Casco

Casco to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które obejmuje ochroną przede wszystkim środki transportu wraz z ich wyposażeniem i opcjonalnie przewożonymi ładunkami. Zakres dobrowolnego ubezpieczenia casco jest ustalany indywidualnie przez każdy zakład ubezpieczeń.

Zakres ochrony ubezpieczenia casco

Ubezpieczenie casco zapewnia odszkodowanie za szkody częściowe i całkowite powstałe w pojazdach podczas m.in. eksploatacji, postoju, załadunku, rozładunku, itp. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po takich zdarzeniach losowych jak np. wypadki, kolizje, akty wandalizmu, kradzieże. Ochrona obejmuje również szkody powstałe wskutek działania sił natury, np.:

  • powodzi wywołanej przez nadmierne opady, 
  • upadku drzewa złamanego przez wichurę, 
  • uderzenia pioruna podczas gwałtownej burzy.

Jakie pojazdy obejmuje ochroną casco?

Casco może obejmować ochroną:

  • pojazdy w transporcie drogowym (np. samochody dostawcze, samochody ciężarowe, przyczepy, motocykle);
  • pojazdy w transporcie kolejowym (np. elektryczne zespoły trakcyjne, pojazdy szynowe, lokomotywy, wagony);
  • jednostki pływające (np. jachty motorowe, jachty żaglowe, statki morskie);
  • statki powietrzne (np. samolot, szybowiec, lotnia, balon).
grafika

Ubezpieczenie casco statków powietrznych nazywa się aerocasco. Oczywiście najpopularniejszą formą ubezpieczenia casco jest autocasco, czyli dobrowolne ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciele samochodów osobowych, motocykli, itp. mogą wybierać między pełnym AC a tzw. smart casco, czyli AC z ograniczonym zakresem ochrony. Rowerzyści mogą wybrać casco rowerowe, które zapewnia ochronę finansową na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży jednośladu z wyposażeniem zamontowanym w trwały sposób.

Casco samochodów osobowych 

Ubezpieczenie AC samochodu jest dostępne zwykle w kilku wariantach, które różnią się zakresem ochrony. Najtańsze casco auta to tzw. smart casco, które obejmuje zaledwie jedno lub kilka wybranych ryzyk. Najdroższe jest casco all risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, które obejmuje ochroną każde zdarzenie nieujęte w wyłączeniach odpowiedzialności w umowie.