Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to rodzaj udziału własnego, który jest stosowany np. w autocasco. To część odszkodowania, określona kwotowo w PLN lub procentowo, którą osoba ubezpieczona pokrywa na własną rękę. Oznacza to, że ubezpieczyciel z każdego odszkodowania z autocasco odejmie np. 10% lub 1000 zł. Jeśli wartość szkody jest niższa, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci pieniędzy.

Jak działa franszyza redukcyjna?

Firma ubezpieczeniowa pomniejsza odszkodowanie za szkodę częściową lub całkowitą i kradzież auta o kwotę ustaloną w umowie. W zależności od wybranej metody likwidacji szkody, ubezpieczyciel albo wypłaci Ci już pomniejszone odszkodowanie (wariant kosztorysowy), albo Ty uregulujesz część rachunku u mechanika (wariant warsztatowy).

Przykład

Jakub pożyczył Skodę Fabię od Alicji na weekend, aby przewieźć kilka rzeczy z mieszkania do rodziców. Niestety, kiedy zaparkował przed Tesco, aby kupić w promocji kurczaka, ktoś wybił reflektor w Skodzie. Po zgłoszeniu szkody okazało się, że z powodu franszyzy redukcyjnej ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Alicji pozostaje albo zapłacić za naprawę z własnej kieszeni, albo domagać się pieniędzy od Jakuba.

Czy franszyza redukcyjna jest zależna od rodzaju szkody?

Tak, franszyza redukcyjna może się różnić w zależności od rodzaju szkody. Ubezpieczyciel może zaproponować, np. 1000 zł udziału własnego w szkodach wypadkowych i 10% udziału własnego w szkodzie kradzieżowej.

Oferta może przewidywać też franszyzę wyłącznie dla szkód wypadkowych, np. w wysokości 500 zł, i brak udziału własnego w odszkodowaniu za kradzież pojazdu.

Przykład

Jacek jest właścicielem nowego BMW 530i xDrive. O ile zaakceptował udział własny w wysokości 500 zł w szkodach wypadkowych, o tyle nie chciał być stratny przy wypłacie odszkodowania za kradzież samochodu, zwłaszcza że wybrał stałą sumę ubezpieczenia i 0% amortyzacji. W razie udziału własnego przy utracie auta, mógłby otrzymać prawie 30 000 zł mniej, dlatego wybrał autocasco bez franszyzy redukcyjnej dla szkód kradzieżowych.