Doubezpieczenie

Doubezpieczenie to zwiększenie sumy ubezpieczenia. Można je zastosować w dwóch przypadkach. Po pierwsze – po wypłacie odszkodowania, które zmniejszyło sumę ubezpieczenia, a Ty chcesz ją przywrócić do pierwotnej wysokości. Po drugie – kiedy wzrosła wartość mienia, np. Twój samochód ma nowe radio i chcesz, aby aktualne AC obejmowało je ochroną. Co ważne, wtedy zapłacisz kwotę tylko za okres ochrony tego urządzenia pozostały do końca umowy AC, np. 5 miesięcy.

Jak działa doubezpieczenie pojazdu? 

Doubezpieczenie stosuje się, jeśli ubezpieczenie ma redukcyjną sumę ubezpieczenia. Najprościej można to wyjaśnić na przykładzie autocasco. 

Redukcyjna suma AC oznacza, że po każdej wypłacie odszkodowania za szkodę częściową (np. rozbity reflektor, wgnieciony bok, wybitą szybę czołową) suma ubezpieczenia jest pomniejszana o tę kwotę. 

Ma to ogromne znaczenie w przypadku szkody całkowitej, bo po zniszczeniu auta lub jego kradzieży możesz otrzymać odszkodowanie nieadekwatne do aktualnej wartości samochodu. 

Dlatego warto albo stosować doubezpieczenie, czyli dopłacać za przywrócenie sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania, albo wybrać nie redukcyjną, a odnawialną sumę na etapie konstruowania umowy.

Przykład

Kornel chciał maksymalnie obniżyć składkę AC, dlatego wybrał ubezpieczenie z redukcyjną sumą. W ciągu 3 miesięcy miał kilka szkód, które obniżyły sumę ubezpieczenia o 9000 zł – z 50 000 zł zmalała do 41 000 zł. Nie skorzystał z doubezpieczenia. Po szkodzie całkowitej Kornel dostanie odszkodowanie w wysokości 41 000 zł pomniejszone o wartość pozostałości samochodu (wraku) i np. opcjonalny udział własny.

Czy ubezpieczenie doposażenia auta to doubezpieczenie?

W trakcie trwania umowy AC można rozszerzyć ochronę na nowe wyposażenie auta, ale nie polega to na wyrównaniu sumy ubezpieczenia do wartości z dnia podpisania umowy i następnie jej zwiększeniu o wartość nowego elementu. 

Przykład

Bożena kupiła radio samochodowe po 4 miesiącach od podpisania umowy AC. Dość drogie, więc chciałaby je objąć ochroną z autocasco. Ubezpieczyciel obliczył koszt ubezpieczenia radia za 8 miesięcy pozostałe do końca umowy i podał kwotę do zapłaty. Jednocześnie Bożena ma zmniejszoną sumę ubezpieczenia AC o 5000 zł z powodu niedawnej wypłaty odszkodowania za szkodę częściową – ponieważ nie zastosowano doubezpieczenia, ta kwota pozostaje bez zmian.