Budynek

Budynek w ubezpieczeniu nieruchomości jest obiektem budowlanym z fundamentami, dachem i elementami stałymi, który jest wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi i trwale związany z gruntem. Budynki można podzielić na mieszkalne (np. dom jednorodzinny, domek letniskowy), niemieszkalne (np. garaż wolnostojący), gospodarcze (wykorzystywane do innych celów niż mieszkalne, np. przechowywania sprzętu ogrodowego), wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC od ognia i innych zdarzeń losowych). Budynki gospodarcze nie oznaczają budynków gospodarstwa rolnego. To zupełnie inna kategoria, podobnie jak budowla, która w ogólnych warunkach ubezpieczenia oznacza element posesji trwale związany z gruntem. Wiata, szopa, altanka nie są budynkami, tylko budowlami.

Czym jest budynek mieszkalny?

Budynkiem mieszkalnym jest zarówno dom jednorodzinny, jak i domek letniskowy, mimo że jest użytkowany sezonowo. Ubezpieczeniem możesz objąć również budynek w budowie w stanie surowym otwartym bądź zamkniętym. W zależności od stanu budynku ubezpieczyciel może oferować inną ochronę. Przykładowo budynku w stanie surowym otwartym nie można ubezpieczyć na wypadek kradzieży z włamaniem oraz zalania, ponieważ obiekt nie ma zabezpieczonych otworów okiennych i drzwiowych, więc łatwo o powstanie szkody wskutek opadu gradu czy deszczu nawalnego.

Różnice w ubezpieczeniach budynków mieszkalnych

Ubezpieczenie budynku mieszkalnego może być ograniczone w przypadku domków letniskowych. 

Po pierwsze, firma ubezpieczeniowa może ograniczyć sumę ubezpieczenia do np. 150 000 zł. 

Po drugie, zasady ochrony mienia ruchomego w domku letniskowym mogą być inne. Zakład ubezpieczeń może wprowadzić dodatkowy limit odpowiedzialności w OWU dla wybranego mienia w domku letniskowym, np. sprzętu elektronicznego, lub całkowicie wykluczyć go spod ochrony. 

Po trzecie, przez pewien okres roku, np. od listopada do marca, maksymalne odszkodowanie za kradzież z włamaniem do domku letniskowego może być zmniejszone. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę okresy, w których domek prawdopodobnie nie będzie zamieszkany i doglądany, stąd większe ryzyko ubezpieczeniowe.

Czym jest budynek niemieszkalny?

Taki budynek jest przeznaczony do innych celów niż mieszkalne, aczkolwiek firma ubezpieczeniowa może podkreślić w OWU, że nie możesz go wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrym przykładem jest garaż wolnostojący. Jeżeli właściciel zacznie prowadzić w garażu np. warsztat samochodowy, tapicerski, stolarski i nie zgłosi tego firmie ubezpieczeniowej, aby ustalić nowe warunki ochrony, może nie otrzymać odszkodowania za szkodę.

Ile kosztuje ubezpieczenie budynku mieszkalnego?

530 zł to cena podstawowego ubezpieczenia Generali dla domu jednorodzinnego wybudowanego w Warszawie w 2019 roku. Wartość murów i elementów stałych to 640 000 zł, wartość ruchomości domowych: 61 600 zł. Podstawowy zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek ognia i innych zdarzeń losowych. Zawiera także assistance i ochronę na wypadek wandalizmu, a także usługi medyczne do 2000 zł. Tabela przedstawia wyższe warianty ubezpieczenia.

Zakres ochronyCena ubezpieczenia budynku mieszkalnego
Ogień, zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem 597 zł
Ogień, zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, zalanie 641 zł
Ogień, zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, zalanie, przepięcie (suma ubezpieczenia: 10 000 zł) 692 zł
Wariant all risks 1 124 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 13.10.2023.

Ile kosztuje ubezpieczenie budynku niemieszkalnego?

Właściciel wyżej opisanej nieruchomości musiałby dopłacić od 23 zł do 36 zł za ubezpieczenie budynku gospodarczego o wartości 15 000 zł oraz ubezpieczenie garażu o wartości 25 000 zł w zależności od zakresu ochrony. Generali ubezpiecza budynki niemieszkalne murowane i drewniane.

Zakres ochronyCena ubezpieczenia drewnianego budynku gospodarczego o wartości 15 000 złCena ubezpieczenia murowanego garażu wolnostojącego o wartości 25 000 zł
Ogień, zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem 3 zł 3 zł
Ogień, zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, zalanie 24 zł 24 zł
Ogień, zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, zalanie, przepięcie (suma ubezpieczenia: 10 000 zł) 22 zł 22 zł
Wariant all risks 12 zł 12 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 13.10.2023.