Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia powoduje, że prawa wynikające z umowy ubezpieczenia zostają przeniesione z osoby ubezpieczonej na inną osobę lub instytucję, najczęściej firmę leasingową lub bank udzielający kredytu samochodowego. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego kredytowanego samochodu, cesja na bank oznacza, że ma on prawo do określenia, komu ubezpieczyciel ma przekazać odszkodowanie za uszkodzone auto. Cesja chroni finansowo zarówno bank, jak i kredytobiorcę (właściciela samochodu) po kradzieży auta lub szkodzie całkowitej.

Jak działa cesja ubezpieczenia po zgłoszeniu szkody?

Jeśli cesja ubezpieczenia została zawarta z bankiem, musi on wyrazić zgodę na przekazanie odszkodowania np. albo osobie ubezpieczonej, albo bezpośrednio warsztatowi, który ma naprawić samochód w ramach ubezpieczenia AC

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie odpowiadające wartości samochodu na dzień szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pieniądze otrzyma bank. Kwota ma pokryć w pierwszej kolejności pozostały do spłacenia kredyt. Jeśli odszkodowanie jest wyższe niż pozostała suma rat do spłacenia, resztę rekompensaty może otrzymać kredytobiorca (właściciel samochodu).

Jak ustanowić cesję ubezpieczenia samochodu?

  1. Odwiedź najbliższą placówkę ubezpieczyciela, jeśli musisz mieć potwierdzenie cesji na oryginalnym dokumencie bankowym. 
  2. Wypełnij formularz online, jeśli Twój ubezpieczyciel go udostępnia. Podaj numer umowy i numer rejestracyjny pojazdu, wskaż datę rozpoczęcia cesji i jej wartość, a także podaj dane cedenta, czyli Twoje, jeśli przenosisz prawa z umowy ubezpieczenia na rzecz cesjonariusza, np. banku. Wymagane są także dane drugiej strony. Tutaj możesz zobaczyć przykładowy formularz cesji.
  3. Skontaktuj się telefonicznie z firmą ubezpieczeniową, jeśli formularz online nie jest dostępny i nie masz pewności, jakie dane przygotować.

Jak znieść cesję ubezpieczenia pojazdu?

Będziesz potrzebować podobnych danych, jak te wymagane przy zgłoszeniu cesji, przy czym obowiązkowe jest dostarczenie dokumentu z podpisem cesjonariusza. Możesz wysłać formularz zniesienia cesji online, jeśli masz powyższy dokument zapisany w formacie JPG lub PDF.