Centrum alarmowe

Centrum alarmowe to jednostka organizacyjna wskazana przez firmę ubezpieczeniową w OWU i działająca na rzecz ubezpieczyciela oraz w jego imieniu. Centrum alarmowe realizuje świadczenia dla klientów, które wynikają z polisy. Z kolei klient jest zobowiązany do zgłoszenia szkody centrum alarmowemu, dzwoniąc na podany w umowie numer telefonu. Centrum alarmowe prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny w języku polskim, udzielając pomocnych informacji. W zakres obowiązków wchodzi np. zorganizowanie telekonferencji poszkodowanej osoby ubezpieczonej z członkami rodziny, kierowcy zastępczego, transportu medycznego do Polski, opieki nad dziećmi po hospitalizacji jedynych opiekunów za granicą.

Jakie zadania ma centrum alarmowe?

Zadania centrum alarmowego są zależne od rodzaju ubezpieczenia i zakresu ochrony. 

 • Udziela zdalnej pomocy informacyjnej i przekazuje wiadomości wybranym osobom.
 • Przyjmuje całodobowo zgłoszenia szkód.
 • Odpowiada za pokrycie kosztów leczenia objętych ubezpieczeniem do limitów wskazanych w umowie. 
 • Koordynuje pomoc medyczną.
 • Organizuje i opłaca transport w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem osoby ubezpieczonej.
 • Realizuje usługi assistance – zarówno w ubezpieczeniu podróżnym, jak i ubezpieczeniu samochodu.
 • Organizuje i opłaca transport oraz koszty pobytu w hotelu osoby bliskiej poszkodowanemu klientowi, który jest hospitalizowany, a lekarz prowadzący zalecił przybycie osoby towarzyszącej.
 • Pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu kierowcy zastępczego do osoby poszkodowanej.
 • Organizuje opiekę nad zwierzętami w miejscu pobytu osoby ubezpieczonej lub przewóz zwierząt do specjalnego hotelu. Opłaca również wizytę u weterynarza, jeśli pupil wymaga leczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Przedłuża ochronę ubezpieczeniową za granicą w nagłych przypadkach.

Pomoc informacyjna centrum alarmowego za granicą

Centrum alarmowe może udzielać informacji telefonicznej o:

 • miejscowych środkach transportu – aktualnych rozkładach komunikacji miejskiej, najdogodniejszych połączeniach i objazdach w związku z pracami na drogach czy wypadkami, lokalizacji stacji benzynowych, warsztatów samochodowych i godzinach ich otwarcia;
 • kwestiach ważnych dla turystów – atrakcjach turystycznych, lokalizacji biur podróży, restauracjach, hotelach, placówkach medycznych, a nawet o prognozach pogody i klimacie w danym kraju.

Ponadto centrum alarmowe zajmuje się przekazywaniem informacji – zarówno osobom bliskim, jak i np. bankom, jeśli osoba ubezpieczona zgłasza kradzież albo utratę dokumentów – w tym karty płatniczej. W takiej sytuacji centrum alarmowe pomoże np. zablokować konto bankowe i udzieli informacji o uzyskaniu dokumentów zastępczych.

Numer telefoniczny centrum alarmowego można znaleźć na polisie lub stronie internetowej ubezpieczyciela.