Hospitalizacja

Hospitalizacja w ubezpieczeniu to pobyt pacjenta w szpitalu, który trwa minimum 24 godziny. Przebywanie na oddziale ma na celu poprawę stanu zdrowia, przywrócenie zdrowia lub uratowanie życia chorego.

Pobyt w szpitalu jest konieczny, kiedy pacjent wymaga: 

 • poszerzonej diagnostyki, 
 • dokonania zabiegów, 
 • wykonania operacji,
 • odpowiedniej kuracji,
 • intensywnej opieki medycznej.

Hospitalizacja może dotyczyć:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • zaostrzenia objawów choroby przewlekłej.

Hospitalizacja w ubezpieczeniu

Towarzystwa uwzględniają pobyt w szpitalu w ramach polisy turystycznej. Dokładny zakres uzależniony jest od wybranego wariantu. Ogólne warunki ubezpieczenia opisują, co obejmuje ochrona i w jakich sytuacjach przysługuje pomoc.

Hospitalizacja może być ujęta w ubezpieczeniu:

 • kosztów leczenia,
 • OC,
 • NNW,
 • assistance.

Ubezpieczyciele oferują szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o organizację pomocy. W przypadku pobytu w szpitalu może okazać się ona niezbędna. 

Mowa tutaj o pomocy w postaci:

 • zorganizowania oraz pokrycia kosztów leczenia, konsultacji medycznych, pilnych zabiegów lub operacji, hospitalizacji,
 • Centrum Alarmowego, wsparcia informacyjnego,
 • transportu do szpitala,
 • transportu ze szpitala do miejsca zakwaterowania,
 • opieki nad towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi podczas jego hospitalizacji,
 • opieki nad towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży zwierzętami podczas jego hospitalizacji,
 • zorganizowania i pokrycia kosztów zakwaterowania dla osoby towarzyszącej w przypadku przedłużenia pobytu w wyniku hospitalizacji ubezpieczonego,
 • zorganizowania i pokrycia kosztów przyjazdu osoby bliskiej wskazanej przez ubezpieczonego.