Choroba przewlekła

Choroba przewlekła w ubezpieczeniach turystycznych jest definiowana jako choroba o długotrwałym przebiegu, która została zdiagnozowana przed zawarciem umowy. Choroba przewlekła trwa miesiącami lub latami, a osoba ubezpieczona wie o niej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Podstawowa polisa turystyczna nie obejmuje kosztów leczenia związanych z zaostrzeniem się lub powikłaniami choroby przewlekłej. Jeśli jako cukrzyk, astmatyk lub nadciśnieniowiec chcesz mieć pełną ochronę na wyjeździe, musisz wykupić odpowiednią klauzulę.

Co to jest choroba przewlekła?

Definicje choroby przewlekłej są nieco odmienne w ogólnych warunkach ubezpieczeń różnych firm. Przykładowo, LINK4 w OWU Podróże podaje, że to zaburzenie stanu zdrowia lub takie odchylenie od normy, które charakteryzuje się minimum jedną z poniższych cech:

  • jest trwałe,
  • skutkuje inwalidztwem,
  • powstało wskutek nieodwracalnych zmian patologicznych,
  • wymaga specjalnej opieki rehabilitacyjnej,
  • wymaga długotrwałego nadzoru, opieki lub obserwacji.

Jak działa klauzula chorób przewlekłych?

Generalne wyłączenia odpowiedzialności wykluczają leczenie związane z chorobą przewlekłą spod odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Podróżnik, który nie powinien mieć przeciwwskazań medycznych do wyjazdu za granicę, powinien rozszerzyć polisę o ochronę na wypadek zaostrzenia się objawów choroby.

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie. Jeśli klient nie wykupi klauzuli, a będzie wymagać leczenia za granicą w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej, ubezpieczyciel może udzielić pomocy finansowej, ale ograniczonej do np. 15-20% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (KL). 

Ile kosztuje ubezpieczenie choroby przewlekłej?

Zakup ubezpieczenia chorób przewlekłych może skutkować nawet 100% zwyżką. Niektórzy ubezpieczyciele, np. Warta, oferują jednak pokrycie kosztów leczenia związanych z zaostrzeniem choroby przewlekłej bez opłacania dodatkowej składki.

Ceny ubezpieczenia klauzuli chorób przewlekłych

Tabela przedstawia ceny polisy turystycznej bez klauzuli choroby przewlekłej oraz z ubezpieczeniem chorób przewlekłych dla 30-latka, który potrzebuje ochrony w kraju europejskim przez 7 dni. Główną aktywnością mężczyzny będzie wypoczynek i zwiedzanie – bez uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy ekstremalnych.

Firma ubezpieczeniowa Cena ubezpieczenia turystycznego bez klauzuli chorób przewlekłych Cena ubezpieczenia turystycznego z klauzulą chorób przewlekłych Różnica w cenie
mtu24.pl 37,00 zł 67,00 zł 30,00 zł
You Can Drive 44,00 zł 81,00 zł 37,00 zł
Signal Iduna 51,08 zł 51,08 złbrak
Generali 54,00 zł 54,00 złbrak
UNIQA 56,00 zł 112,00 zł 56,00 zł
Proama 60,00 zł 60,00 złbrak
AXA Partners 62,27 zł 62,27 złbrak
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [13.10.2023]

Pod uwagę wzięto najtańsze oferty ubezpieczenia turystycznego zawierające dodatkowe NNW, OC w życiu prywatnym oraz ochronę bagażu.