FLEXA

FLEXA oznacza podstawowe ubezpieczenie nieruchomości, które zapewnia ochronę na wypadek wyłącznie czterech zdarzeń losowych: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, katastrofy lotniczej. Ochrona obejmuje najczęściej mury ze stałymi elementami, ale może dotyczyć również mienia ruchomego i budynków znajdujących się na posesji czy domku letniskowego. Nazwa FLEXA została utworzona z pierwszych liter wspomnianych zdarzeń losowych w języku angielskim: fire, lightning, explosion, aircraft crash landing.

Zakres ochrony ubezpieczenia FLEXA

Ubezpieczenie FLEXA obejmuje podstawowe ryzyka nazwane, które najczęściej są elementami ubezpieczenia na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Taką opcję znajdziesz w ofertach wielu towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Ubezpieczenie od ognia ma szerszy zakres ochrony niż FLEXA i obejmuje również naprawę szkód wyrządzonych wskutek m.in. silnego wiatru, gradu, pękania mrozowego, naporu śniegu, zapadania ziemi, upadku drzewa, deszczu nawalnego, itp.

Zalety i wady ubezpieczenia FLEXA

Zaletą ubezpieczenia FLEXA jest niska składka. Im węższy zakres ochrony ubezpieczeniowej, tym niższa cena polisy mieszkaniowej. Niestety wadą tego rozwiązania jest bardzo wąska ochrona, która okaże się niewystarczająca, jeśli nieruchomość zostanie uszkodzona lub całkowicie zniszczona wskutek innego zdarzenia losowego. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania, więc aby temu zapobiec, wybierz szerokie ubezpieczenie ogniowe lub dokup wybrane klauzule. Zauważ też, że zniszczenie domu wskutek katastrofy lotniczej jest o wiele mniej prawdopodobne w stosunku do innych zdarzeń losowych, które są związane z siłami natury, a których FLEXA nie obejmuje.

Ile kosztuje ubezpieczenie FLEXA?

561 zł to koszt ubezpieczenia na wypadek ognia i wandalizmu w Generali dla domu we Wrocławiu*. Aby obliczyć cenę ubezpieczenia FLEXA, możesz użyć darmowych kalkulatorów ubezpieczeń nieruchomości i sprawdzić, czy pakiet obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Taka ochrona jest oferowana przez m.in. Generali, Proamę, LINK4 czy PZU.

Cena ubezpieczenia FLEXA w Generali

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości Generali oferuje ochronę na wypadek ognia. Ten wariant obejmuje takie zdarzenia jak:

  • pożar,
  • wybuch
  • implozję, 
  • dym i sadzę, 
  • uderzenie pioruna
  • uderzenie pojazdu, 
  • upadek statku powietrznego
  • akcję ratowniczą, 
  • uderzenie fali ponaddźwiękowej, 
  • katastrofę budowlaną. 

Znacznie więcej zdarzeń w porównaniu do klasycznego ubezpieczenia FLEXA. To jeszcze nie koniec, klient Generali może bowiem rozszerzyć ochronę o kolejne zdarzenia losowe, wykupując odpowiednie klauzule. 

Zakres ochronyCena ubezpieczenia dla domu*
Ogień, wandalizm, assistance 561 zł
Ogień, wandalizm, assistance, naturalne zdarzenia (m.in. silny wiatr, deszcz, grad) 563 zł
Ogień, wandalizm, assistance, naturalne zdarzenia, powódź 570 zł
Ogień, wandalizm, assistance, naturalne zdarzenia, powódź, zalanie 621 zł
Ogień, wandalizm, assistance, naturalne zdarzenia, powódź, zalanie, przepięcie (z sumą ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł) 659 zł
Wariant all risks 1 048 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora nieruchomości Generali. Aktualizacja danych: 13.10.2023.

*Na potrzeby kalkulacji przyjęto, że przedmiotem ubezpieczenia jest dom wybudowany we Wrocławiu w 2019 roku. Budynek ma konstrukcję murowaną, a jego metraż wynosi 125 m2. Właściciel nieruchomości zainwestował w drzwi antywłamaniowe i podpisał umowę z agencją ochrony, zakładając alarm. Wartość domu i elementów stałych wynosi 437 500 zł, wartość ruchomości – 48 125 zł. Ochrona ma obejmować także murowany garaż o wartości 20 000 zł.