Elementy zewnętrzne

Elementy zewnętrzne w ubezpieczeniu nieruchomości to elementy stałe, które są zamontowane lub wbudowane po zewnętrznej stronie domu, garażu wolnostojącego, domku letniskowego lub innego budynku objętego ubezpieczeniem. Te elementy muszą być zamocowane tak, aby nie było możliwe ich usunięcie bez użycia narzędzi i siły lub bez ich uszkodzenia wraz z powierzchnią, do której są przytwierdzone. Stałe elementy zewnętrzne można pomylić z obiektami małej architektury, które znajdują się na posesji. Są trwale związane z gruntem, ale to zupełnie inna kategoria mienia. Stałe elementy zewnętrzne to np. rolety antywłamaniowe, oświetlenie nad drzwiami antywłamaniowymi, a obiekty małej architektury to np. lampy ogrodowe, fontanna, altana.

Przykłady stałych elementów zewnętrznych w ubezpieczeniu nieruchomości

Ogólnie warunki ubezpieczeń zawierają definicje pojęć. W tej początkowej części OWU możesz sprawdzić, jak firma ubezpieczeniowa definiuje stałe elementy i które elementy zewnętrzne są objęte ochroną. Do elementów zewnętrznych zalicza się m.in.:

 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • elementy systemu alarmowego i monitoringu, np. czujki ruchu, kamery;
 • żaluzje i rolety przeciwwłamaniowe;
 • kraty w drzwiach i oknach;
 • parapety;
 • tynki;
 • elewację;
 • kolektory słoneczne;
 • panele fotowoltaiczne;
 • zabudowę balkonu, tarasu, loggii, ogrodu zimowego;
 • rynny;
 • elementy oświetlenia;
 • elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • instalację odgromową na dachu domu;
 • anteny telewizyjne i radiowe;
 • skrzynkę na listy przymocowaną do domu;
 • inne przedmioty trwale związane z budynkiem.

Co obejmuje ubezpieczenie elementów zewnętrznych?

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości zapewnia ochronę stałych elementów zewnętrznych i wewnętrznych na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych. Ich lista jest zależna od firmy ubezpieczeniowej. Jeden zakład ubezpieczeń zawrze w podstawowej polisie ochronę elementów zewnętrznych na wypadek np. zalania i powodzi, ale inny zaoferuje dodatkowo płatne rozszerzenie. 

Ponadto możesz wykupić ochronę elementów zewnętrznych na wypadek kradzieży zwykłej. Takie rozszerzenie jest oferowane przez Generali na sumę od 1 000 zł do 60 000 zł – składka wynosi od 29 zł do 1 239 zł.

Ciekawą opcją jest ubezpieczenie elementów zewnętrznych w formule all risks, czyli od wszystkich ryzyk, aczkolwiek jest najdroższe. To oznacza, że elementy są chronione na wypadek wszystkich zdarzeń, które nie zostały wykluczone w wyłączeniach odpowiedzialności. 

Kiedy ubezpieczenie elementów zewnętrznych nie zadziała?

Wyłączenia odpowiedzialności obejmują szkody w elementach zewnętrznych wyrządzone wskutek m.in.:

 • działania umyślnego, pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków osoby ubezpieczonej i domowników;
 • pękania mrozowego, jeśli nie została wykupiona odpowiednia klauzula;
 • zabrudzenia, osmolenia, przypalenia, które nie jest związane z pożarem, przepięciem, wybuchem, uderzeniem pioruna;
 • zaniedbania konserwacji mienia;
 • oddziaływania pleśni lub grzybów;
 • zniszczenia przez zwierzęta należące do osoby ubezpieczonej, bliskich osób lub najemców nieruchomości;
 • czyszczenia środkami, które nie powinny zostać użyte do danej powierzchni;
 • uszkodzenia przez krety, ptaki, owady.