Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Dzięki identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego można określić prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, za którą firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność finansową.

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego a wysokość składki ubezpieczenia

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest odzwierciedlona w wysokości składki ubezpieczeniowej. Im wyższe ryzyko wystąpienia szkody, tym wyższa składka. Dzięki odpowiednim składkom towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zabezpieczać się przed utratą wypłacalności.

Identyfikacja ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ryzyko można rozpatrywać np. pod kątem behawioralnym, czyli związanym z zachowaniem kierowców na drodze. Nie bez powodu to młodzi kierowcy w wieku od 18 do 25 lat są obarczeni wysokimi składkami ubezpieczeniowymi. Jest to związane z brawurą i lekkomyślnością w ruchu drogowym, a także małym doświadczeniem i mniejszymi umiejętnościami, które skutkują kolizjami i wypadkami – większą liczbę wypadków wśród tej grupy wiekowej potwierdzają coroczne raporty policji o zdarzeniach drogowych. Statystyki pokazują również, które samochody najczęściej biorą udział w zdarzeniach drogowych.

Identyfikacja ryzyka a cena ubezpieczenia OC

Firmy ubezpieczeniowe, identyfikując ryzyko związane z ubezpieczeniem pojazdu danego klienta, wykorzystują historyczne (przeszłe) dane szkodowe. Jednym z najprostszych przykładów, który dobrze objaśnia, jak ważne jest obliczanie ryzyka wystąpienia szkody, jest ubezpieczenie dla szkodowego kierowcy. Z jednej strony jest właściciel samochodu, któremu zależy na jak najtańszym OC. Z drugiej strony jest firma ubezpieczeniowa obliczająca wysoką składkę dla klienta, który na przykład w każdym roku powoduje szkodę. Taka osoba otrzyma zwyżką ubezpieczeniową ponieważ stwarza większe ryzyko ubezpieczeniowe. Natomiast kierowcy bezszkodowi po latach ubezpieczania pojazdu mogą liczyć na zniżki.

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego a cena AC

W zależności od rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego różne czynniki mogą mieć wpływ na obliczenie ryzyka ubezpieczeniowego i wysokość składki. W przypadku autocasco znaczenie ma nie tylko historia ubezpieczeniowa właściciela pojazdu, ale też chociażby miejsce parkowania samochodu czy jego wartość. Wydaje się to być szczegółem, ale od tego zależy ryzyko kradzieży samochodu czy aktu wandalizmu, za które ubezpieczyciel ponosi finansową odpowiedzialność.