EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to darmowy dokument wydawany przez NFZ dla osób, które wyjeżdżają tymczasowo do innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. Dzięki EKUZ możesz korzystać bezpłatnie z podstawowych świadczeń medycznych w placówkach, które działają w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Aczkolwiek EKUZ nie gwarantuje całkowicie darmowej opieki medycznej za granicą. Dlaczego? Mając EKUZ, możesz korzystać z opieki medycznej na tych samych warunkach, co osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w danym kraju. Jeśli oni płacą częściowo lub w całości za daną usługę, Ty też musisz!

Jak złożyć wniosek o EKUZ?

NFZ ma przygotowane dwa wzory wniosków o EKUZ:

Wydrukuj i wypełnij czytelnie odpowiedni dokument. Następnie możesz:

  • zeskanować wniosek lub zrobić mu zdjęcie i wysłać plik e-mailem na adres [email protected];
  • wysłać wniosek faksem lub pocztą na adres oddziału wojewódzkiego lub delegatury NFZ;
  • skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, aby wysłać wniosek do oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • pójść do oddziału wojewódzkiego lub delegatury NFZ i złożyć dokument osobiście. Wtedy musisz mieć dokument potwierdzający Twoją tożsamość.
Przykład

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem zgłoszonym do ubezpieczenia jako członek rodziny? Po ukończeniu 18 lat musisz załączyć do wniosku o EKUZ (również online) kopię legitymacji ucznia/studenta lub inny dokument, który potwierdza kontynuowanie nauki. Jeśli masz dziecko poniżej 18. roku życia, możesz złożyć wniosek o EKUZ za niego.

Jak odebrać EKUZ?

  • Osobiście w oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ.
  • W przesyłce pocztowej, jeśli we wniosku zaznaczysz taki sposób odbioru EKUZ.
  • Poproś bliską osobę, aby odebrała EKUZ za Ciebie. Musi mieć tylko odpowiednie upoważnienie, które możesz pobrać tutaj.
UWAGA!

EKUZ jest ważna od 42 dni do nawet 20 lat w zależności od statusu osoby, dla której dokument został wydany. Szczegółowe informacje o okresie ważności EKUZ znajdziesz tutaj.

Ile trwa wyrobienie karty EKUZ? 

Jeśli złożysz wniosek osobiście, możesz dostać kartę od ręki nawet w kilkanaście minut. Pamiętaj, że w okresie wakacyjnym kolejki w oddziałach NFZ mogą być spore! Ponieważ karta EKUZ jest ważna aż 3 lata dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą lub pobierających zasiłek albo świadczenie przedemerytalne, warto ją wyrobić wcześniej.