowli Cena ubezpieczenia budowli na wypadek zdarzeń losowych Całkowita cena ubezpieczenia nieruchomości
2500 zł 6 zł 866 zł
5000 zł 13 zł 873 zł
7500 zł 19 zł 879 zł
12 500 zł 31 zł 891 zł
17 000 zł 43 zł 903 zł
20 000 zł 50 zł 910 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń Generali. Dane nieruchomości: dom, 160 m2, wartość 525 000 zł, ruchomości 57 750 zł, data 12.10.2023

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu budowli

Z ochrony ubezpieczeniowej mogą być wyłączone budowle, które:

 • mają wartość historyczną lub artystyczną;
 • służą do trzymania zwierząt innych niż domowe, niezależnie od ich liczby;
 • mają więcej niż 50% powierzchni przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej;
 • są wykorzystywane do prowadzenia m.in. warsztatu lakierniczego, tapicerskiego, stolarskiego, samochodowego (w przypadku określonych działalności wielkość wykorzystywanej powierzchni może nie mieć znaczenia);
 • są pustostanami;
 • są przeznaczone do rozbiórki;
 • są blaszane.

Ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również ruchomości domowych przechowywanych w budowlach. Ubezpieczyciel może nie odpowiadać finansowo za np. kradzież sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, biżuterii, odzieży skórzanej, wartości pieniężnych z altany, które zostały tam po rodzinnym spotkaniu.