Cesjonariusz

Cesjonariusz to osoba fizyczna lub osoba prawna nabywająca prawa i obowiązki od cedenta związane ze świadczeniami, usługami lub wierzytelnościami. Przejęcie odbywa się na mocy cesji, która może być związana ze sprzedażą lub inną formą przepisania umowy. 

Należy pamiętać, że cesjonariusz przejmuje także obowiązki związane z przeniesieniem umowy. Jeśli cedent miał zaległości w składkach lub niespłacone odsetki, to cesjonariusz bierze na siebie ich spłatę. Dodatkowo cesja nie jest podpisaniem nowej umowy, a przeniesieniem już obowiązującej, co oznacza, że terminy i jej warunki pozostają takie same!

Cesjonariusz – przykłady

  • Bank, który udziela kredytu hipotecznego, może być cesjonariuszem. Bardzo często kredytobiorca wymaga wykupienia ubezpieczenia nieruchomości, a następnie podpisania cesji, dzięki czemu nabywa prawa do odszkodowania w razie wystąpienia szkody. 
  • Cesjonariuszem jest także osoba, która została nowym leasingobiorcą na mocy cesji leasingu samochodu. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy poprzedni leasingobiorca nie chce lub nie jest w stanie spłacać rat leasingu i sprzedaje go lub oddaje innej osobie. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji wszystkie terminy rat i zobowiązania nie zmieniają się, ponieważ nie jest to podpisanie nowej umowy, a przeniesienie jej na inną osobę.
  • W przypadku wzięcia kredytu samochodowego banki wymagają od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia AC, a następnie podpisania cesji ubezpieczenia samochodu. Dzięki temu kredytodawca chroni swoje interesy, gdy auto zostanie uszkodzone, skradzione lub zniszczone. 
  • Cesja, a więc zostanie cesjonariuszem, może dotyczyć wielu różnych usług, w tym przepisania umowy na internet, telewizję czy telefon.