Indeksacja składki

Indeksacja składki polega na podwyższeniu kwoty składki w oparciu o wskaźnik inflacji. Indeksację przeprowadza się w rocznicę podpisania umowy ubezpieczenia, dlatego dotyczy ona ubezpieczeń wieloletnich, na przykład ubezpieczenia na życie. Indeksacji podlega także suma ubezpieczenia. Dzięki indeksacji składki realna wartość polisy nie spada z biegiem lat. 

Indeksacja składki może przebiegać automatycznie – w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe nie zawiadamia ubezpieczonego o jej dokonaniu. Również ubezpieczony może złożyć wniosek o indeksację składki lub zażądać rezygnacji z jej automatycznego przeprowadzenia – powinien to zrobić na 30 dni przed następną rocznicą zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Należy pamiętać, że indeksacja sumy ubezpieczenia wiąże się z podniesieniem wysokości składki.