Czysta strata finansowa

Czysta strata finansowa w ubezpieczeniu to koszty niezwiązane z bezpośrednią wypłatą świadczenia. Definicja tego pojęcia jest bardzo szeroka. Uszczerbek majątkowy ponosi osoba trzecia. Nie wynika on z naruszenia dóbr osobistych, szkód w mieniu ani na osobie.

Ubezpieczenie od czystej straty finansowej

W ubezpieczeniu NNW lub OC w życiu prywatnym czysta strata finansowa przejawia się np. poprzez szkody poniesione przez osoby trzecie, bliskie ubezpieczonemu, z tytułu jego śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wówczas osoby uposażone, uprawnione przez ubezpieczonego otrzymują tzw. świadczenie pośmiertne i wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia osobowego. Członkowie rodziny, mimo uzyskanej rekompensaty, ponoszą czystą stratę finansową np. w związku z utrzymaniem się z jednej pensji.

Przykład

ERGO Hestia w ogólnych warunkach ubezpieczenia stosuje zapis, który informuje o tym, że polisa OC nie uwzględnia szkód powstałych w wyniku poniesienia czystej straty finansowej.

Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe, pomimo że taki scenariusz ma miejsce dość często, zazwyczaj nie definiują tego pojęcia i nie opisują wprost uszczerbku majątkowego. 

Przykład

SIGNAL IDUNA w ograniczeniach odpowiedzialności dotyczących NNW informuje o tym, że ochrona nie uwzględnia szkód takich jak ból, cierpienie i straty materialne.